Åpenhet

Åpenhet i digitaliseringens tid

Oslo kommunes nettside-prosjekt kommenterer mitt blogginnlegg.

De skriver blant annet: "Ivar Johansen skriver i blogginnlegget «Kommunale kvalitetsrapporter: Ikke lenger tilgjengelig på nett» at han er «sterkt i tvil» om hvorvidt omleggingen av kommunens nettsider er til det beste. Innlegget peker på at viktige kommunale rapporter om kvaliteten på tjenestene kommunen leverer, ikke er tilgjengelige på kommunens nettsider. De nye nettsidene er bygget ut i fra et brukerperspektiv. Der rapportene er relevante er de tilgjengelig i tilknytning til tjenesten. I en ny dokumentoversikt vil også flere rapportene tilgjengeliggjøres."

"Der rapportene er relevante er de tilgjengelig i tilknytning til tjenesten," skriver prosjektet, og henviser f.eks. til Lillohjemmet hvor det finnes resultater fra beboerundersøkelser, kvalitetsundersøkelser m.v. for dette sykehjemmet. Men sett i et brukerperspektiv er brukerne også interessert i hvordan totaltilstanden er ved Oslos sykehjem. Denslags info må finnes ved at samlerapporten finnes sentralt på kommunens nettsider og ikke kreve at brukerne skal måtte samle inn informasjonen på hver enkelt av de 55 sykehjemmenes nettsider.

Jeg tror fortsatt ikke dette er godt nok, og la meg ta et annet eksempel fra bydelssektoren. Bydelene har ofte samarbeidsarrangement med frivillig organisasjonsliv eller private aktører. Og det kan være at idrettslaget eller en foreldregruppe har et viktig arrangement for byens befolkning. Slike arrangementer vil bydelene naturligvis gjerne markedsføre på sine egne nettsider. Men der har det sentrale prosjektet for kommunens nett-sider lagt ned forbud.

Jeg synes ikke dette er særlig klokt.

Kommentarer   

0 #1 André Myrbråten 21-10-2015 14:25
Vi anbefaler interesserte lesere å se hele innlegget vårt: oslobeta.no/.../...
Kort oppsummert sier vi:
- Vi er for åpenhet
- Vi bygger nettstedet bit for bit basert på hva innbyggerne forteller oss de har behov for
- Samlesider for kvalitetsrappor ter er på vei

Det er verd å merke seg at nevnte beboer- og pårørendeunders økelse, som vi har lagt under hvert sykehjem fordi brukerne har fortalt oss at de vil ha dem der, gjelder for "alle sykehjemmene". Så leser man begge de to rapportene så får man et bilde av helheten.

Et annet eksempel vi ønsker å trekke frem er barnehagene. Der er foreldrenes tilfredshet med den enkelte barnehage trukket frem i oversikten over barnehagene. Inne på den enkelte barnehage kan foreldrene se detaljer.

Om aktiviteter til bydelene.
Vi har også tenkt på en løsning for «alle» aktiviteter i byen. Vår drøm er at arrangementer kommunen står ansvarlig for, ligger tilgjengelig som åpne data. På den måten kan noen andre lage gode løsninger som gjelder for hele byen. En eventuell utvidet løsning på kommunens nettsted vil medføre store forvaltningsmes sige utfordringer knyttet til å sikre at innholdet er oppdatert. At bydelene ønsker å markedsføre denne type aktiviteter kan vi bekrefte. Men først og fremst har vi ikke prioritert en slik løsning fordi innbyggerne har bedt oss om å prioritere andre ting først. Kanskje handler det om at "publisert på et kommunalt nettsted" ikke nødvendigvis er det samme som "kommunisert til målgruppen"?

Kommunen er i gang med en intern kartlegging av kanalbruk og kommunikasjonsb ehov. Den vil også gi viktige innspill til arbeidet videre.

Kom gjerne på besøk og følg oss på oslobeta.no

Mvh André Myrbråten, forvaltningsled er prosjekt Løftet (nye nettsider).

Legg til kommentar