Åpenhet

To eksperter møtes

To eksperter møtes

Velferdsetaten har opprettet et brukerråd, og har kloke tanker rundt det:

"Brukerne er eksperter på sine liv. Vi er eksperter på våre fag. Hvordan kan vi forene dette og skape god samhandling?

Som rådgivende organ for direktøren er målet at Velferdsetatens sentrale brukerråd skal bidra aktivt på overordnet nivå i saker som angår brukere og pårørende.

Kommunal kjerneverdi

Brukerne skal gjennom medvirkning ha reell innflytelse på utformingen av tjenestene de benytter seg av. Foruten av at medvirkning er lovfestet, er brukerorientering en av Oslo kommunes verdier og bidragene fra brukerne har egenverdi i form av at det forbedrer og kvalitetssikrer tjenestene våre. Det er de som mottar våre tjenester hele vårt virke handler om.

Dere som daglig er i direkte kontakt med brukerne har tanken på brukernes behov i ryggmargen. Tidligere har ikke Velferdsetaten på overordnet nivå samarbeidet systematisk og tilstrekkelig nok med brukerne og deres interesseorganisasjoner. Det er ikke det samme som å si at vi ikke har tatt brukerne med på råd tidligere. De som arbeider med tilrettelagt transport i Velferdsetaten kan fungere som et eksempel på hvordan brukerne har blitt invitert med i arbeidet. I forbindelse med utarbeidelsen av nye krav til TT-tjenesten ble brukernes erfaringer og ønsker tatt på alvor. Det betyr ikke at alt ble fulgt, men brukermedvirkning handler heller ikke om det. Det er samspillet mellom oss, fagpersonene, og dem, brukerne, som er nøkkelen.

Bredt spekter av tjenester skal representeres

Det viste seg krevende å sette sammen et brukerråd som representerer det brede spekteret i våre tjenester. Velferdsetaten leverer tjenester til svært ulike grupper innbyggere i hovedstaden, og vi la derfor vekt på å sikre at bredden i våre tjenester ble gjenspeilet. Samtidig var vi klare på at brukerrådet ikke måtte bli for stort. Representanter fra Norges Handikapforbund, Leieboerforeningen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Foreningen for human narkotikapolitikk, Norsk forbund for utviklingshemmede, Oslo fylkeslag, Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Mental Helse, Oslo er med i vårt sentrale brukerråd.

Det tar tid og finne formen for samhandling på systematisk, overordnet nivå. Opprettelsen av brukerrådet i Velferdsetaten danner et godt grunnlag for medvirkning og reell innflytelse. Vi er trygge på at det er et riktig grep for å bidra til bedre tjenester i etatens regi."

Hva er brukernes, pårørendes og fagfolks erfaring og synspunkter?

Kommentarer   

0 #11 Tove Bolstad 17-01-2016 12:43
Samhandling alias samhandlingsref ormen lyder for meg som et skjellsord. Allverdens hjelp i hjemmet kan ikke erstatte en plass på sykehjem. Ensomheten og utryggheten som mange syke og funksjonshemmed e sliter med i sin hverdag, kan ikke erstattes av “sporadiske” besøk av hjemmehjelp/syk epleie. Med ledige sykehjemsplasse r i fleng som ikke benyttes, er grunnen i følge uttalelse fra en ansatt på søknadskontoret i bydelen;”Det er for dyrt for bydelen”
Velferdsetatens kloke tanker skulle jeg gjerne se omsatt i god samhandling.
0 #12 Solveig Klinkenberg 18-01-2016 08:26
Her må vel Funksjonshemmed es fellesorganisas jon (FFO) være med! Ser at Norsk forbund for utviklingshemme de (NFU) er med, men ikke Landsforbundet for utviklingshemme de (LUPE). Et litt underlig valg av brukerråd!
0 #13 Tove Bolstad 21-01-2016 14:44
Ad brukerråd- det er ikke noen enkel affære og få folk til å være med i råd og utvalg. Ofte må man ta til takke med " noen" som liker å ha navnet sitt med på slike steder, men allikevel ikke stiller opp. FFO må skjerpe seg og følge opp at de evt. valgte, virkelig gjør det de er satt til.
0 #14 oddvar mykland 24-01-2016 19:03
hvorfor er ikke wso invetert inn . mvh oddvar mykland nestleder wso

Legg til kommentar