Åpenhet

Oslo kommunes nye nettsted: Et nytt og brukervennlig nettsted?

Oslo kommunes nye nettsted: Et nytt og brukervennlig nettsted?

For et års tid siden lanserte Oslo kommune nye nettsider.

Målet for nettstedet ble formulert slik:

"Oslo kommune har et nytt og brukervennlig nettsted som skal bidra til at flere innbyggere finner det de leter etter og får løst sine oppgaver på nett. Målet er at det skal være:

- Lettere å finne frem

- Enklere å forstå

- Tilgjengelig fra mobil og nettbrett

- Brukervennlig design."

Jeg har meninger om hvordan dette er blitt, men hva mener brukerne av kommunens nettsted? De ansatte, samarbeidspartnere, innbyggerne, politikere med flere. Det  ønsker jeg gjerne å høre, som grunnlag for diskusjon i Rådhuset.

Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Kommentarer   

+3 #1 Lise Halvorsen 18-01-2016 07:11
Jeg synes det har blitt et ryddig og godt nettsted. Det er enkelt å finne fram, godt søk, og for meg er det logisk. Som vanlig borger, og det er det vel nettstedet primært er for, er dette veldig bra! Mye enklere å finne fram enn tidligere. Dette er bra!
-2 #2 Randi Irene Paulsen 18-01-2016 08:17
Dette ser veldig bra ut. Lett å finne frem for alle som er vant til å bruke PC
+2 #3 Per 18-01-2016 09:02
Jeg synes sidene er blitt vanskelige å navigere. Jeg opplever å bli sendt rundt i sirkel, på jakt etter informasjon. De er sjablongaktige og peker deg stadig til overskrifter/ka tegorier som ikke nødvendigvis rommer informasjon. Lister på lister med underkategorier . Det er nærmest umulig å finne ut hvem som jobber med hva. Forsøker man å finne mennesker der inne i systemet, ender man på en side hvor man trenger å vite etternavnet på den man søker. Jeg synes det var mye enklere å finne folk, saksdokumenter, byrådsbehandlin ger og denslags før. Nå er det mye strømlinjeforme t fasade og lite bakom.
+2 #4 Anne 18-01-2016 09:23
Veldig samd med alt Per skiv, syns sidene er veldig dårlege. Har også opplevd at viktige dokument er borte, slik som Byøkologisk Program, som ikkje kom tilbake før eg henvendte meg og gjorde dei merksam på det, men det kan ha vore tilfeldig. Dessutan syns eg det er dumt at epostadressene som går direkte til komitesekretæra r er bytta ut med postmottak.
#5 Frøydis 18-01-2016 09:45
Oversiktlig, men triste.
+1 #6 Anita 18-01-2016 09:47
Vi bruker veldig ofte Bydelsoversikten.
Den gamle var mere oversiktlig, og jeg fant raskere det jeg ønsket.
+3 #7 Ivar Røise 18-01-2016 10:08
Det er i hvert fall noe dritt at det ikke oppgis annet telefonnummer enn "Kontaktsentere t 02180". Denne "forenklingen" med 5-sifret nummer gjør at alle som ringer kommunen må betale for dyrere samtaler (opp mot 2,50 pr min for enkelte operatører) enn til vanlige nummere. Hvorfor kan ikke standardnummere t til samme sted oppgis, for oss som klarer å trykke tre sifre ekstra?
+2 #8 Mette 18-01-2016 11:20
Noen tanker fra meg.

Nettsidene har for meg blitt desidert dårligere. Mye informasjon som tidligere var tilgjengelig er nå borte. Tjenestesteder i de ulike bydelene har blitt slått sammen med felles informasjon som ikke nødvendigvis er riktig (f.eks. info om HFU, helsestasjon for ungdom). Tidligere kunne vi påvirke informasjonen til vårt tjenestested. Vi kunne legge inn informasjon som var spesielt tilpasset våre brukere i vår bydel. Det er nå ikke mulig.

Jeg har til gode å få respons på mine kommentarer til endring /forbedring.
+3 #9 Ellen Kobro 18-01-2016 13:06
Pt er sidene en tragedie mht dialog, kontakt med sentrale samarbeidspartn ere. Kommunen ønsker stor grad av påvirkning fra borgerne via indivd rettet innsats, påvirkning og deltageklse om tjenesteutvikli ng fra bruker og pårørende organisasjoner. Kontakt med fastlegene om viktig informasjon om bydelenes tjenestetilbud. Kontakt og dialog med alle de statlige og ideelle kompetansesentr ene . Innsyn fra fra våre store tilskuddstilbyd ere som helsedir/ Husbanken/ Bufdir mm. God dialog om samhandlingsref ormen mellom kommune/ bydel og sektorsykehusen e ved DBPs'ene og BUP'ene. Er ansvarlig for psykisk helsearbeid på systemnivå og kompetansetilta k og erfaringsdeling er sentralt. har nå nevnt en rekke viktige aktørere som ikke har tilgang til det kommunen og bydelene holder på med. Vanskelig å få lagt ut informasjon om prosjekter som har interesse for andre enn bydelene. vh Ellen Kobro
.
+3 #10 Sissel Ourom 18-01-2016 13:23
Hei. Jeg er helsesøster i skolehelsetjene sten i Frogner bydel. Vi får stadig inn ungdom på helsestasjonen som skal på Helsestasjon for Ungdom på dagtid, som tror at åpningstidene på helsestasjonen også gjelder på HFU. Vi må derfor avvise de og be de komme igjen en annen gang. Dette er ikke bra. Ungdommene påstår at dette står på våres nettsider. Vi har vært i dialog med de som utarbeider sidene. Vi har ikke klart å finne gode løsninger på dette.
+2 #11 Øyvind 18-01-2016 15:15
Synes nettsidene er blitt tomme for innhold og sårlig forskning og politikk forsvant i dragsuget slik at bydelspolitikke n ble skadelidende og sidene ble tomme og innholdsløse. Har hørt at alt redigeres sentralt nå og at etatene er fratatt redigeringsmuli gheter og muligheter til å bestemme innhold og at de fleste bydeler foretak og etater er sterk misfornøyde med dette men ikke tør si det til dere politikere. De har en sær forståelse av nettsider i sentral redaksjon på at politikk og administrasjon ikke er viktige elementer på nettsidene og det fører til at prosjekter, samarbeide mellom offentlige etater, informasjon til presse og forskermiljøer blir sterkt skadelidende. Så dette bør bystyret se på og spørre om for mange er i harnisk i kommunen har jeg hørt. Dessuten er bydelspoltikern e også opprådde over å miste gode oversikter over møter i bydelsutvalgene som før lå ute.
+4 #12 Håvard Pedersen 18-01-2016 18:56
I min etat, Bymiljøetaten ser jeg at mange informasjoner er blitt fjernet, f. eks etatens tilbud til Osloskolen om undervisningstu rer i skogen og turtips i marka for folk flest. Jeg har etterlyst disse tingene, men uten å få svar. Fra et annet hold har jeg fått høre at det er antall søkerklikk på hver opplysning som har vært avgjørende for hva som har fått være med på de nye sidene.
Men dette må i så fall være et feil vurderingsgrunn lag, for en ivrig skiløper klikker på prepareingsmeld ingene hver dag han skal ut, og på en vinter kan dette bli 50-60 klikk kun for en person og dennes eget behov.
En skoleleder trykker kanskje en gang på tilbudet om uteundervisning , knytter kontakt og åpner dermed for at kanskje flere hundre elever får en positiv skoledag ute i naturen.
En som trykker turtips trenger heller ikke å se det samme tipset flere ganger. Har han prøvet dette en gang, så kjenner han ruta, og tar kanskje med deg venner eller familie neste gang turen gjøres.
Derfor har ikke bare mangfoldet blitt borte i Bymiljøetatens nettsider, men også info som kan komme svært mange til gode selv om søkerklikkene er få
+2 #13 Arve Edvardsen 18-01-2016 20:30
Disse sidene er overraskende dårlig. Ikke rom for aktuelle saker fra bydelene, noe vi hadde med de gamle sidene. Også vanskeligere å manøvrere seg i politiske saker. Terningkast 2
+1 #14 Trygve Berge 19-01-2016 04:25
Lay-out er finere, og hovedmenyene mer oversiktlige, men føler at jeg like ofte som før må lete en del for å finne fram til det jeg er på jakt etter.
+2 #15 Magnhild Sørbotten 19-01-2016 04:26
20 i stil og ikkje langt unna 0 i innhold. Problemet er at svært mykje av det innholdet som før var muleg å finne er borte. Når eg verkeleg er på jakt etter informasjon ender eg stadig oftare opp med å måtte ringe kommunen - og det var vel ikkje meininga? Eg opplever at sidene i stor grad er tilpassa eit overfladisk informasjonsbeh ov. Og eg trur frustrasjonen er like stor hos ansatte i kommunen som hos dei som treng informasjonen.
+2 #16 Kari Bjørklid 19-01-2016 07:50
Jeg synes den ble enkel og kjedelig i utforming. Innholdet et mindre tilgjengelig og det oppleves som det er mindre innhold! Det at man henvises til 02180 istedetfor å kunne velge om man tar via sentral eller ringer direkte er irriterende. Som regel har man dårlig tid, og vil gå så rette linjer som mulig. Lite gode forklaringer på hvem som gjør hva, feks innenfor eldreomsorg. Innen psykiatri er det lite info om tilbud for om behandling er differensiert i ulike bydeler. Er det feks spesielle tilbud i en bydel, som kunne være av interesse selv om man bor i annen bydel? Botilbud, type bistand osv
+2 #17 Torbjørn Navelsaker 19-01-2016 10:21
Dette får ikke Oslo kommune til!
+2 #18 Karin 19-01-2016 10:36
Generelt er det vanskelig for oss som jobber i kommunen å finne nødvendig informasjon, spesielt med dårlig søkerfunksjon på intranettsiden.

Konkret har endringen av siden gjort det svært vanskelig å finne Budsjettdokumen ter fra før 2012, som nå ikke lenger er elektronisk tilgjengelig (i vertfall har ikke jeg funnet dem – dette spilte jeg inn for et halvt år siden, uten resultat). For oss som jobber i kommunen er historie viktig og budsjettdokumen ter også bakover i tid må være tilgjengelig. Dagens løsning gjør det svært vanskelig å finne frem til forutsetninger for bl.a. prosjekter som har gått over en viss tid og har en «historie».
+2 #19 Inger 19-01-2016 10:55
Nettsidene er forsåvidt greie, men det hindrer folk å få informasjonen som etatene har laget (dvs. internetttilgan gen med lenker osv.er ikke tilgjengelig). Det er et STORT tilbakeskritt.
+2 #20 Wenche 19-01-2016 10:56
Jeg synes det er vanskeligere å finne fram, jeg har meldt inn flere «situasjoner» til nettsiden uten at jeg har sett noen endringer. Har brukt «fant du det du …»
+2 #21 Knut Øderud 19-01-2016 18:07
Kommunens nye nettsider ser ut som leiligheten min; Pent og ryddig på overflaten, men åpner man en skuff eller et skap, er det fullstendig kaos. Jeg ser ofte på ledige stillinger og ønsker meg å kunne åpne hver utlysning i egen fane. I saksinnsyn til PBE savner jeg bekymringsmeldi nger og meldinger om mulige ulovligheter under søk på kart. Ortofotodatabas en burde også oppdateres oftere.
#22 Bente Lise Dagenborg 19-01-2016 21:08
Tja, jeg har ikke brukt nettstedet noe særlig, men jeg var innom en gang og husker at jeg fikk lite ut av det. Det var bedre før! Nå har jeg også startet å bruke Osloskolens nettside og It's learning. Uoversiktlig og lite pedagogisk og lite brukervennlig, dessverre.
+1 #23 en som jobber der 19-01-2016 22:05
Nettsidene ble overtatt av en sentral redaksjon som ikke bare bestemmer rammer og tilbud med hård hånd men også nektere alle etatenes/bydele nes informasjonsmed arbeidere å publisere selv og selv vanlig utleggelse forlanger de å få gjøre selv for å sikre sin egen organisasjon, mens etater/bydeler må vente i dagesvis for å få ut en enkelt melding på sidene. Dette gjør at publiseringen stopper opp fordi sentral webredaksjon eller Løftet som de feilaktig kaller seg da ikke får utviklet noe nytt fordi de ikke lar etatene foreta selv de enkleste publiseringer som etatene utmerket kunne gjort på sekunder mens som noen i sentral redaksjon tviholder på at det er de kun som skal gjøre. Dessuten har Løftet en sær ide om at kommunens nettsider skal ha så lite innhold som mulig på grunn av søkemotoroptima lisering. Det er jo en sinnsyk ide. Kommunens sider skulle jo inneholdt alt det som innbyggere, politikere, forskere, samarbeidsorgan er og andre trengte og ikke som nå være så tomme som mulig. Sentral webredaksjon er på et sidespor og ødelegger kommunens web-satsing. Det forrige byrådet fulgte ikke med og visste ikke hva som skjedde.
+6 #24 André Myrbråten 20-01-2016 10:28
Takk for gode og nyttige tilbakemeldinge r.I høst har vi undersøkt kommunikasjonsb ehov og kanalbruk i virksomhetene. Resultatet bekrefter at det er behov for økt synliggjøring av kommunens tjenester og tilbud på nettstedet. Det handler i hovedsak om nyheter, informasjon og aktiviteter og fagstoff og rapporter.

I forrige uke gjennomførte webforvaltninge n samarbeidsmøter med kommunens virksomheter (etater, bydeler og byrådsavdelinge r) der vi presenterte og diskuterte løsningsforslag . Vi diskuterte ulike muligheter for utvikling av:
- Aktuelt, varsling, kampanjer - bruk av bilder og video
- Prosjekter
- Åpenhet og innsyn
- Formidling av fag og kompetanse
- Jobb i Oslo – rekruttering

Tilbakemeldingene fra virksomhetene er veldig positive og vi er allerede i gang med konkrete arbeidsmøter på flere av områdene. Vi vil prioritere dette arbeidet frem mot sommeren.

I kommentarfeltet er det mange gode innspill vi gjerne svarer på:
- Sekretærene for bydelsutvalgene redigerer bydelspolitikks idene selv og vi har gjort flere forbedringer på sidene etter dialog med politikere og sekretariatene. Det er likevel mulig at kalenderene ikke er oppdatert for hele 2016, siden møteplanene ble vedtatt rett før jul.
- Vi har hatt fokus på å lage gode sider til dem som trenger psykisk helsehjelp. Arbeid med informasjon til fagmiljøene (fag og kompetanse) er i gang.
- Vi gjennomfører mange brukertester - og vi er veldig interessert i å gjennomføre tester der vi får tilbakemelding om at brukeren ikke finner frem.
- Sidene er organisert etter tjenester og ikke etter Oslo kommunes organisasjonsfo rm slik at flere skal finne innhold de leter etter.
- Hver dag får vi 500 tilbakemeldinge r på tilbakemeldings funksjonen på sidene. Det er 500 klikk på Ja eller Nei og av disse sender 200 en skriftlig tilbakemelding. Vi følger med på tilbakemeldinge ne som kommer. Men for at det skal være enkelt for de besøkende å gi tilbakemelding har vi ikke lagt opp til at de skal angi sin e-post for videre oppfølging. Vi bruker likevel innspillene til å prioritere arbeidet vårt.
- Ved lansering av Oslo kommunes nettsider i februar 2015 tok vi utgangspunkt i alle som besøker nettstedet og lot disse besøkende prioritere innholdet som skulle være med til lansering. Vi arbeider systematisk med å utvikle nettstedet ved å forbedre det innholdet vi har og legge til nytt innhold for flere målgrupper. Nettstedet er under kontinuerlig utvikling.

Ta gjerne kontakt på , les om arbeidet med nettstedet på oslobeta.no eller besøk oss på Helsfyr.

Vennlig hilsen
André Myrbråten, forvaltningsled er i prosjekt Løftet, webforvaltninge n
+2 #25 Mette R Skaar 20-01-2016 12:17
Finn en ansatt - fungerer forsåvidt greit. Hele barnehagen finn mobiltelefon direkte til avdelingen. La inn endring på alle ansatte slik at de kunne nås direkte på avdelingen - det fikk vi ikke lov til, alle må bruke hovednummeret, bortsett fra styreren fordi de ansatte bytter avdeling enkelte år.
Det fører til at de som skal ha tak i noen og har søkt i prk/ nettsiden må ringe hovednr taste 1,2,3 eller 4 og ofte havner feil. Deretter må de ringe opp igjen fordi vi ikke får satt over. Service?
+2 #26 Ansatt i kommunen 20-01-2016 14:44
Hovedfeilen med hele webprosjektet er at de ikke lar weebredaktørene i 50 bydeler/etater redigere så mye som et komma selv og jeg har bedt om å få legge ut standardmelding er i faste skjemaer men får ikke svar. Hadde sentral webredaksjon gitt bittelitt spillerom til etatenes ansatte som hadde websideansvaret før og latt dem få gjøre løpende standardpublise ring kunne prosjekt løftet konsentrert seg og fått mye mer tid til utvikling og nytenking, men nå tviholder de med hård hånd på å gjøre alt til minste detalj selv og har dermed ikke folk nok til å utvikle dette videre men må sloss mot klokka fordi de forlanget å få gjøre alt selv til minste detalj. Så hvis de ikke lar enkle publiseringsopp gaver bli satt ut til etatene så kommer de ALDRI i mål med dette prosjektet. Så fordi det ikke slipper andre i etatene som har jobbet med dette i flere tiår så må de gjøre tusenvis at rettinger og publiseringer selv i stedet for å la oss i etatene og bydeler gjøre det selv og så kunne prosjekt Løftets ansatte tatt seg av videreutvikling og nytenking.
#27 André Myrbråten 20-01-2016 15:57
Svar til "Ansatt i kommunen" #26
Om publiseringsret tigheter. Det er ikke vår intensjon å tviholde på dette og du har gode poenger knyttet til ressursbruk og fokus på videreutvikling av nettstedet. I samarbeidsmøten e jeg nevnte i kommentaren over (der de fleste virksomheter var til stede) var vi klare på at vi vil jobbe for at flere skal kunne publisere "standard" innhold selv utover i 2016.
+2 #28 Ola 21-01-2016 06:42
For min egen del må jeg si at jeg ikke er spesielt imponert over de nye (og sikkert dyre) nettsidene. Sånn det er nå savner jeg faktisk de gamle sidene.

Hovedårsaken til dette er at ved omlegging ble (så vidt jeg vet) alle vedlegg/ dokumenter som lå ute slettet ved en feil. Deriblant sentrale dokumenter som Dok 25. Så vidt jeg kan se er veldig mange av disse fortsatt ikke lagt ut igjen, og jeg har hørt at ansvaret for dette har blitt lagt over på de enkelte tjenestestedene.

I tillegg synes jeg sidene har blitt lite oversiktlige, og det nye søkefeltet (som kunne kompensert for dette) gir ofte ikke gode treff på det man leter etter.

Alt i alt er jeg lite fornøyd som bruker av sidene. Jeg bruker de stort sett i jobbsammenheng.
+1 #29 lokalpolitiker 26-01-2016 16:39
Bydelsutvalgene s arbeide blir nå paralysert og ødelagt ved at publiseringen av sakene på Bydelsutvalgene s nettsider siste 2-3 år har vært fratatt BU-sekretærene og lagt til sentral webredaksjon som ikke klarer å følge opp den jevne strømmen av saker og utleggelse som trengs i et Bydelsutvalg når utleggelsen skal foretas av en sentral redaksjon som ikke klarer å følge opp den store mengde publiseringer over kort tid som det er behov for. Dermed ødelegges den raske strømmen av for eksempel plansaker som ofte ankommer Bydelsutvalget bare få dager før Plan- og bygninsetatens frister går ut. Når BU-sekretærene ordnet dette selv så fikset de det på få minutter, mens nå må de sitte i et par dager og vente på sentral webredkasjon som tviholder på at der de og ingen andre som skal publisere på kommunens nettsider. Da vil en ineffektiv organisering av websidepubliser ingen i Oslo kommune sørge for at Bydelsutvalgene mister politisk makt og mulighet for å sende innspill på plansaker til Bystyret. Dette er så alvorlig og har vært slik siste 2-3 år at dette kommer jeg til å ta med Byrådet og med pressen. Slik kan vi ikke ha det og politikerne må her overstyre sentral webredaksjon og få lage publiseringen av saker til behandling i bydelsutvalgene tilbake til bydelenes informasjonsans atte som er vel så dyktige på dette som sentral webredaksjons ansatte.
#30 lokalpolitiker 27-01-2016 08:27
Jeg synes for øvrig at Oslo kommunes satsing på nytt nettsted er en politisk fadese av dimensjoner og det som det hardest går ut over er innbyggere, fagmiljøer og politikere og ansatte som nå mistet det raskt oppdaterte og innholdsrike nettstedet som man hadde til inntil for et par år siden. Men det har jo liten verdi å påpeke dette når ingen gjør noe med det så følg med i pressen så kommer det der etter hvert.
+2 #31 André Myrbråten 29-01-2016 12:46
Lokalpolitiker #29 og #30.
Nytt nettsted ble lansert 16. februar 2015. Før det publiserte bydelene selv på det gamle nettsted. I april 2015 gjennomførte vi opplæring av BU-sekretærene slik at de kunne publisere saker og saksdokumenter selv. Etter det har vi gjennomført flere brukertester og forbedret denne delen av nettstedet. Senest denne uken gjennomførte vi dybdeintervjuer med journalister og politikere slik at vi fortsette å forbedre nettstedet.

Som nevnt over skal vi nå jobbe med økt synlighet av kommunens tilbud og aktiviteter samt fag og kompetanse på nettstedet. Videre kjører kommunen et prosjekt parallelt for å forbedre Søk i politiske saker.

Ta gjerne en tur til Helsfyr eller ring meg om du vil diskutere de utfordringene du opplever med nettstedet.

André Myrbråten, forvaltningsled er i prosjekt Løftet, webforvaltninge n, mob: 481 22 827.
#32 Linn Helgesen 03-02-2016 12:18
Flott at du etterspør tilbakemeldinge r. Vi i fysioterapitjen esten for barn og unge i bydel Frogner har snakket om dette.

Først og fremst vil jeg si at noen ting har blitt bedre. Som privatperson er det for eksempel lettere å søke etter barnehager enn det var før. Og det er flott at man kan gå inn å sjekke hvilke barnehager som til en hver tid har ledig kapasitet.

Som ansatt på helsestasjonen er det flere ting jeg synes fungerer dårlig. At nettsidene er like og standardiserte fungerer dårlig. For det første er det trist og kjedelig uten bilder. Det er nå så sin sak. Det som er svært uheldig er at teksten om f.eks fysioterapi for barn er helt lik for alle bydeler. Vi jobber forskjellig fra bydel til bydel, vi har barn til oppfølging med forskjellig behov. Som dere vet er demografien i bydelene svært ulik. Helsetjenester er også organisert ulikt fra bydel til bydel. Vi fysioterapeuter for barn i bydel Frogner er en del av helsestasjonen og vi deler lokaler med helsesøstrene, jordmødrene og helsestasjonsle gene, mens i andre bydeler er de annerledes organisert. Dessuten er fysioterapi for barn et lavterskeltilbu d, og foreldre bør kunne finne våre arbeidstider, epostadresser og telefonnumre enkelt slik at de selv kan henvende seg til oss uten å vente på time hos lege eller helsesøster. Tidligere lå navn, telefonnummer og mobilnummer, epostadresse og hvilke dager de forskjellige terapeutene jobber ute på nettsidene. I tillegg lå henvisningsskje ma ute som foreldre selv kunne fylle ut. Nå ligger bare «hovedtelefonnu mmeret» ute. Foreldre kan ikke finne frem til hva vi heter, når vi jobber og hvordan de kan kontakte en spesiell fysioterapeut.

I vår bydel driver vi også med en del prosjekter for å jobbe helsefremmende og forebyggende mot barn. Dette er ikke noe vi nå har mulighet til å skrive noe om på nettsidene.

Det burde være mulig å organisere nettsidene slik at de ulike bydelene og etatene/avdelin gene har mulighet til å skrive litt om hvordan de jobber, og legge ut det de ønsker av kontaktinfo. Så kan man heller sende det til kvalitetssjekk før det legges ut.

Med vennlig hilsen

Linn Helgesen

Fysioterapeut for barn og unge

Frogner helsestasjon

You have no rights to post comments