Åpenhet

Oslo kommunes nye nettsted: Et nytt og brukervennlig nettsted?

Oslo kommunes nye nettsted: Et nytt og brukervennlig nettsted?

For et års tid siden lanserte Oslo kommune nye nettsider.

Målet for nettstedet ble formulert slik:

"Oslo kommune har et nytt og brukervennlig nettsted som skal bidra til at flere innbyggere finner det de leter etter og får løst sine oppgaver på nett. Målet er at det skal være:

- Lettere å finne frem

- Enklere å forstå

- Tilgjengelig fra mobil og nettbrett

- Brukervennlig design."

Jeg har meninger om hvordan dette er blitt, men hva mener brukerne av kommunens nettsted? De ansatte, samarbeidspartnere, innbyggerne, politikere med flere. Det  ønsker jeg gjerne å høre, som grunnlag for diskusjon i Rådhuset.

Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Kommentarer   

+2 #31 André Myrbråten 29-01-2016 12:46
Lokalpolitiker #29 og #30.
Nytt nettsted ble lansert 16. februar 2015. Før det publiserte bydelene selv på det gamle nettsted. I april 2015 gjennomførte vi opplæring av BU-sekretærene slik at de kunne publisere saker og saksdokumenter selv. Etter det har vi gjennomført flere brukertester og forbedret denne delen av nettstedet. Senest denne uken gjennomførte vi dybdeintervjuer med journalister og politikere slik at vi fortsette å forbedre nettstedet.

Som nevnt over skal vi nå jobbe med økt synlighet av kommunens tilbud og aktiviteter samt fag og kompetanse på nettstedet. Videre kjører kommunen et prosjekt parallelt for å forbedre Søk i politiske saker.

Ta gjerne en tur til Helsfyr eller ring meg om du vil diskutere de utfordringene du opplever med nettstedet.

André Myrbråten, forvaltningsled er i prosjekt Løftet, webforvaltninge n, mob: 481 22 827.
0 #32 Linn Helgesen 03-02-2016 12:18
Flott at du etterspør tilbakemeldinge r. Vi i fysioterapitjen esten for barn og unge i bydel Frogner har snakket om dette.

Først og fremst vil jeg si at noen ting har blitt bedre. Som privatperson er det for eksempel lettere å søke etter barnehager enn det var før. Og det er flott at man kan gå inn å sjekke hvilke barnehager som til en hver tid har ledig kapasitet.

Som ansatt på helsestasjonen er det flere ting jeg synes fungerer dårlig. At nettsidene er like og standardiserte fungerer dårlig. For det første er det trist og kjedelig uten bilder. Det er nå så sin sak. Det som er svært uheldig er at teksten om f.eks fysioterapi for barn er helt lik for alle bydeler. Vi jobber forskjellig fra bydel til bydel, vi har barn til oppfølging med forskjellig behov. Som dere vet er demografien i bydelene svært ulik. Helsetjenester er også organisert ulikt fra bydel til bydel. Vi fysioterapeuter for barn i bydel Frogner er en del av helsestasjonen og vi deler lokaler med helsesøstrene, jordmødrene og helsestasjonsle gene, mens i andre bydeler er de annerledes organisert. Dessuten er fysioterapi for barn et lavterskeltilbu d, og foreldre bør kunne finne våre arbeidstider, epostadresser og telefonnumre enkelt slik at de selv kan henvende seg til oss uten å vente på time hos lege eller helsesøster. Tidligere lå navn, telefonnummer og mobilnummer, epostadresse og hvilke dager de forskjellige terapeutene jobber ute på nettsidene. I tillegg lå henvisningsskje ma ute som foreldre selv kunne fylle ut. Nå ligger bare «hovedtelefonnu mmeret» ute. Foreldre kan ikke finne frem til hva vi heter, når vi jobber og hvordan de kan kontakte en spesiell fysioterapeut.

I vår bydel driver vi også med en del prosjekter for å jobbe helsefremmende og forebyggende mot barn. Dette er ikke noe vi nå har mulighet til å skrive noe om på nettsidene.

Det burde være mulig å organisere nettsidene slik at de ulike bydelene og etatene/avdelin gene har mulighet til å skrive litt om hvordan de jobber, og legge ut det de ønsker av kontaktinfo. Så kan man heller sende det til kvalitetssjekk før det legges ut.

Med vennlig hilsen

Linn Helgesen

Fysioterapeut for barn og unge

Frogner helsestasjon

Legg til kommentar