Åpenhet

"Hemmelige" folkevalgte

"Hemmelige" folkevalgte

Har du behov for å ta en telefon til en av byens folkevalgte?

Det kan bli en utfordring. På Oslo bystyres nettsider finner du selvsagt en oversikt over alle bystyremedlemmene. Men der finner du ikke annen kontaktinformasjon enn mailadressen. Bystyrets forretningsutvalg har aktivt besluttet at bystyremedlemmenes telefon-nummere ikke skal være tilgjengelig for byens innbyggere. Det får holde med å kunne sende en mail.

Jeg ønsker å være mer tilgjengelig enn dette for folk i denne byen. Jeg har bedt om at mitt mobilnummer står oppført, men har – så langt - ikke nådd fram. Ønsker du kontaktinformasjon til byens øverste folkevalgte er du prisgitt å benytte min infobase over folkevalgte.

Men mange folkevalgte har jo kontor i Rådhuset, og da kan jeg vel ringe Oslo kommunes sentralbord 02 180, tenker du? Joda, jeg sitter på mitt kontor i 6. etasje i Rådhusets vestre tårn, og med en fasttelefon på kontorpulten. Men sentralbordet har ikke informasjon om meg og mitt telefonnummer.

I Oslo kommune har vi en bestiller- og utførerorganisering, i "beste" New Public Management-stil. De kommunale virksomheter sender fakturaer til hverandre. Kommunale Utviklings- og kompetanseetaten (som drifter 02 180) fakturerer kommunale Bystyrets sekretariat for noen tusen kroner for hver person de har oppført i deres infobase. Bystyrets sekretariat vil spare penger, og dermed er mange av oss folkevalgte «hemmelige» for kommunens sentralbord. De er ute av stand til å sette over telefoner til mitt nummer 23 46 16 23 fordi nummeret er hemmelig for dem.

Sånn går no dagan, mens vi snakker om åpenhet.

Kommentarer   

0 #1 Tine Solvang 06-02-2016 14:28
Ikke til å tro, det opplegget.
0 #2 Torgeir Kasa 06-02-2016 14:29
Galskap satt i system.
0 #3 Gunn Elisabeth Jørgensen 06-02-2016 14:30
Arrogant holdning til velgerne. Det er jo nesten ikke til å tro!
0 #4 Torild Bjørlykke 06-02-2016 21:42
Det er ganske frekt at politikere skuler seg på denne måten. Du er vel den første som tar opp denne saken? Er ikke Oslo kommune en serviceorganisa sjon for byens befolkning?
0 #5 Marius Braathen 06-02-2016 21:43
I tillegg er det dyrt å ringe sentralbord. De burde få tilbake det vanlige nummeret
+1 #6 Oddvar Bakke 06-02-2016 23:45
5sifret telefonnummer ble innført fordi Telenor skulle kunne tjene mer penger på telefonsamtaler nå som alle vanlige 8siffrede nr, både fast tlf og mobilnummer er inkludert i abonnementspris en. Det nye byrådet må ta fatt i saken og ordne opp. Studier av new public management foretatt i England viser at det har kostet det offentlige milliarder av £, men gitt dårligere service som resultat. NPM er derfor skrotet som system. byrådet og kommunestyret må derfor snarest skrote NPM slik at de kan kutte kostnader og dermed spare penger. All form for internfaktureri ng koster penger, som kunne vært brukt til produktivt arbeid for Oslo sine innbyggere. Politikere, vis at dere har handlekraft og kan noe annet enn å prate.

Legg til kommentar