Åpenhet

Full åpenhet om folkevalgtes økonomi?

Full åpenhet om folkevalgtes økonomi

Skal Oslo-politikere fortsatt ikke ha full åpenhet om personlige økonomiske eierinteresser?

I høst hadde Dagbladet en rekke artikler hvor det ble rettet søkelyset på at stortingsrepresentanter hemmeligholdt aksjer til en verdi av 10 millioner kroner, i strid med regelverket for registering av stortingsrepresentantenes økonomiske interesser.

Også i kommuner og fylker er det registre hvor folkevalgte – rett nok frivillig – skal registrere alle verv og økonomiske interesser som kan ha betydning for den folkevalgte sin habilitet. Det er frivillig å stå i dette registeret, men om først folkevalgte velger å registrere seg, skal det som oppføres være komplette.

Men regelverket har sine begrensninger, når det heter at man skal føre opp «navn på selskaper eller firmaer hvor vedkommende eier aksjer eller andre former for andeler som overskrider 1 % av selskapets aksjekapital.» Dette er selvsagt for slapt. En folkevalgt som eier opp mot 1 pst av Telenors aksjekapital på 9 milliarder bør opplagt melde seg inhabil når et folkevalgt organ behandler saker som direkte eller indirekte har betydning for Telenor.

Derfor er det riktig når Oslo bystyre nå drøfter å skjerpe inn regelverket, og sørger for større åpenhet om folkevalgtes økonomi. Forslaget er nå at den folkevalgte skal føre opp selskaper hvor den folkevalgte har aksjeinteresser som overskrider grunnbeløpet i folketrygden (1G), kr. 90.068. Jeg mener vi bør gå lenger. Forslaget ville bety at Fabian Stang fortsatt slipper å opplyse om sine 530 aksjer i Orkla AS, James Stove Lorentzen slipper å opplyse om side 1.091 aksjer i eiendomsselskapet Entra ASA, Per Trygve Hoff slipper å fortelle om sine 180 Orkla-aksjer og 464 DnB-aksjer, og Raymond Johansen behøver ikke opplyse om sine 588 Orkla-aksjer, 135 Statoil-aksjer og 228 Telenor-aksjer. Bare for å nevne noen.

Jeg mener alle økonomiske selskapsinteresser folkevalgte har bør inn i et slikt register, slik at innbyggerne selv har mulighet for å sjekke opp om folkevalgte opptrer i strid med de grunnleggende habilitetsregler. Myndighetene sitter allerede med denne info. Jeg ville jo tro at det enkleste derfor er at Oslo bystyre selv aktivt innhenter disse opplysninger fra Skatteetaten, som jo sitter på et komplett aksjonærregister, og legger dette inn i bystyrets offentlige register. Og så kan den folkevalgte en gang eller to i året komplettere og korrigere for endringer.

Dagbladet og Kommunal Rapport skriver om saken i dag.

Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen Engh 08-02-2016 06:13
Full åpenhet her burde da være en selvfølge i et moderne demokrati.
0 #2 Veronica Amalie Rusdal 08-02-2016 07:23
Klart det skal være full åpenhet. Ellers kan egen interesse gå foran det som måtte være det beste for kommunen.
0 #3 Eric Van Brug Wilting 08-02-2016 09:52
Ja! Det er dessverre ikke helt realistisk å forvente at alle klarer å vurdere sine habilitet situasjoner, og det skaper for mange spekulasjoner og mistillit hos befolkningen og privat aktører.
0 #4 Bjarne Kristoffersen 08-02-2016 13:25
Torgeir Knag Fylkesnes har foreslått enda en ny opplysningsplik t for stortingsrepres entantene som kanskje kan være interessant, også for Oslo: www.stortinget.no/.../?p=64143
0 #5 Kjell Mangset 08-02-2016 15:44
Selv om jeg ikke bor i Oslo: Nå må du stå på for åpenhet Ivar Johansen!
Selv med et rødgrønt flertall i Oslo, er det ikke opplagt at det blir nok åpenhet.
Men skulle vi få et blåblått flertall igjen i Oslo, blir det helt sikkert vanskeligere å få til endringer til det bedre.

Legg til kommentar