Åpenhet

Offentlige ansattes ytringsfrihet

Offentlige ansattes ytringsfrihet

Lojalitet til arbeidsgiver – kommunen – vektlegges i større grad enn lojalitet til Grunnlovens vern om sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse.

"Den offentlige forvaltningen eksisterer ikke for sin egen skyld, den eksisterer for å forvalte de felleskapsinteresser som befolkningen gjennom demokratiske valg har gitt dem tillit til å forvalte. Forvaltningen, også i kommunene, har en folkevalgt, politisk ledelse. Og selv om de administrativt ansatte selvsagt lojalt må følge opp den politiske vedtatte ordningen for sine forvaltningsområder i sitt daglige arbeid, betyr ikke det at de som privatpersoner ikke kan mene noe om den gjeldende politikken i kommunen.

Hvis man skal kunne ha en åpen og opplyst offentlig samtale om for eksempel skolesektoren eller helsetjenester, slik at borgerne skal kunne søke sannheten om hvordan de best forvaltes, for å ha en informert meningsdannelse som grunnlag for å gjøre sine demokratiske valg, kan man ikke gjøre seg avhengig av den informasjon og de vurderinger som den til enhver tid sittede politiske ledelse ønsker å dele. Den er jo på valg, og har således en egeninteresse i å tegne et så positivt bilde som mulig av gjeldende politikk. Demokratiet er derfor avhengig av at fagmiljøene i videst mulig utstrekning deltar i det offentlige ordskiftet, med sin faglige innsikt – ikke minst når den kan fortelle at ting ikke fungerer eller kan gjøres bedre.

En skolelærer må for eksempel kunne ytre seg offentlig om eventuelle negative konsekvenser for undervisningssituasjonen av politiske prioriteringer gjort av kommunen, uten at det skal anses som illojalt overfor kommunen som arbeidsgiver. En lege i kommunal helsetjeneste må likeledes kunne ytre seg offentlig som fagperson, om konsekvenser for pasientsikkerheten av de politiske prioriteringene som kommunens politiske ledelse har gjort i innretningen av helsetjenesten," skriver advokat Jon Wessel-Aas blant annet.

Les hele hans artikkel nedenfor.

Kommentarer   

#1 Anne Gunn Knudsen 11-03-2016 14:59
Som helsepersonell er jeg bundet av reglene om taushetsplikt. Å mene noe utad om systemer vil være uklokt. Vi har tjeneste vei, og systemer for avviks behandling, varsling og ulike hms og tillitsvalgt systemer.
#2 Inge-Jarl Clausen 11-03-2016 15:01
Taushetsplikten skal i utgangspunktet ikke gjelde struktur og systemforståels e. Særlig ikke hvis det har virking på hovedoppgaven å forbedre klientenes helse. Da er det heller et meldeansvar.
+2 #3 Mona Lybx Gabrielsen 11-03-2016 15:03
Dette er et meget alvorlig samfunnsproblem ,og har ødelagt mange forsvarsløse liv! Både pasienter og ansatte i omsorgs sektorens liv.Det skjer i mange sektorer! Det handler om samvittighet og å gjøre rett eller galt mot enkeltindivider s fremtidige skjebne.Jeg har flere eksempler personlig opplevde.Godt at dette endelig blir mer belyst. Da ansatte har for sterk lojalitet til systemet,og dette er en kreft svults i samfunnet.Vi er alle bare mennesker.

You have no rights to post comments