Åpenhet

Oslo kommune: Nettsider til besvær

Oslo kommune: Nettsider til besvær

Jeg blogget for noen uker siden om Oslo kommunes nettsider, og avsluttet med: "Jeg har meninger om hvordan dette er blitt, men hva mener brukerne av kommunens nettsted? De ansatte, samarbeidspartnere, innbyggerne, politikere med flere. Det ønsker jeg gjerne å høre, som grunnlag for diskusjon i Rådhuset."

En av de tydelige tilbakemeldingene var at det er helt uakseptabelt at de ikke selv får publisere på sine egne nettsider. Fortsatt er dette et betydelig problem.

Et grunnprinsipp i Oslo kommune er at etatsleder har ansvaret for ekstern informasjon om etatens aktivitet. Det må nødvendigvis innebære at etaten også har kontroll over publiseringsverktøyene. Prosjektet Løft har så langt vært basert på motsatt praksis: Etater, byrådsavdelinger og virksomheter har ikke publiseringsadgang til egne nettsider, men er avhengig av godkjennelse og bistand fra det sentralte Løft-prosjektet.

Hovedperspektivet for mitt politiske virke er delegering av oppgaver og ansvar nedover i organisasjonen, og myndiggjorte medarbeidere. Jeg tror vett og kompetanse er jevnt fordelt i kommunen, både sentralt og lokalt. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Innenfor et tydelig definert struktur og policy mener jeg derfor den enkelte virksomhet selv bør ha publiseringsansvar for sine nettsider.

Jeg har derfor bedt byregjeringen besvare følgende to spørsmål overfor bystyret:

1. Når er det på plass en mulighet for at virksomhetene får publisert aktuelle nyheter på virksomhetens nettsider?

2. Når gis virksomhetene, byrådsavdelingene m.fl full publiseringstilgang (innenfor de overordnede føringer) for egne nettsider?

Kommentarer   

+13 #1 Leni Torvbråten 03-04-2016 08:22
Siden du omtaler deg selv som "i folkets tjeneste" blir jeg litt skuffet når du i denne saken ikke klarer å se at hele "løftet" er tuftet på folket og ikke feks etatsdirektører s behov for å markedsføre seg. Folket klarte tidligere ikke å finne viktig informasjon om kommunale tjenester fordi kommunen brukte nettstedet til å dekke interne behov

De ansatte kan bare defineres som "brukere" av nettstedet hvis de er der som brukere av tjenester.

Web er også et fag.
-7 #2 Ivar J 03-04-2016 08:23
En parallell: de statlige sykehusene publiserer naturligvis selv hver eneste dag den informasjon de mener publikum trenger. Sykehuset i Tromsø må ikke innom helseministeren s stab i Oslo for å få godkjennelse på å legge ut et nyhetsoppslag på deres egen nettside.
+7 #3 Harald 03-04-2016 09:49
Brukerne, dvs innbyggerne er ikke innom nettsidene til kommunen for moro skyld, men for å løse en konkret oppgave (søke om BH, finne kontaktinformas jon fylle ut en søknad osv). Men å fullføre slike oppgaver blir ofte vanskeliggjort av at nettsiden er dynget ned med irrelevante "nyheter" om etatens siste påfunn og egen fortreffelighet . Brukerne bryr seg ufattelig lite om hvilken etat som har ansvar for hva, bare de får gjort det de er på nettsiden for å gjøre.

Fenomenet har fått sitt eget navn:
iallenkelhet.no/.../...


Ideelt sett burde alle ansatte som driver med kommunikasjon visst om symptomene på nyhetssyke og hvordan unngå det. Men siden dette er krever en gigantisk internopplæring , er nødløsningen, å stenge for redigering av sidene for andre enn de som har som vedlikeholder kommunale nettjensester (til forskjell fra nettsider).
+4 #4 Leni Torvbråten 03-04-2016 12:38
Oslo kommune er 'en kommune! Og bør snakke som en kommune. Brukerne av de kommunale tjenestene må slippe å forholde seg til om det er feks. Bymiljøetaten eller næringsetaten som "eier" informasjonen. Slik var det tidligere! Da kunne du risikere ikke å finne informasjonen du egentlig trengte fordi du ikke skjønte organisasjonsst rukturen i Oslo kommune.

Hver enkelt underliggende virksomhet i kommunen har informasjon på nettstedet om kontaktpunkter og åpningstider.

At du trekker parallellen til sykehusene er litt morsomt siden de i disse dager ruller ut helt nye nettsider som er langt mindre fokusert på nyheter og desto mer fokusert på informasjon som retter seg mot brukerne.

Oslo kommunens nettside "eies" ikke av virksomhetene, men av brukerne av de kommunale tjenestene - som de også betaler for over skatteseddelen.
#5 Leni Torvbråten 03-04-2016 12:40
Gå inn å se på de nye nettsidene til feks st.olavs hospital
#6 Ivar J 03-04-2016 12:42
Leni: Må St Olav gå til Helsedirektorat et eller departementet for hver enkel sak de skal ha ut på sine nettsider?
+1 #7 Ivar J 03-04-2016 12:43
Leni: Er dette et argument for at den webansvarlige i Bymiljøetaten ikke selv skal kunne publisere etatsspesifikk informasjon til publikum vedr parkering ved et Holmenkollenarr angement, men være avhengig at av et sentralt autorisasjonsko ntor som sensurerer og legger ut?
-1 #8 Leni Torvbråten 03-04-2016 12:44
Den typen informasjon som du snakker om her pleier da alltid å bli publisert på nettstedet? Da jeg jobbet i løftet var det akkurat den typen informasjon vi var opptatt av å legge ut.

Litt trist at du ikke ser hvem folket er og heller ikke er i stand til å møte den argumentasjonen . Og i stedet bruker energi på å fremstille en hardtarbeidende gjeng som Stasi-agenter.
+1 #9 Ivar J 03-04-2016 12:46
Leni: Og hvorfor kan ikke den lokale webansvarlige selv gjøre den vurderingen? Mitt perspektiv er tillit, myndiggjorte medarbeidere og delegering av ansvar.
-1 #10 Leni Torvbråten 03-04-2016 12:47
Det du skisserer der betyr at ledelsen gjør den vurderingen - noe som resulterer i et nettsted med svært dårlig kvalitet - dvs likt det kommunen hadde før løftet.
#11 Silje Winther 03-04-2016 12:47
Jeg vet ikke om ting har bedret seg etter at jeg gikk av som BU-leder, men det var en utfordring at referater og sakspapirer brukte lenger tid på å legges ut på nett ved overgangen til nye nettsider, noe som er et demokratisk problem. Ekstra vanskelig for innbyggerne å holde seg oppdatert eller vite hvilke møter man evt skal møte opp på da.
#12 Leni Torvbråten 03-04-2016 12:49
Det er jeg helt enig med deg i - men hvis ikke rammene er lagt og akseptert blir nettstedet kommunemaktas informasjonskan al og ikke brukerenes. Veldig mange av kommunens informasjonsfol k havner i en veldig skvis når de forsøker å ivareta folkets interesser i møtet med en etatsdirketør feks.
#13 Inge-Jarl Clausen 03-04-2016 12:50
Frykt og noen som ikke stoler på egne.
#14 Torild Bjørlykke 03-04-2016 12:51
Enig med deg. Det er viktig at enhetene kan publisere selv. Jeg lette etter sykehjem og der er kun fakta om sykehjemmet. Det er viktig, men noe tillegg om dagens aktiviteter, utvikling, prosjekter nye ting hadde plusset på informasjonen. Egentlig burde det være noen/ webansvarlig på hver enhet som kan publisere , skrive " nyheter og aktiviteter som er av interesse for brukerne/ pårørende, men offentligheten er vel litt redd slik frihet. Eller blir det for kostbart?...
+3 #15 Ingvild Sundby 03-04-2016 12:52
Ønsker som eks-løfter også gi litt informasjon om bakgrunnen for nettstedet: Det gamle nettstedet besto av 60.000 enkeltsider. Det ble gjort en rekke intervjuer, tester og undersøkelser med mennesker i Oslo for å finne ut av hvilke konsekvenser dette hadde for dem i deres hverdag. De ble vist sidene og bedt om å utføre enkle oppgaver som vi vet er viktige for folk i Oslo å gjennomføre. Alt fra viktige helsetjenester til byggesaker. Resultatet var nedslående. Veldig få klarte å finne fram. Mange endte på sider som kun handlet om etaters og byrådsavdelinge rs visjoner og dokumenter. Tjenestene var nærmest umulig å finne. En bruker skulle finne hjelp til en eldre kusine og endte på en side hvor hun fikk beskjed om at etaten som kom opp i Google var nedlagt. Andre ble sendt rundt på nettstedet fra bydel til etat uten at disse brukte samme språk eller ga samsvarende informasjon. Dette var et resultat av åresvis med manglende koordinering og fokus på menneskene som faktisk skal bruke tjenestene.

Innenfra organisasjonen kan endringen virke brutal, men den er altså gjort med Oslos innbyggere i sentrum. Så forstår jeg det slik at webforvaltninge n jobber med en plan om å gi tilbake en del publiseringsret tigheter nettopp med tanke på arrangementer etc som trenger å oppdateres fortløpende.
+1 #16 Svein Olav Skaug Aarum 03-04-2016 12:53
Den som eier nettstedet må også ha mulig til å oppdatere ved behov og ikke nærmest tigge å be om fullmakt fra firmaet som styrer webhotellet.
+4 #17 Christoffer Grønstad 03-04-2016 12:54
Hei, Ivar - jeg synes du stort sett tar tak i viktige problemstilling er, avdekker maktmisbruk og løfter fram de svake. Men jeg er usikker på om du er på rett spor her.

Som bruker husker jeg de gamle, usystematiske og ofte utdaterte nettsidene med gru og forargelse. Det kan være at det fortsatt mangler viktig informasjon om enkelte etater, men at det plutselig skulle bedre seg ved en desentraliserin g av ansvaret for publisering tviler jeg på.

Etatene har jo fortsatt ansvar for å produsere innhold, og den sentrale kvalitetssikrin gen og systematisering en ser ut til å ha gjort nettstedet godt.
#18 Øyvind Vasaasen 03-04-2016 12:55
Skjønner behovet for å rydde opp og det har vært fornuftig. Men politikken er usynlig etter min mening og det er en demokratisk utfordring.
#19 Torild Bjørlykke 03-04-2016 13:27
Utrolig å lese hvor vanskelig dettte er å få til. Eks. har sykehjemmene allerede en opplysningsside . Den kan vel brukes og utvides for annen informasjon - om hva som hender på sykehjemmet. Selv er jeg webredaktør for siden til NSF Seniorsykepleie re i Oslo og Akershus som er underlagt NSF. Nettsider. Leder av sykehjemmene kan feks. Være den ansvarlige for det som står der. Her er det bare å bruke fantasien. Pårørende kan få linken til siden og henvendelsen til pårørende, hvis de oppgir e - post kan det sendes dem. Dette har med kommunikasjon å gjøre som kan være betydningsfull for pårørende. Sikkert noen ledere på sykehjemmene som kan si noe om det. Jeg forstår nesten ikke språket til de som snakker om fortid og hvor vanskelig dette er. Kanskje det er det, men hva er åraken til det?
#20 Arve Edvardsen 03-04-2016 14:33
Helt enig. Dette har jeg også adressert for lenge siden
+2 #21 Gro Elin Hansen 03-04-2016 15:16
Sykehusenes websider er virkelig ikke et eksempel til etterfølgelse. Utdaterte, vanskelig å finne frem, innover-rettet og med tilsynelatende lite forståelse for publikums behov. Hvis webkvaliteten hadde blitt bedre av sentralisering hos helsedirektorat et eller departementet, så gjerne for meg. I dag finner alle sykehusene opp hjulet på nytt og webkommunikasjo n blir en salderingspost. Jeg kan ikke forstå at dette er noe å trakte etter.
+1 #22 Håvard Pedersen 03-04-2016 19:21
Nettsider jeg har besøkt, er blitt betydelig dårligere med den nye ordningen.
#23 Ellen Ingeborg Willadsen 04-04-2016 12:47
Jeg jobber i Bydel Alna og var med i prosjektet da det startet. Informasjonen er bedre, strukturen er bedre, men enkelte målgrupper som helsepersonell, samarbeidspartn ere, fastleger m.m får ikke løst sine behov/oppgaver. Bydelen trenger en bydelsside som er bedre enn den vi har og som vi har kontroll på. Mange tjenester leveres av ulike bydeler. Disse presenteres mye, mye bedre nå enn tidligere. Derfor bør den informasjonen legges ut sentralt i samarbeid med bydel og fagetat. Vi kunne med fordel fått lov til å publisere mer på egne sider, i kalendere slik vi gjør på politikk.
-1 #24 André Myrbråten 04-04-2016 12:49
Øyvind og Arve: Vi jobber med BYR/BYS for å gjøre politikken mer synlig. Dette kommer i tillegg til at kommunen jobber med en helt ny løsning for Søk i politiske saker (ikke vårt prosjekt). Vi vil kalle inn bydelene (direktører og webredaktører) til et møte i april/mai. Det kan kanskje være en idé å kalle inn lederne av bydelsutvalgene også. Jeg vet mange ønsker den tradisjonelle nyhetsstrømmen tilbake på bydelssidene, og det kan hende vi må gjøre noe med bydelssidene. Men kom gjerne med innspill på hvordan politikken kan bli mer synlig. Men husk samtidig at vi har en stor utfordring i å sikre at vårt behov for synlighet ikke kommer i veien for innbyggernes behov for tjenesteinforma sjon.
-1 #25 André Myrbråten 1 04-04-2016 12:54
Ivar Johansen. Jeg har lyst til å reagere på innlegget ditt både med en "like" og med en "sad". "Like" fordi jeg setter pris på at du engasjerer deg i nettstedet og at du deler dine synspunkter, men "sad" fordi jeg er redd innlegget kan gjøre mer skade en jeg tror du har som intensjon å skape.

Noen kommentarer fra meg som leder av forvaltningen som jobber med nettsidene til Oslo kommune.

1. Policy på gammelt nettsted var nedfelt i “webinstruksen”.
I den innledende teksten står det: “Byrådslederen vil peke på viktigheten av at brukerne møter en enhetlig, felles og gjenkjennbar nettløsning med likt design og god funksjonalitet uavhengig av hvilke nettsteder man søker seg inn fra eller er på kommunens nettsider. Et overordnet mål må være raskest mulig tilgang til informasjon og raskest mulig oppgaveløsning. ” I byrådssaken (1001/11) forut for instruksen skriver byrådslederen følgende “Den redaksjonelle profilen på alle kommunens nettsider må derfor ta utgangspunkt i hva brukerne opplever som viktig; hva flest er på jakt etter og forventer å finne.”

- Instruks for organisering, roller og ansvar for nettstedet oslo.kommune.no . Byrådssak 1001/11 oslo.kommune.no/.../...
#26 André Myrbråten 2 04-04-2016 12:55
Webinstruksen og byrådssaken forut for den viser at det ikke var mangel på policy for det forrige nettstedet. Utfordringen var at det ikke var noen som fulgte den. Dersom alle hadde fulgt intensjonen i webinstruksen så ville vi likevel sitti igjen med et grunnleggende problem: gammelt nettsted var organisert etter hvordan Oslo kommune selv var organisert. Man trenger ikke være fagekspert for å skjønne at det var en dårlig idé.

2. Dyktige web- og kommunikasjonsa rbeidere i kommunen har vi mange av, ingen tvil om det! Vi har faktisk hentet inn flere til å arbeide med utviklingen av nytt nettsted. Men det hjelper ikke hvor dyktig du er når du for eksempel skal bruke mindre enn 50% av din stilling til å håndtere kommunikasjon for en hel bydel. Vedlikehold av printeren er også inkludert i de 50%. Det er gjort mange undersøkelser om webredaktøren sin arbeidssituasjo n både utenfor og i Oslo kommune. Fakta er at de har en håpløs oppgave når de blir målt på hvor mange nyhetssaker de publiserer på nettstedet og ikke hvor bra nettstedet faktisk fungerer for brukerne. Og du vil ikke tro hvor mange såkalte “eksperter” som sitter i umiddelbar nærhet til en webredaktør. Så mange faktisk at webredaktøren ikke får anledning til å gjøre det h*n vet er riktig; å jobbe brukerorientert!

Og dette er kanskje kjernen av problemet, Ivar. Du sier det jo selv i en av kommentarene litt tidligere når du ikke kan fatte problemet med at webansvarlige kan få “dytte ut tekster”. Det kan jeg fortelle deg. Når “alle” skal få lov til å dytte ut tekster, slik det var på det gamle nettstedet”, så får vi svært raskt et nytt nettsted med 60.000 sider der folket ikke finner frem til kommunens tjenester i all den informasjonen vi dytter ut i beste hensikt.

Vi har gjentatte ganger i det siste sagt at vi vil jobbe for at mer publiseringsans var legges tilbake til virksomhetene. Men det er en lang reise som det er for tidlig å sette en sluttdato på. Webforvaltninge n jobber nå med kontinuerlig forbedring av nettstedet. Hovedfokus for 2016 er å lage konsepter som bidrar til å løse Oslo kommunes kommunikasjonsb ehov, UTEN at det går på bekostning av folkets behov for tilgang til tjenesteinforma sjon på nettstedet. Tro meg, det er en formidabel oppgave som få har lykkes med tidligere. I dette arbeidet vil vi se på kommunens rolle som samfunnsutvikle r og arena for demokrati. I tillegg jobber vi med å finne ut av hvorfor nærmere 10% av våre besøkende ikke finner frem til innhold vi faktisk har på nettstedet. Er det virkelig nå du mener vi skal fokusere på å legge publiseringsans varet tilbake til virksomhetene?

Våren er i anmars, men jeg vil likevel henvise til fjellvettreglen e som antyder at man skal lytte til erfarne fagfolk og at det er ingen skam å snu. Jeg har bytta fjellfolk med fagfolk og jeg er godt klar over at det er kommet nye regler. Men jeg ber deg om å vurdere å trekke dine spørsmål til byregjeringen og i stedet, på vegne av folket, komme med konkrete innspill til hvordan vi kan gjøre nettstedet bedre.
+1 #27 Atle Jan Larsen 04-04-2016 12:57
Jeg tillater meg å heie både på Ivar Johansen og Løftet i denne litt uoversiktlige diskusjonen. Var en av de som tidlig forslo at Oslo kommune burde samles om ett nettsted. Med fokus på brukerne og tjenestene. Ønsket ble oppfylt, og jeg mener vi er på rett vei. Så er jeg uenig med André Myrbråten og Gro Elin Hansen når de karakteriserer tidligere webarbeidere i Oslo kommune, som "fjellfolk" og "personer uten kompetanse". En skal huske på at det er nettopp disse medarbeiderne som har levert mye av innholdet til dagens nettsted!

Jeg har vært opptatt av at en sentral forvaltningen, ikke må gå ut over etater og bydelers engasjement og nærhet til tjenestene på nettstedet. Det blir viktig! Så kunne jeg ta tak i mye mer av det som tas opp her. Nøyer meg med stikkordsform; Unngå likegyldighet fra etater/bydeler, skap engasjement rundt nettstedet sammen med etater/bydeler, definer bedre hvem som er brukerne, utvikle nettstedet visuelt og ikke minst at innholdet vi har på nettstedet påvirker Oslo kommunes omdømme.

You have no rights to post comments