Åpenhet

Lobbyregister i Oslo rådhus?

Lobbyregister i Oslo rådhus?

Interesseorganisasjoner, næringsliv, enkeltpersoner og fagforeninger jobber aktivt for å påvirke beslutninger i sin favør og slik skal det være. Påvirkning er en helt legitim og nødvendig del av det norske demokratiet. Lobbyisme er bra for demokratiet, fordi det handler om at vi som beslutningstakere får belyst saker og ulike stemmer og interesser får slippe til, selv om det jo er slik at noen ressurssterke har bedre forutsetninger for å slåss for sin sak enn andre.

Det er imidlertid viktig å få åpenhet om hvem som tar kontakt om hvilke saker. Dette vil være bra for politikken, engasjementet og tilliten for politikere. Det handler om lettere å kunne se når saker er i prosess og kjenne til når en bør ta kontakt med politikere om en sak som er viktig for en organisasjon eller en person. 

Etter et initiativ i bystyret fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal, på vegne av SV, vedtok et enstemmig bystyre i 2014 til slutt dette: «Ordføreren bes legge frem sak med vurdering av om og hvordan bystyret kan innføre et lobbyregister. Saken skal inneholde forslag til hvordan registeret skal avgrenses, praktisk gjennomføring og eventuelle andre spørsmål som må avklares.»

Initiativet ble tatt på bakgrunn av innspill fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Kommunikasjonsforeningen og Transparency International Norge  som sammen hadde foreslått et system for et nasjonalt lobbyregister. De fire organisasjonene har tro på at en registreringsordning etter denne strukturen vil gi et godt innsyn i påvirkningen av politiske myndigheter som finner sted i Norge.

I januar 2014 lanserte de fire organisasjonene et felles forslag til hvordan et lobbyregister kan se ut. Dette er forslaget:

- Registreringen må være obligatorisk.

- Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i  forberedelsene må registreres.

- Politikeren som møter lobbyisten må registreres. Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.

- Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.

- Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Nå skal dette konkretiseres, og jeg tar gjerne i mot innspill fra folkevalgte som har fått til lobbyregister i sin kommune, og ikke minst: innspill fra alle grupper, organisasjoner og enkeltpersoner som har innspill til hvordan dette kan være.