Åpenhet

Politiker-tilgjengelighet: Det går framover

Politiker-tilgjengelighet: De går framover

For et halvt år siden hadde Dagsavisen et helsides oppslag under overskriften: «Hemmelig» nummer i Oslo kommune: 90661520."

Og de skrev videre blant annet dette:

«Nå skal du få vite noe om bystyremedlem Ivar Johansen (SV) som Oslo kommune ikke vil røpe. Han kan ringes på 90661520. Når Dagsavisen røper disse «hemmelighetene» er det med Johansens fulle velsignelse. Han ikke bare ønsker at flere får kjennskap til hvordan de kan kontakte ham, han rett og slett ser på det som en nødvendighet.

– Det er viktig ut fra demokratiperspektivet at folk lett skal kunne ta kontakt med oss som er folkevalgte, og komme med synspunkter på saker som er til behandling, eller saker de mener vi bør se på. Dét er en forutsetning for å kunne gjøre jobben som folkevalgt. Derfor ønsker jeg å være så tilgjengelig som mulig, sier Johansen. Så langt har han ikke fått gehør for dette i rådhuset. Den som går inn på Oslo bystyres nettsider vil derfor ikke finne noe nummer til Johansen.»

Men sist uke endret bystyrets forretningsutvalg hemmeligholdspraksisen: «Det åpnes for at kontaktinformasjonen til bystyrerepresentantene på kommunens internettsider også kan omfatte mobilnummer. Publisering av mobilnummer skjer etter samtykke fra den enkelte representant.»

Det går framover. Men så kan jeg jo si at den informasjon bystyret gjennom mange år har villet hemmeligholde har jeg selv gjort tilgjengelig på mine nettsider for mer enn 1500 folkevalgte på nasjonalt og lokalt nivå.

Kommentarer   

#1 Wenche Th. ENGH 09-09-2016 05:28
Så bra! Godt jobbet for noe som burde være en selvfølge i et moderne demokrati.
Håper ikke tilgjengelighet en blir misbrukt. Da går det vel rast tilbake til det gamle igjen.
#2 Fridtjof Havre 09-09-2016 20:30
Håper denne nye tilgjengelighet en gjør at ansvarlige byråder tar seg tid til å snakke med bekymrede Osloborgere som omfattes av fortettingsplan er i sitt nærmiljø. Det har nemlig vært vanskelig så langt. Og ja, jeg bor på Grefsen.
#3 Torild Bjørlykke 09-09-2016 20:31
Så bra! Skulle vært en selvfølge fra 1.dag en ble valgt som politiker.

You have no rights to post comments