Åpenhet

Oslo kommune: Pressen gjør jobben kommunen burde gjort; søkbar postjournal

Oslo kommune: Pressen gjør jobben kommunen burde gjort; søkbar postjournal

Oslo Redaktørforening lanserer på et frokostmøte fredag et massivt åpenhetsprosjekt for Oslo kommune, et resultat av et initiativ jeg tok i vinter.

«Å sørge for maksimal åpenhet i den offentlige forvaltningen er en av hovedoppgavene i pressens samfunnsoppdrag.  Åpenhet bidrar til å sikre gode beslutninger, sikre respekt for de beslutninger som tas, og at det motvirker korrupsjon og kameraderi. Det aller viktigste verktøyet for åpenhet i kommunene og annen offentlig forvaltning er søkbare postjournaler,» skriver Eivind Ljøstad, sjefsredaktør i Fædrelandsvennen.

Men de færreste offentlige virksomheter tilbyr søkbar postjournal. I Oslo kommune er det kun en slik søkbar postjournal for byrådsavdelingene, men ikke for kommunens etater og virksomheter - som er de som møter innbyggerne.

«Situasjonen er uholdbar for oss i pressen. Dette gjør det vanskeligere å gjøre jobben vår,» skriver Fædrelandsvennens redaktør. Mediehuset drifter derfor prosjektet Innsyn, økonomisk støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Med støtte i Oslo Redaktørforening gjør de nå jobben Oslo kommune burde ha gjort for flere år siden: Nå foreligger betaversjon av en søkbar postjournal for (nesten) alle Oslo kommunes virksomheter, fra begynnelsen av 2011 til i dag; og ikke minst: innbyggerne og media kan på en særs enkel måte be om å få tilsendt kopi av dokumenter som er av interesse. Totalt 1,6 millioner dokumenter. Basen blir oppdatert med ny info hver uke.

Som de selv sier: "Innsyn. Den raskeste veien til innsyn i offentlige dokumenter fra etater som ikke selv tilbyr søkbare postjournaler."

Dette er et massivt demokrati og innsynsprosjekt. Les mer under "Les mer."

 

En åpnere Oslo kommune

I samarbeid med Fædrelandsvennen og innsyn.no lanserer Oslo Redaktørforening et nytt verktøy for bedre innsyn og søkemuligheter i Oslo kommune postjournaler.  Lanseringen skjer på et åpent frokostmøte fredag 7. oktober kl 0830-0930 i Oslo Media House i Skippergata 26.

Oslo Redaktørforening ønsker med dette å invitere bystyrets medlemmer til dette åpne møtet.

Det nye verktøyet med søk på tvers av etater og bydeler i Oslo finnes foreløpig her.

Oslo kommune har manglet en felles arkivplan for sine femtitalls bydeler og fagetater. Frem til nå har det ikke eksistert en søkbar offentlig journal for kommunen, noe som har vært en mangel for innbyggere som ønsker innsyn og for journalister som ønsker å følge med på beslutningsprosessene og pengebruken i kommunen. Oslo kommune har latt alle virksomhetene ha sine egne arkiver og selv velge sin programvare uten en felles arkivplan. Systemene snakker ikke sammen. Pressen har blitt tilbudt en samleside med løsrevne PDF-er fra hver etat, som mangler søke- og bestillingsfunksjonalitet, og som kun har tre måneders historikk.

Her kan du melde deg på frokostmøtet der det nye verktøyet blir lansert og demonstrert.

De siste månedene har innsyn.no jobbet på oppdrag fra Oslo Redaktørforening for å lage et verktøy for å lette innsynsprosessene overfor Oslo kommune. De har samlet offentlig journal seks årganger bakover i tid fra alle virksomhetene, og skriver dataprogrammer som gjenkjenner den enkelte etat og bydels måte å føre offentlig journal på. Datagrunnlaget er kun kommunens egne offentlige journaler, altså informasjon som skal være offentlig tilgjengelig. Det ligger ikke andre saksdokumenter søkbare i løsningen vår. Disse journalene er samlet i en database som stadig oppdateres, og hvor brukeren kan velge å søke i enkelte etater eller på tvers av alle enhetene.

For Oslo Redaktørforening

Arne Jensen

Legg til kommentar