Åpenhet

Chatt med kommunen

Chatt med kommunen

Når jeg skal kommunisere med banken min, Skandiabanken, kan jeg enkelt gjøre dette via chatting på nettsiden deres, og de er tilgjengelig for meg mellom 06 og 24 alle dager i uka. Ubyråkratisk og enkelt, og med en forbilledlig tilgjengelighet.

Kommunesektoren kommer også etterhvert. 55 kommuner benytter chatløsningen eDialog24, herunder større byer som Bergen og Trondheim.  De fleste av disse er bare tilgjengelige i kontortida. Oslo kommunes kemnerkontor er også tilgjengelig for chat, i kontortida, men med en løsning som krever at du logger deg inn via ID-porten. Og Bymiljøetaten har en løsning.

Jeg ønsker meg en sentral enhet i Oslo kommune som har en tilgjengelig chattefunksjon, og er tilgjengelig godt ut over vanlig kontortid,- f.eks. til kl. 21.00. Den kan knyttes til 02 180 eller til Deichmanske bibliotek.

Og så bør alle bydelene og viktige publikumsrelaterte etater ha en chattefunksjon hvor den enkelte kan chatte ut fra sin personlige situasjon om ikke-følsomme opplysninger.

En moderne og framtidsrettet kommune må ta i bruk teknologien, og ikke minst: være noe mer enn en 08 til 15.00-kommune.

Kommentarer   

#1 Erik 27-09-2016 06:19
Hei!

Bymiljøetaten i Oslo har chat. Har du testet den?

You have no rights to post comments