Åpenhet

Folkevalgte: Skal de nektes innsyn i saker de behandler?

Folkevalgte: Skal de nektes innsyn i saker de behandler?

Ja, slik blir det om det statlige Kommunelovutvalget får det som de vil.

"Hvilket navn skal vi bruke på et system der politikere blir tiltalt og straffet hvis de gir velgerne viktig informasjon? Går det som et offentlig utvalg har foreslått, kan vi kalle det kommunen,» skrev Sven Egil Omdal forleden i en kommentarartikkel om Kommunelovutvalgets innstilling. 

Men det er verre enn som så: Går det som utvalget foreslår vil Bjørnar Moxnes risikere ikke å få tilgang til rapporter og saksdokumenter fordi bystyreflertallet mener bystyret ikke trenger denne informasjonen. For meg var det viktigere å sikre at bystyret sloss for denne innsynsretten, framfor å risikere at bystyret støttet straff for brudd på taushetsplikt. For hadde byrådet invitert bystyret til å uttale seg om det siste tror jeg - dessverre - at det hadde blitt resultatet.

I Oslo bystyre er det i dag slik at et bystyremedlem som deltar i behandling av en sak, kan kreve innsyn i alle saksdokumenter i saken (med unntak av opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt). Kommunelovutvalgets innstilling må leses slik at de ønsker at enkeltrepresentanter i framtida ikke skal få en slik utvidet innsynsrett. Utvalget begrunner avgrensningen med at det er organets behov for opplysningene som er sentralt i en utvidet innsynsrett, og ikke den enkelte folkevalgtes, og at innsynsrett skal være forankret i saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Mao: Kommunelovutvalget mener at det er flertallet i Oslo bystyre som skal bestemme hva jeg skal få tilgang til av opplysninger i den sak jeg skal være med på å behandle og vedta, og ikke som i dag: At jeg skal ha krav på tilgang til alle sakens dokumenter i de saker jeg skal behandle som bystyremedlem. Et politisk flertall skal kunne bestemme hvilken informasjon bystyrets mindretall skal få tilgang til. Minner ikke dette mistenkelig om stater vi normalt ikke liker å bli sammenlignet med?

Et flertall i Oslo bystyre (alle partier, unntatt Rødt) sa i siste bystyremøte nei til denne innskrenkning av innsynsretten.

 

Dette er Oslo bystyrets høringsuttalelse om dette:

"Forslaget gir ikke enkeltrepresentanter utvidet innsynsrett. De må be om innsyn etter offentleglova. Dette avviker fra Oslos reglement, der et bystyremedlem som deltar i behandlingen av en sak, kan kreve innsyn i dokumentene i saken (med unntak av opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt). Oslo kommune finner det er uklart om lovforslaget åpner for at enkeltrepresentanter kan få utvidet innsynsrett i reglements form, der kommuner ønsker en slik ordning. Utvalget begrunner avgrensningen med at det er organets behov for opplysningene som er sentralt i en utvidet innsynsrett, og ikke den enkelte folkevalgtes, og at innsynsrett skal være forankret i saksbehandlingen i folkevalgte organer. Enkeltrepresentanter vil på samme måte som allmennheten ikke ha krav på innsyn i dokumenter eller opplysninger som kan eller skal unntas offentlighet.

I utredningen er det uttalt at enkeltrepresentanter ikke skal være omfattet av den utvidete innsynsretten, og at kommunene ved reglement ikke kan begrense innsynsretten i loven. Adgangen til å utvide innsynsretten er ikke omtalt. Men det uttales at det kan gis regler om prosedyrer for vedtak om innsyn og om administrasjonens behandling av innsynskravet. Oslo kommune mener det er ønskelig at loven gir kommunene adgang til å fastsette innsynsrett for enkeltrepresentanter i internt regelverk, og ber departementet utrede dette med sikte på lovfesting av en slik hjemmel."

Kommentarer   

+1 #1 Brit Fredriksen 18-10-2016 04:44
Dette må aldri vedtas. Norge kan ikke være bekjent
av innskrenke demokratiet. Uhyrlig tankesett av
denne regjeringa.
+1 #2 Tone Wiik 18-10-2016 04:52
Dette går da virkelig ikke ann. Uff.
+1 #3 Kristin Josephina Hovland 18-10-2016 07:10
Det blir mange ting som blir forbudt å snakke uformelt om i alle rom hvis dette kommer i gjennom. Saker som burde drøftes og egentlig trenger diskusjoner og flere syn kan risikere å bli hemmelig. Det vil bli et usunt arbeidsforhold. Med tanke på at det egentlig er få saker som burde være hemmelig er det betenkelig at denne regjeringen plutselig har et behov for å lage informasjon hemmelig og kun for noen. Hvilke beslutninger er det som ikke tåler dagens lys?
At det i tillegg er nødvendig med en lov om mindre rett til innsyn er bemerkelsesverdig.
Fra en rett til å gi informasjon skal det altså bli en rettighet å skjule viktig informasjon. Hm, det lover ikke godt for beslutninger og tanker om en god regjering.
I praksis vil det si at mennesker som kritiserer eller drøfter beslutninger kan bli dømt for tysting. Eller at det blir viktigere å finne tysteren som har gitt informasjonen enn å drøfte kritiske forhold i beslutninger som er tatt.
Det kan bli farlig å snakke i gangene nå.
Allerede nå er taushetskulture n en realitet.
For min del er det gjerne en grunn for at det blir nødvendig med hemmelighold, og den grunnen er gjerne at det ligger dårlig drøfting bak. Det som skal og bør skjules er at de som har besluttet noe ofte har besluttet det i hast. Det kan se ut som det er behov for dårlige hastevedtak som ikke tåler dagens lys. Det er nok et tiltak for å få folk til å godkjenne gale ting og mistenkeliggjør e hverandre. Skummelt!
#4 Ole Jørgen Klaussen 18-10-2016 08:11
Forslagene om hemmelighold i den nye kommuneloven er farlige for demokratiet. Her håper jeg virkelig Stortingets representanter er våkne nok til at dette ikke blir den endelige loven.

En ny kommunelov må sikre mer åpenhet, ikke mindre.

Et åpent demokrati med respekt for politikere krever også at det skal og må være full åpenhet om hva både de demokratisk valgte og ansatte byråkrater foretar seg. Vanlige folk og velgere må ha innsyn! Utvidet hemmelighold vil bare bidra til økende politikerforakt . Og vil vi ha det?
#5 Kåre Ertresvåg 18-10-2016 20:07
Det blir jo genialt null innsyn i saker en skal behandle. Har noen gått fullstendig fra vettet i maktbegjær og egen storhet?
#6 Tone Glad 18-10-2016 21:19
Åpenhet er en forutsetning for at demokratiet skal fungere!
#7 Marianne Roth 18-10-2016 21:43
Forstår ikke hvordan noen kan godta et sånt system?Er de så glad i penger og makt at de er villig til å godta alt for å bli sittende?Ser de ikke at systemet gjør dem til nyttige idioter for ett system som er korrupt?

You have no rights to post comments