Åpenhet

Hvilken berettigelse har løgn i ømtålige sikkerhetspolitiske saker?

Hvilken berettigelse har løgn i ømtålige sikkerhetspolitiske saker?

«Vi kunne jo ikke fortelle regjeringen om NORSAR», uttalte Trond Johansen, seksjonssjef i Etterretningsstaben, overfor sin etterretningskollega Anders Hellebust. Johansen uttalte dette som en reaksjon på at Hellebust i sin rolle som varsler allerede hadde møtt stortingspresident Guttorm Hansen. Som offiser burde han forstå at i enkelte saker kan en ikke fortelle regjeringen alt, sa etterretningstoppen.

Hellebust hadde avdekket at Loran C og Omega, navigasjonssystemer som gjør det mulig for strategiske ubåter å finne nøyaktig posisjon under vann slik at ballistiske raketter med atomvåpen kan treffe sine mål,  ble etablert i Norge uten at statsministeren ble informert. USA ønsket ikke at statsministeren skulle vite dette, fordi de fryktet at den da ikke ville bli bygget, og sjefen for etaten som bygde den, oberst Rørholt, etterfulgte det amerikanske ønske i samarbeid med andre embetsmenn.

NORSAR skal brukes i en kjernefysisk krig: registrere resultatene av en første angrepsbølge med atomvåpen og detektere, lokalisere og varsle i sann tid gjennom (D)ARPANET ( (Defence)Advanced Research Projects Agency Network) som grunnlag for videre krigføring. Som straff for å avdekke sannheten sørget Trond Johansen for at Hellebust ble beordret til Garnisonen i Sør-Varanger, og som Hellebust lakonisk sier: "Norges svar på Sibir?"

Les Anders Hellebusts innledning på etterretningskonferansen i Vadsø.

Kommentarer   

+1 #1 Fredrik S. Heffermehl 21-10-2016 06:35
Takk, Anders - Det militære er et unntaksområde hvor grunnleggende demokratiske premisser ikke fungerer, hvor beslutninger tas utenfor gjeldende strukturer og hevet over lov og grunnlov. Og intet skjer med det om det ikke fins noen med en klar bevissthet om overordnede moralske og juridiske prinsipper. Som Frank Grevil, Katharine Gun, Dan Ellsberg, Mordechai Vanunu, Ed Snowden, Anders Hellebust og mange, mange andre.

For å kunne bli medlem av NATO gjelder et krav om demokrati og at det militære står under folkevalgt kontroll. Den historien du har erfart ville ikke passe godt på en søknad om medlemskap i NATO:

En gang fikk jeg inn en notis i NY Times om Landmineavtalen , - en fyr i en tenketank hadde sagt at avtalen var bra, men Clinton ville aldri få USAs generaler med på den. Tittelen på min notis var: "USA, fit for NATO?"
#2 Viggo Jordahl 22-10-2016 06:05
Viktig historie dette. Disse sakene med løgn og hemmeligholdels e vekte mange til politisk aktivisme på venstresiden - der i blant meg. Men løgnen og hemmeligholdels en forsetter ikke bare for å holde forsvarshemmeli gheter skjult, men også for å dekke over bruk av tiltak som svekker natur og mennesker som geoengineering og globalt tilført stråling. Dette er viktigere å få fram.Men dette er så betent og omstridt at myndigheter bruker aktivt media til å benekte og latterliggjøre vitnesbyrd og bevis som kommer fram.
-1 #3 Trine Eklund 22-10-2016 08:40
GRATULERER Anders - meget viktig informasjon og betimelige spørsmål. JA - beslutninger om vår forsvar - og sikkerhet tas fortsatt uten demokratiske prosesser. Eks: 300 amerikanske soldater utstasjoneres på Værnes - uten vedtak fra Stortinget.Anne t tema er "Militæret" som verdens største forurenser. Ikke med i noe miljø/klima regnskap! Forurensing av Miljøet er dagens største trussel i global sammenheng og kan ikke bekjempes med våpen.
+2 #4 Knut Normann Egeland 22-10-2016 10:26
Denne gruppen norske borgere borgere har en totalt manglende persepsjonsevne når det gjelder vår nasjonale sikkerhet, det snakkes om russerne som reddet oss i 2,verdenskrig, hadde ikke USA gått inn, ville vi vel levd under Ribbentropp Molotov avtalen fortsatt, og med USSR i ØstFinnmark fortsatt etter 1945 som rekreasjonsområ der for de naive og skjulte venner av det. . Røde imperier

You have no rights to post comments