Åpenhet

Kunnskap er makt

Kunnskap er makt

Det er ingen tvil: Kunnskap er makt! Kunnskap gir grunnlag for innflytelse og påvirkning, og er som oftest en forutsetning for at du kan ivareta interessene til deg og dine. Makthavere er ikke nødvendigvis alltid i front for å informere om saker som ligger til behandling, da dette kan gi saken et annet resultat av det noen ønsker.

Jeg redigerer denne bloggen i et folkeopplysningsperspektiv. Informerer om viktige saker som er til behandling, forteller om hva jeg selv tenker og gjør, og ikke minst: gir plass til ytringer og innspill fra folk som ellers ikke har så lett for å komme til orde i den offentlige debatt. Det betyr at jeg ikke nødvendigvis alltid er enig i synspunktene som fremmes, men at temaet som reises er viktig.

Skal folk kunne mobilisere mot svekkelse – eller uklok endring - av helse- og velferdstilbudet er det viktig at fagfolk (enten de er fagutdannet eller fått sin fagkompetanse som brukere av tjenestene) tidlig blir informert om hva som skjer, og kan ytre seg.

Jeg ser dette av og til kan være vanskelig å se. For et par uker siden la f.eks. ut et oppslag med Jan-Erik Tørres, beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter, som er bekymret for Velferdsetatens planer for institusjonen. Samtidig la jeg til hva jeg antar er Velferdsetatens synspunkter. Dermed har brukere og ansatte mulighet til å engasjere seg, og gjennom dette påvirke de ideer som måtte foreligge, og som kanskje kan bli endret på grunnlag av at jeg bidro til en åpen debatt.  Åpenhet og offentlighet er bra!

Jeg er alltid i folkets tjeneste.

Kommentarer   

#1 Wenche Thommessen ENGH 11-11-2016 07:02
Litt av enn programerklærin g: Alltid i folkets tjeneste. Og det er ikke bare ord hos deg. Håper denne erklæringen er smittsom!
Takk for det du gjør og hva du står for!
+4 #2 Martin Sein 12-11-2016 12:46
Det er vel strengt tatt Jan-Erik tørres som bør krediteres for å ha satt i gang debatt rundt omorganiserings planene til velferdsetaten … Det er umulig å ikke være enig med deg i det du skriver her. Synd at virkeligheten er en annen og åpenhet i offentligheten begrenses av velferdsetatens praksis. Det er dessverre ikke ytringsfrihet for ansatte i etaten da de har bundet seg til lojalitetsplikt og er redde for å få problemer dersom de taler imot ledelsens planer. I etaten blir man belønnet for lydighet, ikke for engasjement.
+3 #3 Martin Sein 13-11-2016 13:42
Hva slags menneskesyn og verdier er det plass til i et system der kontroll og budsjetter preger hverdagen?

Velferdsetaten burde skamme seg over hvor lite rom de gir for åpenhet og kunnskap. Det er som om de ser på faglighet som noe slitsomt, som konstant kolliderer med deres systemer. Ledelsen og administrasjone n har i flere år tredd omorganiseringe r, skjemaer og kontrollsysteme r nedover hodene på de fagansatte som jobber tett på brukerne. Flere ansatte har protestert med gode, saklige og faglige begrunnelser. Dette preller av på ledelsen som ingenting. De kjører sitt «ledelseslokomo tiv» blottet for følsomhet, fagkunnskap, lydhørhet og ydmykhet. Og de kan når som helst dra «lojalitetskort et» dersom ansatte argumenterer imot dem. Og det er ikke bare ansatte som trues til taushet. I et intervju med =Oslo angående Jan-Erik Tørres sin kritiske artikkel mot etatens omorganiserings planer sier avdelingsdirekt ør John Ingar Danielsen at Jan-Erik Tørres er modig som skriver dette mens han fremdeles bor på institusjon. En sånn innrømmelse av et eksisterende strafferegime for varslere og tydelige brukere ses sjeldent, men tjener som bekreftelse på tingenes uhyggelige tilstand. Tørres forteller også at flere beboere har kommet og takket han og sagt at de er enige, men at de ikke har turt å si noe selv. Det ligger en holdning og en forventning om at man skal være takknemlig under her. Som ansatt er man en simpel trell i kommunens tjeneste. Som bruker er man en simpel ikke-priviliger t, som skal kues og takke for alt. Dette er ikke en kultur som oppfordrer til åpenhet. Og det er en respektløs holdning til mennesker som ikke er forenelig med sosialfaglig arbeid. Tidligere i høst besøkte direktør Lilleba Fauske de ulike institusjonene og tiltakene for å snakke om den siste strategiplanen deres. Hun hadde på forhånd sendt ut «forundringspak ker» til de ansatte med godteri og en forkortet utgave av strategiplanen i miniatyr! Det signaliserte at ansattes lojalitet kan kjøpes for smågodt og at de ikke er kloke nok til å lese strategiplanen i sin helhet. Beboerne hilste ikke Fauske på i det hele tatt. Etatens hierarkiske inndeling er også moden for skraphaugen. Systemet er lagt opp slik at det er de faglig sterke ansatte som jobber tett på brukerne som tjener administrasjon og ledelse «oppover». De som sitter med fagkunnskapene tjener de som ikke har den. Det burde vært motsatt! At brukere og ansatte tett på brukerne var «sjefene» og at administrasjon og ledelse konsentrerte seg og jobbet for å gjøre det best mulig for brukerne, som de i utgangspunktet er der for (det ser det ofte ut som de har glemt). Dere politikere har større mulighet til å bli hørt på av etaten enn brukere og de stakkars «slavene» på gulvet. Det er å håpe på at dere kan ta tak i disse problemene i velferdsetaten.
+1 #4 Unni Margrethe Åkesson 26-12-2016 14:08
Det er så utrolig bra skrevet for Kunnskap er Makt. Det Sein skrev er et veldig godt innlegg. Men når mennesker, med Makt slutter å lytte,lære å ikke minst gjøre noe for mange mennesker er det på tide å bytte de ut....

You have no rights to post comments