Åpenhet

Nedre Grefsen: Vi må bygge byen sammen

Nedre Grefsen: Vi må bygge byen sammen

Klart uakseptabelt at lokalbefolkningen ikke ble informert om utbyggingsplanene i Oslos kommuneplan.

Oslo får 10.000 nye innbyggere hvert år. Fortetting er nødvendig for å skaffe nok boliger til en akseptabel pris. Vi må sørge for å regulere nok tomter. Som innbyggere må vi tolerere endringer, men gode bomiljøer får vi først og fremst ved at vi involverer lokalbefolkningen. De har kloke innspill til utnyttelsesgrad, grøntområder og utformingen av lokalmiljøet. Kommunen og beboerne må eie utbyggingsprosessene sammen. Man skal ikke kunne si: Har ikke peiling på hva som skjer. Dette er noe de styrer med nede i Rådhuset.

Det å sikre at vi bygger byen sammen er viktig og nødvendig, sa jeg blant annet i siste bystyremøte vedrørende planene for utbygging i Nedre Grefsen-området.

Les hele innlegget under "les mer."

 

Oslo bystyre 16. nov. 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Camilla Wilhelmsen (F) av 22.06.2016 - Nedre Grefsen tas ut av kommuneplan som utviklingsområde

Ordfører,

Forslaget fra Fremskrittspartiet om å ta Nedre Grefsen ut av kommuneplanen som utviklingsområde antar jeg bare vil få Frps egne stemmer i dag.  Kommuneplanen ble for et år siden vedtatt etter en grundig og gjennomarbeidet prosess fra Plan- og bygningsetaten, etatene i Oslo, bystyrets byutviklingskomite og bystyret. Alle partier visste hva de vedtok, også Fr.P.

Det er et stort engasjement fra lokalbefolkningen. Mange av har møtt opp her i dag og viser et stort engasjement for lokalsamfunnet. Det er bra.

Lokalbefolkningen ble ikke kjent med kommunens planer ved informasjon fra kommunens selv, Aftenpostens Osloby eller NRK Østlandssendingen. De leste første gang om den i det lokale menighetsbladet; Talefoten, som skriver om mer enn det som skjer i kirken. Det er en lokalavis.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke at utviklingsområdet ved Storo tas ut av kommuneplanen. Etaten understreker i sin kommentar til Frps forslag at dette er småhusområder hvor det er særlig gunstig å gi rom for høyere utnyttelse på grunn av deres nærhet til indre by og fordi områdene har svært god kollektivtilgjengelighet. Det er få områder i ytre by med tilsvarende nærhet til indre by og kollektivtilgjengelighet som Storo og Nedre Grefsen.

Plan- og bygningsetaten mener at det i henhold til en byplanfaglig vurdering vil være noe inkonsekvent å ta ut dette området som utviklingsområde da dette er det småhusområdet som er angitt som utviklingsområde i kommuneplanen som har best kollektivtilgjengelighet.

På Nedre Grefsen er det et uvanlig sterkt kollektivtilbud og området er ett av de aller sterkeste kollektivknutepunktene i Oslo: Her har vi 2 toglinjer (Gjøvikbanen), 4 trikkelinjer, 4 t-banelinjer og 8 bussruter.

Oslo har investert mange millioner i å legge til rette for god kollektivdekning her! 

Hvis et område som Nedre Grefsen, som ligger innenfor 500 m fra et av de sterkeste kollektivknutepunktene, skal tas ut av kommuneplanen, hvordan skal vi da kunne begrunne å beholde andre områder ved kollektivknutepunkter og stasjoner?  

Det er beklagelig at bl.a. bydelen og beboerne opplever ikke å ha fanget opp at området var angitt som utviklingsområde. Kommunen må se på hvordan vi sikrer involvering i saker fra de som er berørt lokalt i saker. Dette er viktig i det videre arbeid. Vi må sikre lokal forankring og at lokalsamfunnet blir hørt. Manglende informasjon skaper frykt.

Oslo får 10.000 nye innbyggere hvert år. Fortetting er nødvendig for å skaffe nok boliger til en akseptabel pris. Vi må sørge for å regulere nok tomter. Som innbyggere må vi tolerere endringer, men gode bomiljøer får vi først og fremst ved at vi involverer lokalbefolkningen. De har kloke innspill til utnyttelsesgrad, grøntområder og utformingen av lokalmiljøet. Kommunen og beboerne må eie utbyggingsprosessene sammen. Man skal ikke kunne si: Har ikke peiling på hva som skjer. Dette er noe de styrer med nede i Rådhuset.

Det å sikre at vi bygger byen sammen er viktig og nødvendig.