Åpenhet

Velferdsetaten: Faglig uenighet skal forbli i de lukkede rom

Velferdsetaten: Faglig uenighet skal forbli i de lukkede rom

«Faglig uenighet skal som hovedregel diskuteres internt.» Dette er beskjeden de ansatte i Velferdsetaten i Oslo kommune får som kjøreregler for «ytringer som medarbeider i VEL.»

Det gis ingen nærmere utdypning av dette. Men er det noe jeg mener er særs viktig for en opplyst politisk debatt er at fagfolk deltar med sine personlige synspunkter og erfaringer. Samfunnsdebatten ville bli vesentlig svekket dersom faglig uenighet innenfor et saksfelt skal holdes inne i de lukkede rom, og ikke være en del av den offentlige debatt. Ikke minst gjelder dette rusfeltet, hvor det vel er grunn til å si at det er få «vedtatte sannheter.»

Fagfolk er uenige om sprøyterom, metadonbehandling, heroinassistert behandling, skadereduksjon, tvang/frivillighet, avkriminalisering og nedkriminalisering, for å nevne noe. Jeg er helt sikker på at de fleste syn er representert også blant Velferdsetatens ansatte. For meg er det selvsagt at ansatte innenfor etaten som i en konkret sak kom til en annen faglig konklusjon enn det som er etatens offisielle linje må ha anledning til å framføre dette i den alminnelige samfunnsdebatt, i fagtidsskrifter, debattmøter, kronikker og sånt.

Kommunalt ansatte gjennomfører selvsagt lojalt kommunens vedtak, men fagdebatt stopper jo ikke selv om bystyret eller etaten har konkludert. På mange måter er det de gode meningsbrytninger som bringer samfunnet videre, og ulike faglige syn har sin selvsagte plass her. Ja, jeg er særlig nysjerrig på, og vil lytte, til de som er motstrøms og har viktige motforestillinger.

Kommentarer   

+1 #1 Wenche Thommessen Engh 08-04-2017 07:34
Nei!Dette er skummelt. Solidaritet på avveie og sabotasje av demokratiet. Få sannheten fram, så noe kan rettes i tide!
+1 #2 Hermann Klemet Kitti Hansen 08-04-2017 07:35
Det ligger i Målstyringsstru kturens "natur" å kontrollere. Her i Narvik, som var tidlig utye med å etablere Målatyringsregi me, har vi opplevd at flere ansatte i mellomlederstil linger ol har blitt innkalt på teppet for meningsytringer som helt klart naturlig hører hjemme i det offentlige rom. Forvaltninga er per definisjon avdemokratisert.
Om det ikke hadde vært fordi jeg snart går av som pensjonist ville jeg kviet meg for å skrive dette, og et ungt menneske med karrieren foran seg ville med stor sannsynlighet ødelagt for framtidige muligheter om han/hun hadde gitt uttrykk for det samme. I alle fall ville hun/han måtte tra karrieretaktisk e hensyn før de kom med lignende utsagn.
+1 #3 Stine Westrum 08-04-2017 07:37
Dette! Klart vi skal ha åpenhet. Makan! Enig med deg, Ivar Johansen saker som diskuteres, bringer verden framover
+3 #4 Steinar Høiback 08-04-2017 08:15
I stedet for at ledelsen i Velferdsetaten i Oslo kommer med ordre om at faglige uenigheter skal diskuteres internt, med det resultat at en ofte lukker debatten fordi ansatte ofte kvier seg for å komme på kant med ledelsen, bør ledelsens diskusjoner være: Hva har vi som ledelse egentlig lov til?
Jeg vil anbefale at ledelsen sammen med representanter for de ansatte setter seg ned og ser på rammen av det de kan pålegge de ansatte når det gjelder "påtvungen taushet".
Det er grunn til å minne om at vår Grunnlov § 100 har i klare ordelag gitt rettigheter til borgerne (ansatte) om at de fritt kan ytre seg og Grunnloven pålegger staten at det skal legges tilrette for et åpent ordskifte.
La meg invitere Ivar Johansen som en representant for byen om å stille et slikt spørsmål ved et av byens møter: Har ledelsen lovgrunnlag for å pålegge de ansatte å holde diskusjonen internt?
Er pålegget drøftet med de ansattes representanter?
Er lovgrunnlaget for pålegget fremlagt for byens jurister og hva er juristenes merknader?
I norsk arbeidsliv finnes det dessverre mange "Nessekonger" som synes å tro at de kan kneble en faglig diskusjon, fordi ledelsens avgjørelser skal kun etterleves, ikke debatteres.
Vi må kneble slike Nessekonger, om nødvendig erstatte de med andre som forstår verdien av at det ofte er saklig uenighet som bringer oss videre.
Norske arbeidstakere har en Grunnlovfestet rett til å ytre seg, vi må verne om den retten hvis ikke kan vi få ledere som med stor pondus egentlig prediker Fake News.
+1 #5 Else-Grete Lilleby 08-04-2017 15:12
Jeg er så rystet!! Men det har vært slik i mange år. Forferdelig at folk som jobber i feltet ikke har lov til å delta i den offentlige debatt. Hvordan skal da vanlige folk og politikere få vite hva som skjer. og hvordan de ansatte opplever det? Dethar skjedd så mye hårreisende i mange år, at nå er det på tide med åpenhet. Fantastisk gode behandligstilbu d blir lagt ned, og de svakeste av de svake blir lagt ut på anbud - er det hvert år, eller annet hvert år. Betydningen av relasjoner synes å være helt glemt i mange av disse sakene. For ikke å snakke om kontinuitet til tilbudene - og samhandling.
#6 Kenneth Beateng 09-04-2017 08:00
Dette kommer helt an på sak. Ikke alle faglige ueneigheter bør ut i det offentlige rom og ikke alle faglige uenigheter bør holdes bak lukkede dører
#7 Marit Guii-Larsen 18-04-2017 10:21
Hvem skal uttale seg om ikke vi som har skoene på? Jeg mener selvsagt ikke at man skal drive med offentlig skittentøyvask, men å ytre seg i det offentlige rom når det er påkrevet, er viktig for samfunnet vårt.

You have no rights to post comments