Åpenhet

Oslo: En mer åpen kommunal forvaltning

Oslo: En mer åpen kommunal forvaltning

I gårsdagens bystyremøte drøftet vi spørsmålet om offentlighet i Oslo kommune. I den sammenheng brukte jeg også min egen historie:

Gjennom mange år var jeg i en massiv drakamp med statsapparatet fordi jeg sloss for større åpenhet enn det øvrigheta aksepterte. Over flere år tilbragte jeg mange måneder i rettssalene, og i et par måneder i fengsel i Åkebergveien. I den siste saken ble jeg frikjent av Høyesterett, etter mange rettsrunder. Høyesterett mente opplysningene jeg offentliggjorde ikke var hemmeligheter. Og i dag finnes mesteparten av disse opplysningene tilgjengelig på internett.

Og det er dette som er parallellen til saken om hvorvidt Oslo kommune bør ha egne regler for offentlighet.

Oslo kommune har aldri hatt noen reell åpenhetskultur. Joda, vi har i og for seg hatt mange gode vedtak, instrukser og sånt, men som i saksområdet med ansattes ytringsfrihet: reglene sier at de ansatte har rett til å ytre seg, men kulturen er allikevel slik at: Du har lov til å ytre deg, men du gjør allikevel klokest i å holde kjeft. Det rødgrønne byrådet er tydelig på at sånn skal vi ikke ha det.

Jeg har ofte sagt, selvsagt litt tabloidisert, at bevisstheten om åpenhet er større i Forsvarsstaben enn i Oslo kommune. Typisk nok: Oslos regler om offentlighet som vi i dag skroter er for lengst forbigått av en relativt offensiv offentlighetslov. Staten har lagt milelangt foran oss. Egne kommunale regler har derfor har derfor bare rotet det til, og sånn sett undergravet en offensiv praksis.

Det viktige er ikke vakre programerklæringer men praktisk politikk.

Les mitt innlegg i bystyret nedenfor.

 

Oslo bystyre 31. jan. 2017

Ivar Johansen, SV

Sak Regler om offentlighet i Oslo kommune – Oppheving

Ordfører

Gjennom mange år var jeg i en massiv drakamp med statsapparatet fordi jeg sloss for større åpenhet enn det øvrigheta aksepterte. Over flere år tilbragte jeg mange måneder i rettssalene, og i et par måneder i fengsel i Åkebergveien.

I den siste saken ble jeg frikjent av Høyesterett, etter mange rettsrunder. Høyesterett mente opplysningene jeg offentliggjorde ikke var hemmeligheter. Og i dag finnes mesteparten av disse opplysningene tilgjengelig på internett.

Og det er dette som er parallellen til saken om hvorvidt Oslo kommune bør ha egne regler for offentlighet.

Oslo kommune har aldri hatt noen reell åpenhetskultur. Joda, vi har i og for seg hatt mange gode vedtak, instrukser og sånt, men som i saksområdet med ansattes ytringsfrihet: reglene sier at de ansatte har rett til å ytre seg, men kulturen er allikevel slik at: Du har lov til å ytre deg, men du gjør allikevel klokest i å holde kjeft. Det rødgrønne byrådet er tydelig på at sånn skal vi ikke ha det.

Jeg har ofte sagt, selvsagt litt tabloidisert, at bevisstheten om åpenhet er større i Forsvarsstaben enn i Oslo kommune. Typisk nok: Oslos regler om offentlighet som vi i dag skroter er for lengst forbigått av en relativt offensiv offentlighetslov. Staten har lagt milelangt foran oss. Egne kommunale regler har derfor har derfor bare rotet det til, og sånn sett undergravet en offensiv praksis.

Det viktige er ikke vakre programerklæringer men praktisk politikk.

Ta eksempelet fra eldreomsorgen:

- Høyrebyrådet hemmeligholdte bemanning på sykehjemmene, SV-byråden innførte åpenhet

- Høyrebyrådet hemmeligholdte avviksrapportering på sykehjemmene, SV-byråden innførte åpenhet

Vi må akseptere innbyggerne innsyn også der opplysningene kan avdekke svikt i offentlige tjenester. Ja, kanskje det nettopp er der det er viktig.

Kommunale virksomheter har postjournal på nett. Det rødgrønne byrådet tar dette nå videre: i disse dager innfører etatene at også selve den fysiske korrespondansen ligger tilgjengelig på nett. Dette er trolig det aller største åpenhetsgrep en kommune i dette landet noen gang har tatt. Men bare en liten visitt til Rødt: et slikt prosjekt er ikke mulig uten forhåndsvurdering av det enkelte dokument.

Pressorganisasjonene har, på mitt initiativ, kommet med innspill til saken. Kloke innspill som vi fra SV side selvsagt i hovedsak støtter. Ikke som vedtak av nye regler, men som et klokt innspill til den veileder Byrådet skal utarbeide. Dette kan være et, av flere tiltak, for å snu den lukkhetsskuta borgerligheta etterlot seg etter 18 år ved roret i denne kommunen.

Som det heter i byrådserklæringa til det rødgrønne byrådet: «En forutsetning for et folkelig demokrati er åpenhet og at de politiske beslutningene ikke er for langt unna innbyggerne.»  Vi er på vei, men har fortsatt en stor jobb å gjøre.