Åpenhet

Åpen høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen

Åpen høring om ytringsfrihert i Oslo-skolen

Bystyrets kultur- og utdanningskomite avholder åpen høring i Oslo rådhus i morgen, tirsdag 22. mai kl. 08:45 om ytringsfrihet i Osloskolen. Høringen er åpen for publikum, og strømmes på nett. Her kan strømmingen også høres i etterkant.

Åpning ved komiteleder Harald A. Nissen

Kl. 08:45-08:55  Fagdirektør Anine Kierulf, NIM

Kl. 08:55-09:05  Forskningssjef Sissel Trygstad, Fafo

Kl. 09:05-09:20  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 09:20-09:35  Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen

Kl. 09:35-09:45  Hovedverneombud Einar Osnes, Utdanningsetaten

Kl. 09:45-10:00  Direktør Astrid Søgnen, Utdanningsetaten

Kl. 10:00-10:30  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 10:30-10:45  Pause

Kl. 10:45-11:00  Elevorganisasjonen Oslo ved leder Edvard Botterli Udnæs

Kl. 11:00-11:10  Mobbeombud Kjerstin Owren og Amanda Anvar fra Stopp Hatprat

Kl. 11:10-11:20  Elev- og lærlingombud Melinda Jørgensen

Kl. 11:20-11:35  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 11:35-12:05  Pause (lunsj)

Kl. 12:05-12:20  Utdanningsforbundet Oslo ved fylkesleder Aina Skjefstad Andersen, Odd Erling Olsen og Marianne Krogh

Kl. 12:20-12:30  Skolelederforbundet Oslo ved leder Trond Nilsen

Kl. 12:30-12:40  Skolenes landsforbund Oslo ved fylkesleder Roger Vinje, nestleder Ellen Møller og Mette S. Walker

Kl. 12:40-12:50  Fagforbundet Oslo ved nestleder Vidar Evje

Kl. 12:50-13:00  Norsk Lektorlag Oslo ved politisk leder Rita Helgesen og fylkesleder Øystein Hageberg

Kl. 13:00-13:30  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 13:30-13:40  Eventuelt oppfølgingsspørsmål til byråden

Kl. 13:40-13:45  Oppsummering og avslutning ved komiteledelsen

Kommentarer   

0 #1 Magnus Skrunes 21-05-2018 14:03
Aftenposten hadde en leder knyttet opp mot denne konferansen. Jeg skrev en replikk til den lederen, men de hadde dessverre ikke plass til den. Etter min mening var det en viktig påpekning jeg kom med i den replikken. Derfor gjengir jeg den her:

Replikk: Skolen trenger en bedre ytringskultur.

Av Magnus Skrunes

Aftenpostens leder, onsdag 16. mai, undergraver sitt eget ønske når den uttrykker: «Samtidig må en forvente at de som velger å ytre seg, gjør det med saklighet og etterrettelighe t.»

Det åpner opp for alle de som med iver kaster seg over motstanderen med beskyldninger om usakligheter og uetterretteligh eter. Gjennom et langt yrkesliv har jeg lært mange av dem å kjenne, og er det i tillegg maktpersoner, har de sine metoder for å holde såkalte uønskede personer ute i kulden. Du finner dem også blant rektorer.

Nettopp denne problematikken var hovedpoenget i Arne Jensens, generalsekretær i Norsk Redaktørforenin g, innlegg på konferansen om ytringskultur mandag 14. mai i Oslo, initiert av byråd Inga Marte Thorkildsen. Den forståelsen han hadde av problematikken, må inn i ryggmargen til mange.

Her har Aftenpostens leder noe å lære.
Alt i denne lederen hadde vært så mye bedre med et annet ordvalg, nemlig: «Samtidig må en nok forvente at ikke alle som velger å ytre seg, gjør det med saklighet og etterrettelighe t.» Men det er ikke til noe hinder for at debatten om ytringskulturen kan bli god og føre til et bedre klima i skolen.

Legg til kommentar