Åpenhet

Åpen høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen

Åpen høring om ytringsfrihert i Oslo-skolen

Bystyrets kultur- og utdanningskomite avholder åpen høring i Oslo rådhus i morgen, tirsdag 22. mai kl. 08:45 om ytringsfrihet i Osloskolen. Høringen er åpen for publikum, og strømmes på nett. Her kan strømmingen også høres i etterkant.

Åpning ved komiteleder Harald A. Nissen

Kl. 08:45-08:55  Fagdirektør Anine Kierulf, NIM

Kl. 08:55-09:05  Forskningssjef Sissel Trygstad, Fafo

Kl. 09:05-09:20  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 09:20-09:35  Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen

Kl. 09:35-09:45  Hovedverneombud Einar Osnes, Utdanningsetaten

Kl. 09:45-10:00  Direktør Astrid Søgnen, Utdanningsetaten

Kl. 10:00-10:30  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 10:30-10:45  Pause

Kl. 10:45-11:00  Elevorganisasjonen Oslo ved leder Edvard Botterli Udnæs

Kl. 11:00-11:10  Mobbeombud Kjerstin Owren og Amanda Anvar fra Stopp Hatprat

Kl. 11:10-11:20  Elev- og lærlingombud Melinda Jørgensen

Kl. 11:20-11:35  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 11:35-12:05  Pause (lunsj)

Kl. 12:05-12:20  Utdanningsforbundet Oslo ved fylkesleder Aina Skjefstad Andersen, Odd Erling Olsen og Marianne Krogh

Kl. 12:20-12:30  Skolelederforbundet Oslo ved leder Trond Nilsen

Kl. 12:30-12:40  Skolenes landsforbund Oslo ved fylkesleder Roger Vinje, nestleder Ellen Møller og Mette S. Walker

Kl. 12:40-12:50  Fagforbundet Oslo ved nestleder Vidar Evje

Kl. 12:50-13:00  Norsk Lektorlag Oslo ved politisk leder Rita Helgesen og fylkesleder Øystein Hageberg

Kl. 13:00-13:30  Spørsmål fra komiteen med flere

Kl. 13:30-13:40  Eventuelt oppfølgingsspørsmål til byråden

Kl. 13:40-13:45  Oppsummering og avslutning ved komiteledelsen