Åpenhet

EU-kampen: Politiforbud mot opphenging av plakater

EU-kampen: Politiforbud mot opphenging av plakater

Under EU-kampen og folkeavstemningen i 1972 var jeg ansatt i Folkebevegelsen mot EEC sitt fylkeskontor i Østfold.

Under opprydding i heimen kommer jeg over en nyttig påminnelse: Når the establishment blir utfordret kan vi heller ikke stole på at politiet ivaretar rettsstatens grunnprinsipper.

I sluttfasen foran folkeavstemningen søkte vi om politiets tillatelse til å henge opp plakater rundt i Fredrikstad, og forventet at politiet i slik sammenheng kun vurderte de ordensmessige forhold. Men politimesteren opptrådde som en politisk aktør og nedla forbud mot plakater.

Vi måtte få bistand fra Justisdepartementets ledelse, som omgjorde politimesterens beslutning. I sin beslutning skriver Justisdepartementet:

«Departementet antar det kun er politivedtektene for Fredrikstad p.grf. 33 og for Onsøy p.grf 20 og 21 som gir politimesteren adgang til å nekte oppslag av plakater. Man er også av den oppfatning at de nevnte bestemmelser ikke gir hjemmel for å innføre et totalforbud mot plakater, men bare gir anledning til å begrense og kontrollere opphengning av slike ut fra ordens- og renholdsmessige hensyn.

Man antar imidlertid at det ordens- og renholdsmessige problem opphengning av de omsøkte plakater vil medføre, ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknaden av 26. juli 1972, og finner derfor å måtte omgjøre politimesterens vedtak av 11. august 1972. I den anledning har en bl.a. lagt vekt på klagerens uttrykkelige forutsetning om at tillatelse fra grunneiere vil bli innhentet og at plakatene vil bli fjernet innen åtte dager etter folkeavstemningen.»

Politimesteren i Fredrikstad og den lokale avdeling av Overvåkingspolitiet var en aktiv politisk aktør i de årene jeg var politisk aktiv der.

Kommentarer   

#1 Gudmund Kollung Selvåg 23-08-2018 12:02
I Bergen i 1972 var der totalforbud mot opphenging av plakatar, politiinspektør Carl Mentz Rynning-Tønnese n sørga for det. Ein flottplakat om eit anti-EEC teaterstykke blei likevel hengt opp med tape (det var av stiv papp) av aktivistar blant anna undertegnede, plakaten var så flott av mange studentar tok den forsiktig ned for å ha den på hybelen sin. Eg blei tatt, blei knuffa rundt i heisen på politikammeret og fekk til slutt ei bot på 350,- kroner som blei betalt av Folkebevegelsen av EEC, ein østfolding Rune Fredh skreiv bilag på frimerker, eg trur ikkje sjefen på kontoret redaktøren av Dagen, Arthur Berg, fekk vite noko av det.

You have no rights to post comments