Åpenhet

Stig Berntsen i Tingretten: Politiet greip inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen.

Stig Berntsen i Tingretten: Politiet greip inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen.

Rødt-aktivist og faglig tillitsvalgt Stig Berntsen forklarte seg i går i Tingretten, og sa blant annet:

"Det var i kraft av å være bystyrekandidat for Rødt jeg var på Karl Johan 15. august. Politiet valgte å etterkomme ønsket fra rasistene i Selvstendighetspartiet og bortvise en politisk motstander helt uten at noe lovbrudd hadde funnet sted.

Jeg finner det absurd at politikere fra Rødt skal kunne bortvises fra valgkampen på Karl Johan på anmodning fra kjente høyreekstremister.Ved å gjøre dette greip politiet inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen til Rødt.

I forelegget hevdes det at jeg ble bortvist fordi jeg ikke etterkom pålegg om å slutte å filme. Jeg mener bestemt at det ikke stemmer.Under enhver omstendighet mener jeg politiet ikke har grunnlag for å ilegge fotoforbud under et valgarrangement på Karl Johan. Det var ingenting ved situasjonen som ga grunn til å frykte at situasjonen skulle utarte. Vi var bare to personer tilstede og politiet hadde full kontroll.

Jeg oppfatter at forebyggende bortvisninger blir misbrukt i stort omfang. Det går nok mest ut over mennesker i byens rusmiljø, som sjelden har ressurser til å forfølge dette. Kirkens Bymisjon og Gatejuristen har vært ute i media og vært tydelig på at de mener at bortvisningene av utslåtte rusmisbrukere er et brudd på menneskerettighetene deres. Forebyggende bortvisninger er også en kjent praksis overfor politiske aktivister.

Jeg ser med stor uro på at politiet nå igjen opptrer som et politisk politi som lar seg bruke av høyreekstremister for å ramme den politiske venstresida. Det å få sin bevegelsesfrihet innskrenka, uten noen lovhjemmel, framstår som et overgrep og det gir assosiasjoner til Kafkas «Prosessen».

Jeg synes det er skremmende at vi i dag har et politi som tar så lett på rettstatens prinsipper og bedriver forebyggende bortvisninger på politisk grunnlag. Jeg håper inderlig at tingretten ikke gir grønt lys for denne innskrenkinga av demokratiske rettigheter. Jeg forventer både å kunne demonstrere og ha normal bevegelsesfrihet uten å bli trua med arrestasjon, bøter og fengsel," sa Berntsen blant annet.

Les hele hans forklaring nedenfor, under "les mer."

 

Her er hele Stig Berntsens forklaring i Tingretten tirsdag 29. oktober:

Jeg stilte som kandidat for Rødt i årets kommunevalg. Torsdag 15. august skulle jeg derfor stå på valgkampstand for på Karl Johan.

På veien dit møtte jeg en kamerat , Bård Bjerkeli , ( han skal vitne etterpå) . Vi hadde lest på nett at fascistene i Selvstendighetspartiet skulle ha et valgarrangement med den kjente danske høyreekstremisten Rasmus Paludan . Paludan er rasismedømt, og kjent for blant annet å helle grisefett over koranen og spytte etter innvandrere når han opptrer.

Etter å ha lagt fra oss sekkene våre i valgboden til Rødt, blei vi enige om å gå opp til valgboden til Selvstendighetspartiet for å bivåne det annonserte arrangementet.

Ca. 100 meter før vi kom fram ble vi stoppet av to sivile politispanere. De spurte om hvor vi skulle og om vi tilhørte venstresida. En av dem tok med seg legitimasjonen vår. Han sa han skulle foreta det han kalte en bakgrunnssjekk. Da han kom tilbake kalte han oss «kjente venstreekstremister». Han sa videre at «som dere sikkert skjønner, så veit vi godt hvem dere er». Vi fikk beskjed om at vi kunne gå videre , men at de ville «følge med på oss». Dette opptrinnet tok ca.10-15 minutter og skjedde på et folksomt Karl Johan i påsyn av forbipasserende . Jeg oppfattet det hele som politisk trakassering.

Ved valgboden til Selvstendighetspartiet var det flere kjente høyreekstremister , bla. med nære bånd til den åpne nazistiske organisasjonen « Den nordiske motstandsbevegelsen». Jeg tok opp mobilen min og filmet i 3-4 minutter. Relativt raskt kom nestleder i partiet, Bernt Olav Wathne, bort til oss og ba oss forsvinne. Han sa at han hadde på seg noe han kunne spraye i øyene våres hvis vi ikke forlot arrangementet. Jeg svarte at vi hadde rett til å være der, og gikk ikke inn i noen diskusjon. Det hele kan best karakteriseres som lett munnhuggeri.

Wathne gikk da videre til politiet og ba dem fjerne oss. Politiet kom da direkte bort til oss og ba oss slutte å filme, noe vi etterkom. Et par minutter etterpå skulle jeg sende en tekstmelding. Jeg så at den ene politimannen reagerte på at jeg tok fram telefonen og kom straks gående bort til oss. Han ga oss da beskjed om at de hadde besluttet å bortvise oss fra Oslo sentrum i 24 timer. (Bård måtte trekke seg tilbake pga familiære gjøremål). I det som skjer etter dette er godt dokumentert i opptaket av samtalen som retten vil få høre.

Det var altså i kraft av å være bystyrekandidat for Rødt jeg var på Karl Johan 15. august. Politiet valgte å etterkomme ønsket fra rasistene i Selvstendighetspartiet og bortvise en politisk motstander helt uten at noen lovbrudd hadde funnet sted. Jeg finner det absurd at politikere fra Rødt skal kunne bortvises fra valgkampen på Karl Johan på anmodning fra kjente høyreekstremister. Ved å gjøre dette greip politiet inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen til Rødt. I forelegget hevdes det at jeg ble bortvist fordi jeg ikke etterkom pålegg om å slutte å filme. Jeg mener bestemt at det ikke stemmer. Det stemmer at jeg tok opp telefonen av lomma etter at jeg fikk beskjed om å legge den bort. Det var for å sende en tekstmelding. Under enhver omstendighet mener jeg politiet ikke har grunnlag for å ilegge fotoforbud under et valgarrangement på Karl Johan.

Det var ingenting ved situasjonen på Karl Johan som ga grunn til å frykte at situasjonen skulle utarte. Det var ingen store folkemengder, vi var bare to personer tilstede og politiet hadde full kontroll. Hvis så politiet hadde ment at det var grunnlag for å frykte at jeg skulle lage bråk. (noe jeg mener det ikke var grunnlag for) skulle de uansett ha vurdert en mindre inngripende måte å håndtere situasjonen på.

Et stikkord her er hva som ville vært en forholdsmessig reaksjon:-De kunne ha bedt meg trekke meg noen meter tilbake. - De kunne ha bedt meg om gå tilbake til standen til Rødt (som var kanskje 150 meter unna?) Og om dette ikke vært nok kunne de bedt meg om å fjerne meg et stykke unna inntil Selvstendighetspartiets valgarrangement var over.I stedet for disse mindre inngripende tiltakende valgte altså politiet å gå til det ytterpunkt å bortvise meg fra Oslo sentrum i et helt døgn.

Her vil jeg også gjøre retten oppmerksom på et vesentlig poeng. Etter at jeg blei arrestert dukka samlet det seg flere antirasister ved valgboden til Selvstendighetspartiet for å ta til motmæle. Ingen av disse blei bortvist . Det gir grunn til å stille spørsmålet om hva som er bakgrunnen for denne forskjellsbehandlinga?

I forelegget er bortvisninga feil beskrevet. Her står det at jeg kun blei bortvist fra Karl Johan mellom Stortinget og Slottet ut kvelden. Det er altså ikke riktig . Beskjeden jeg fikk var at jeg blei bortvist fra Oslo Sentrum i 24 timer.

Det er under alle omstendigheter en helt uforholdsmessig reaksjon, og i skarp kontrast til hvordan de 28.september tillot Stopp Islamiseringen av Norge å innta Tøyen torg for å spre hat mot lokalbefolkninga. I forkant hadde da bydel Gamle Oslo gjort vedtak om å at de ikke ønsket at rasistene fikk demonstrasjonstillatelse på Tøyen torg. Politiet besvarte dette med de ikke hadde lovhjemmel til å nekte Sian å demonstrere. Jeg har svært vanskelig å forstå vurderinga at jeg aleine på Karl Johan skulle representere et større ordensproblem enn en samling rasisthatere på Tøyen torg.

Jeg oppfatter at forebyggende bortvisninger blir misbrukt i stort omfang. Det går nok mest utover mennesker i byens rusmiljø, som sjelden har ressurser til å forfølge dette. Kirkens bymisjon og gatejuristen har vært ute i media og vært tydelig på at de mener at bortvisningene av utslåtte rusmisbrukere er et brudd på menneskerettighetene deres.

Forebyggende bortvisninger er også en kjent praksis overfor politiske aktivister. Da Stopp Islamiseringen av Norge demonstrerte i Gamlebyen for noen år sia opplevde antirasister å bli bortvist fra sin egen bydel i 24 timer. Da de påpekte at de bodde der, fikk de beskjed om at de kunne få tillatelse til å gå hjem, men at de da måtte holde seg innendørs i 24 timer. Altså en form for husarrest som hvis de hadde fulgt den blant annet ville gitt dem ulovlig fravær fra jobb , med de konsekvenser det kan få.

Sjøl har jeg opplevd å bli bortvist ved gjentatte anledninger når rasister og fascister har hatt demonstrasjoner i Oslo sentrum. Jeg har til og med opplevd at venner har blitt bortvist med begrunnelsen av at de har blitt sett sammen med meg. Begrunnelsen jeg da har fått oppgitt er at bortvisninga bygger på « etterretningsinformasjon». Sjøl om jeg mener at det ikke ville forandret saken så er jeg oppriktig nysgjerrig på hva denne etterretningsinformasjonen består i.

Jeg ser at jeg i politiets anmeldelse kalles en kjent Blitzer/medlem av AFA(Antifascistisk aksjon). Siste gang jeg var på Blitz var en konsert for over 10 år sia. AFA er en organisasjon jeg aldri har vært medlem av.De eneste stedene jeg veit om hvor jeg blir omtalt som Blitzer/medlem av AFA er på rasistiske og nazistiske nettsteder. Der blir jeg også omtalt som voldtektsmann og tilbakestående. Jeg må si at jeg håper politiet baserer sin etterretning på annet enn høyreekstreme nettsider.Jeg mistenker at politiet forsøker å knytte meg til Blitz/AFA fordi de sjøl mener det gjør det lettere å underbygge sakligheten av en bortvisning, enn ved å kalle meg fagforeningsmann og Rødt-aktivist, som er det jeg faktisk er.

Jeg kommer fra en politisk bevegelse som historisk har blitt utsatt for ulovlig overvåking, telefonavlytting og yrkesforbud. Lundkommisjonen avdekka hvordan politi og stat opptrådte som et politisk politi som brukte politistatsmetoder overfor vår politiske vi massivt omfang. Jeg ser derfor på med stor uro på at politiet nå igjen opptrer som et politisk politi som lar seg bruke av høyreekstremister for å ramme den politiske venstresida. Det å få sin bevegelsesfrihet innskrenka, uten noen lovhjemmel, framstår som et overgrep og det gir assosiasjoner til Kafkas «Prosessen».

Hefter det det noe med meg som person som gjør jeg ikke kan få demonstrere mot rasister og høyreekstreme? Hva er det i så fall? Skal jeg måtte slutte å være aktiv antirasist? Fagforeningsmann? Politisk aktivist for Rødt? Må jeg påregne å ikke kunne bruke fritid i Oslo sentrum?

Gitt politiets handlemåte er jeg rett og slett usikker på i hvilken grad jeg har bevegelsesfrihet.

De høyreekstreme gruppene SIAN og Selvstendighetspartiet har medlemmer som tar til ordet for å slippe ut Anders Behring Breivik for å «rydde opp».Andreassen i Selvstendighetspartiet skryter sågar av å ha hatt kontakt med massemorderen .De tar til orde for at muslimer skal «interneres på livstid» og de har nær kontakt med, og utveklsler filmer og bilder av meningsmotstandere, med de åpne voldsnazistene i den nordiske motstandsbevegelsen.

Det som har vært av terror i Norge, har så godt som utelukkende, blitt utført av deres meningsfeller. Hvis de ikke stoppes er det også all grunn til å frykte at vi vil oppleve nye terroraksjoner fra ytre høyre. Når disse menneskefiendtlige kreftene tar til gatene for å spre rasisme mener jeg derfor at det er en plikt for alle oss andre å ta til motmæle. Jeg vil aldri kunne godta at antirasisme blir kriminalisert.

Fra et reint politimessig perspektiv forstår jeg sjølsagt at det er enklere å opprettholde ro og orden hvis de kan bortvise alle med andre meninger, når fascistene demonstrerer. For å sette det på spissen så ville politiets jobb vært enklest hvis alle holdt seg innendørs.

Et samfunn som blir styrt utafra hva som er mest behagelig for politiet er imidlertid en politistat og ikke et demokrati. Jeg synes derfor det er skremmende at vi i dag har et politi som tar så lett på rettstatens prinsipper og bedriver forebyggende bortvisninger på politisk grunnlag.

Jeg håper inderlig at tingretten ikke gir grønt lys for denne innskrenkinga av de demokratiske rettigheter. Jeg forventer både å kunne demonstrere og ha normal bevegelsesfrihet uten å bli trua med arrestasjon, bøter og fengsel.

Som det framgår av det jeg har sagt mener jeg altså at politiet krenka min bevegelsesfrihet og greip inn valgkampen da de 15.august valgte å bortvise meg på forespørsel fra politiske motstandere.

Jeg oppfatter at de ikke hadde saklig grunnlag for bortvisninga og at jeg derfor heller ikke kan straffes for å ikke ha etterkommet det helt urettmessige pålegget fra politiet.

Kommentarer   

#1 Terje Engen 07-11-2019 05:42
Slutt å fotografere politiske motstandere. Enhver burde se hvilke skjult "trusselbilde" dette gir. Og det var vel hele hensikten. La høyresiden fortsette å ha monopol på denne praksisen.

You have no rights to post comments