Åpenhet

Dagbladet om ansattes ytringsfrihet på lederplass i dag

Dagbladet om ansattes ytringsfrihet på lederplass i dag

Dagbladet siterer meg på lederplass i dag:

"Offentlighetsnestor Ivar Johansen har i flere årtier slåss for de kommunalt ansattes ytringsfrihet.

"Vi kan ikke få alt silet gjennom sjefens informasjonsmedarbeidere," skriver han til Dagbladet.

"Ansatte ser at, joda, de har en rettighet, men sjefen min ønsker egentlig ikke at jeg bruker den. Det har følger for avansementsmuligheter og sånt."

Ja, sånn siterer Dagbladet meg, etter at de i går utfordret meg på mitt syn.

På det formelle er regelverket tilsynelatende bra både i Oslo kommune og Staten. Arbeidsmiljøloven styrket jo også vernet for varslere fra nyttår. Jeg tror ikke det vil ha nevneverdig betydning.  

Dette handler jo først og fremst om kultur. Da må en byrådsleder si: Jeg ønsker meg etatssjefer som ut fra sitt faglige ståsted med brask og bram ytrer seg i strid med rådende oppfatning - om det er han/hennes standpunkt- , eller en etatssjef må si til sine ansatte: delta i den offentlige debatt, også med din kunnskap fra arbeidsplassen din.   

Jeg mener at det nesten bør være en plikt for ansatte å gi den offentlige debatt det tilfang av fakta som ansatte kan bidra med fra egen arbeidsplass. 

Les hele lederartikkelen nedenfor.

 

FORSVAR RETTEN TIL Å SNAKKE «DRITT» OM EGEN SJEF

Skal vi godta at demokrati stopper i det man begynner på jobb 08:30 om morgen? Og at det ikke gjenoppstår før man drar for å hente barn i barnehagen? Skal arbeidslivet være et totalitært parallellsamfunn, hvor ytringsfrihet og medbestemmelsesrett forsvinner? Flere og flere opplever det, og i Norge pågår det en snik-totalisering av arbeidslivet.

I fjor la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fram nye tall som viser at 45 prosent av norske arbeidstakere mener at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning – bare 10 prosent mener det motsatte.

Det er i lys av dette man skal se den harde kritikken mot Ruter, etter at det ble kjent at Ruter foreslår 500.000 kroner i bot til busselskaper som jobber for selskapet hvis «de bryter bestemmelser for mediehåndtering», ifølge Vårt Oslo.

«Bøter for å uttale seg til mediene er i seg selv noe som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn», skriver Presseforbundets jurist, Kristine Foss, til Dagbladet.«Det gir ikke et godt klima for ytringsfrihet og muligheten til å uttale seg om forhold ved egen arbeidsplass, og når det toppes med bøter er det jo selve oppskriften på å få ansatte til å holde munn», skriver hun.

Offentlighetsnestor Ivar Johansen har i flere årtier slåss for de kommunalt ansattes ytringsfrihet. «Vi kan ikke få alt silet gjen-nom sjefens informasjonsmedarbeidere», skriver han til Dagbladet. «Ansatte ser at, joda, de har en rettighet, men sjefen min ønsker egentlig ikke at jeg bruker den. Det har følger for avansementsmuligheter og sånt».

At vi skriver «dritt» her er helt bevist. Vi ønsker selvfølgelig ikke at ansatte skal spre dritt om kolleger eller sjefer, men det er sånn mange hårsåre sjefer opplever kritikk. Det er ikke slik at vi forsvarer trakassering eller usaklig kritikk. Det er heller ikke slik at vi forsvarer folk som forsurer arbeidslivet. Men vi forsvarer ansattes rett til å komme med hard kritikk. Også når sjefene ikke liker det.

You have no rights to post comments