Åpenhet

Ytringsfriheten krenkes i kontrollskolen

Ytringsfriheten krenkes i kontrollskolen

«Det må aldri bli farlig å åpent være kritisk til noe arbeidstakere kan noe om, nemlig jobben sin» skriver Adresseavisen i lederen 22.6.20.

Det vises til den pågående og langvarige saken mot lærere i Sandefjord. Flere avisredaktører stiller seg bak lærerne og Utdanningsforbundet, blant annet Sandefjords Blad, Dagbladet, Adresseavisen og Dagens Perspektiv.  

Utdanningsforbundet mener Sandefjord krenker ytringsfriheten og skaper frykt blant lærere. I artikkelen Frykter for jobben etter å ha varslet, forteller lærer Marius Andersen om kampen mot Sandefjordskolens testregime. Han mener det skader elevene.  

I Ny kamp for tillitsreform sier Simon Malkenes, lektor, forfatter og medlem i Utdanningsforbundets sentralstyre, at målstyringsregimet er et resultat av «Kunnskapsløftet» på 2000-tallet. I tillegg kommer en sentralisert rektorutdanning der tanken er at «BI-utdannede rektorers fokus på management, testing og læringspress vil gi billigere og bedre skole.»  (tekst fra For velferdsstaten)

Kommentarer   

#1 Ludvik Tennefoss 31-08-2020 08:41
Ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge og skal stå sterkt. Men man må følge spillereglene i arbeidsmiljølov en og først varsle internt. Gjengjeldelse er ikke tillatt. Prøve -og testsituasjoner , underveis, er for lengst tatt ut av opplæringsforsk riften..Underve isvurderinger skal skje fortløpende og systematisk ved framovermelding er. Kontroll -og internkontroll er pålagt i opplæringsloven og er helt nødvendig for å ha tillit til systemet og skolen. Kommunen er pålagt å ha et forsvarlig system, men hvor går grensa for kommunens selvstyre?
+1 #2 Trond Andresen 31-08-2020 08:42
Utdrag:
"I Ny kamp for tillitsreform sier Simon Malkenes, lektor, forfatter og medlem i Utdanningsforbu ndets sentralstyre, at målstyringsregi met er et resultat av «Kunnskapsløfte t» på 2000-tallet. I tillegg kommer en sentralisert rektorutdanning der tanken er at «BI-utdannede rektorers fokus på management, testing og læringspress vil gi billigere og bedre skole.»

Det er ikke "billigere og bedre skole" som har vært det reelle motivet for Høyre/Frps "rektor-reformi ver". Dette er bare svada. Det virkelige motivet ligger djupt innprenta i H/Frps reptilhjerner.

Motivet er at en svær "bedrift" som en skole ikke kan styres ved hjelp av kollegialt samarbeid og en rektor som har tillit som en blant likemenn. For Høyre/Frp-folk er dette utålelig. Ledelse i bedrifter og etater SKAL være autoritær og direktør-aktig. Idealet er "ledelse" basert på kontroll, diktat og i siste instans - frykt.

For H/Frp skal ledelse være en evig pågående klassekamp. Som i det private arbeidslivet er det det hierarkiske diktaturet som er målet.

For å etablere slike regimer på skolene går de fram slik: Rektor-rollen transformeres til en direktør-rolle, med smisk, seminarer, status-propagan da, lønnsheving. Folk som i utgangspunktet var greie kolleger, transformeres gradvis til det som er normen i H/Frp's verden.

Hvis vi løfter blikket fra skolen og betrakter samfunnet som helhet, er normen i bedrifter og offentlige virksomheter DIKTATURET. Mens vi lærer i skolen at vi lever i et demokrati.
#3 Dag Anders Rysstad 31-08-2020 17:56
Politikere og byråkrater osv. som motarbeider kritikk i det offentlige rom, kan ikke ha mye tro på med det de driver med.
Men det er vel ikke så rart heller, når en hører om elever helt nede i barneskolealder en blir innlagt på sykehus pga. skolestress (økte med 400%), om lærerflukt fra skolen, elever som har mye lengre skoletimer enn det som er vanlig og som anbefales og med færre og nødvendige pauser mellom skoletimene, elever som pugger monotont til tester som man lærer lite av - men man må jo imponere de overordnede og de voksne, slik at fjerne og distanserte politikere kan "sole seg i glansen" av "pugge-tall", oppnådd i ikke-pedagogisk e tester.
På en måte ikke så rart, at de ikke vil ha offentlig kritikk av alle manglene ved dette.

You have no rights to post comments