Åpenhet

Kommunikasjonsrådgivere er portvoktere og utgjør en fare for demokratiet

Kommunikasjonsrådgivere er portvoktere og utgjør en fare for demokratiet

Journalist Arnsten Linstad i Vårt Oslo sin beskjed er klar: "Kommunikasjonsrådgivere er portvoktere og utgjør en fare for demokratiet."

Han skriver: "Sannheten er at journalister som jobber opp mot både forvaltning og politikk i Oslo opplever en hverdag som stadig vanskeliggjøres av at det er ansatt over 130 portvoktere. Hvis oppgave er å hindre kritisk søkelys på uheldige forhold i kommunen, samtidig som de skal selge inn redaksjonelle saker som stiller både forvaltningen og byrådet i et positivt lys.

Jeg får ikke lenger faglig begrunnede svar fra ingeniøren i Vann- og avløpsetaten, rektoren ved en skole eller avdelingssykepleieren ved et sykehjem. I stedet får jeg skriftlig svar fra en portvokter som kaller seg kommunikasjonsrådgiver. Som hverken har faglig bakgrunn eller kunnskap."

Arnsten Linstad beskriver en utvikling som over år har bredd seg i offentlig forvaltning. Som gjesteblogger setter han et kritisk blikk på praksisen i Oslo kommune. Men eksemplene og utviklingen kunne nok like gjerne vært en hvilken som helst annen kommune i dette land, eller statsforvaltningen.

Les hele hans blogginnlegg nedenfor.

 

Arnsten Linstad:

Kommunikasjonsrådgivere er portvoktere og utgjør en fare for demokratiet.

(Linstad jobber som journalist i Vårt Oslo. Har vært mangeårig politisk journalist i NRK Østlandssendingen, Dagsrevyen og Dagsnytt.)

De siste årene har antallet kommunikasjonsrådgivere i Oslo kommune økt med over 60 prosent. Det har skjedd under et rødgrønt styre der byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lovet mer åpenhet da Ap/SV/MDG-byrådet kom til makten i 2015.

- Mediepresset er blitt så stort, er svaret som gis når jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor antallet kommunikasjons- og informasjonsmedarbeidere har økt til å omfatte over 130 personer i Oslo kommune.

Argumentet brukes oftest av de som forsvarer at Ap/SV/MDG-styrte Oslo bruker enorme pengesummer på en gruppe svært høyt lønnet kommunalt ansatte. Samtidig får journalister som meg stadig høre at Oslo mangler kritiske journalistikk og at lokaldekningen er “dårligst i landet”.

Begge påstandene er sterkt overdrevet fra både de rødgrønne byrådspartiene og deler av forvaltningen i Oslo kommune. For det første er det selvsagt ingen redaksjoner i Norge som kan matche antallet på over 130 kommunikasjonsrådgivere og PR-folk. For det andre har for eksempel store aktører som både NRK og Aftenposten systematisk bygget ned Oslo-satsingen begge redaksjoner hadde gjennom hele 1990-tallet og frem til i dag.

Aftenposten la ned sin lokalavis Aften i 2007, mens NRK har omorganisert Østlandssendingen og kraftig redusert for eksempel tilstedeværelse og overvåking av både bystyret og byrådet.

Sannheten er at journalister som jobber opp mot både forvaltning og politikk i Oslo opplever en hverdag som stadig vanskeliggjøres av at det er ansatt over 130 portvoktere. Hvis oppgave er å hindre kritisk søkelys på uheldige forhold i kommunen, samtidig som de skal selge inn redaksjonelle saker som stiller både forvaltningen og byrådet i et positivt lys.

La meg gi et eksempel som jeg opplever flere ganger ukentlig i min jobb i VårtOslo. Jeg er på jakt etter å få besvart spørsmål i en gitt politisk sak og ønsker intervju med en byråd. Da forsøker jeg så langt det lar seg gjøre å enten ta direkte kontakt med den ansvarlige byråden eller en byrådssekretær. I nesten alle sammenhenger blir jeg henvist til en kommunikasjonsrådgiver.

Når jeg legger frem problemstillingen er svaret fra kommunikasjons- og PR-folkene alltid: “Send meg spørsmålene skriftlig per epost”. Jeg svarer oftest at jeg ønsker å gjøre et intervju med byråden. Enten per telefon eller ansikt til ansikt. Men i de aller fleste tilfellene får jeg beskjed om at dette ikke er mulig, og at spørsmålene må sendes skriftlig via kommunikasjonsrådgiveren. Og at de vil bli besvart skriftlig.

La meg forklare hvorfor dette er problematisk. Først og fremst avskjæres jeg fra å stille oppfølgingsspørsmål. Dernest har hverken jeg eller redaksjonen noen som helst kontroll på om det faktisk er den ansvarlige byråden som besvarer spørsmålene. Derfor presiserer jeg som oftest i sakene mine at denne typen “intervju” faktisk er besvart per epost. Rett og slett for å gjøre leseren oppmerksom på at det ikke er gjort et intervju med objektet som tilsynelatende svarer.

Men det største problemet med kommunikasjons- og informasjonsrådgiverne i kommunen er at mange aktivt hindrer og blokkerer mitt arbeid med å få innsyn og forståelse i saker som de oppfatter kan sette kommunens virksomhet i et dårlig lys. Jeg opplever stadig å bli nektet å få snakke med ansatte i kommunens ulike etater og foretak.

Ikke sjelden opplever jeg at toppledere i kommunen nekter å snakke med meg når jeg ringer dem direkte. De henviser til kommunikasjonssjef eller rådgiver. Så starter runddansen. Portvokterne, som jeg konsekvent kaller kommunikasjonsfolk internt i redaksjonen, har sjelden noen særlig kunnskap om hverken selve saken eller journalistikk. Jeg har til gode å møte en eneste portvokter med bakgrunn fra media som jeg husker var en dyktig journalist. Det er jevnt over middelmådige eller dårlige journalister, ofte med et oppblåst selvbilde, som blir kommunikasjonsrådgivere.

Ytterst sjelden legger kommunikasjons- eller PR-folk til rette for at jeg kan gjennomføre et intervju med mulighet til oppfølgings- og kontrollspørsmål med intervjuobjektet. Når det en sjelden gang skjer ber kommunikasjonsrådgivere om en såkalt sitatsjekk. Da er svaret alltid det samme fra meg: “Hvordan skal du kunne sjekke sitater som noen andre har gitt?”

Ved et tilfelle opplevde jeg også at en kommunikasjonsrådgiver regelrett nappet notatblokken ut av hånden min. Det er muligens den største synd man kan begå overfor en journalist. Mine notater inneholder navn og henvisninger til lukkede kilder som jeg har lovet beskyttelse og full anonymitet. Jeg forsøker å unngå og omgå kommunikasjons- og PR-folkene i kommunen så langt det lar seg gjøre. Men det er dessverre ikke mulig i de fleste saker. Jeg får ikke lenger faglig begrunnede svar fra ingeniøren i Vann- og avløpsetaten, rektoren ved en skole eller avdelingssykepleieren ved et sykehjem. I stedet får jeg skriftlig svar fra en portvokter som kaller seg kommunikasjonsrådgiver. Som hverken har faglig bakgrunn eller kunnskap. Og som stadig må rettferdiggjøre sin egen eksistens med lønn fra kommunen langt høyere enn sykepleieren og ingeniøren.

Mer åpenhet og bedre innsyn er ord hentet fra byrådslederens festtaler. Virkeligheten i Oslo er en mer lukket kommune der portvoktere setter demokratiet i fare. Og det er blitt verre under Ap/SV/MDG-byrådet.

Kommentarer   

+1 #1 Trond Andresen 04-08-2020 09:28
Meget viktig poeng. Da jeg var radiojournalist i Trondheim (altoppslukende fritidsaktivite t fra 1982 til 1996), fantes det knapt "kommunikasjons rådgivere". Jeg kunne lett får Høyre-ordfører Marvin Wiseth i tale. Og jeg kunne "overfalle" statsminister Gro Harlem Brundtland på torget i Trondheim med mikrofonen på i 1994, under innspurten til EU-kampen. Jeg kunne ringe en Høyre-statssekr etær i fnansdepartemen tet og lage telefonininterv ju.

Alt slik er umulig i dag, på grunn av portvokterne.
#2 Bjørn V Kløvstad 04-08-2020 09:30
Hvis kommunikasjonsr ådgivere oppleves slik av en journalist så gjør de ikke jobben på en riktig måte.
Men det er også verdt å nevne at for hver «ny generasjon» av journalister så kommer en og annen med disse samme synspunktene. Stort sett jobber journalister og rådgivere godt med hverandre. At en og annen journalist ikke får fe svarene han vil - vitner vel kanskje like mye om forutinntatte holdninger
+1 #3 Inger Marie Kyle Frogner 04-08-2020 09:31
Det er ikke faglighet som teller der "konsulenter "og "kommunikasjons rådgivere " rår. Det er sminking, tildekking , unnamanøvre, jåleri av verste slag og utvanning av demokratiet disse ikke faglige ikke kompetente faglige holder på med og slik bremser de effektivt faglig utvikling , demokrati og respekt for de faglige miljøer og folk som ikke er politikere og "kommunikasjons rådgivere" :konsulenter" osv
Og slikt blir visst også mye bedre betalt enn fagarbeidere/ profesjoner?
Hvorfor ?
+3 #4 Arnsten Linstad 04-08-2020 09:34
Saksopplysning til Bjørn V. Kløvstad: Etter over 30 år som journalist, svært mange av dem som politisk reporter i Oslo, kan jeg vel knapt kalles "ny generasjon". Jeg er såpass gammel nå at jeg egentlig er fornøyd med at noen i det hele tatt vil ha meg ansatt.
+1 #5 Gunnar Kagge 04-08-2020 11:01
Bjørn V. Kløvstad, jeg tror ikke du helt forstår journalisters frustrasjon. Det har ikke noe å gjøre med å ikke få svarene vi vil, men å få faglig begrunnede svar, med mulighet til oppfølgingsspør smål. Av og til vet vi ikke en gang om den ansvarlige politikeren er forelagt spørsmålet, eller om kommunikasjonsr ådgiveren bare sender et generisk svar. Dette er også et presseetisk spørsmål, vår forpliktelse er overfor leseren som må få vite at vi ikke klarer å gjøre jobben vår pga "portvokterne".
#6 Inger Bjørnsvik Larsen 04-08-2020 14:41
Alt er et propagandasyste m nå. Alle er mer opptatt av hva de framstår som, enn hva som egentlig skjer. En veldig kjedelig del av det informasjonssam funnet vi har fått, hvor folk bare leser overskrifter og bestemmer seg for hva de skal mene. Når da også journalister legger på kull og slår opp saker uten sammenheng, så velger da politikerne og demokratimakten å skaffe profesjonelle kommunikatører. I alle tilfeller kan man da i det minste skylde på dem om det blir blåst opp. Så det er nok like mye en "selgerpresse" som har drevet fram dette. Det har jo vist seg gang på gang, hvordan heller ikke de har så veldig rent mel i posen.
Informasjon handler sjelden om fakta og sammenheng, men veldig mye om sensasjon og dramatisering, for å selge best mulig. Og partipolitikken har spredd seg ganske langt inn i rekkene på de store mediahusene.
#7 Bjørn V.Kløvstad 04-08-2020 23:18
Arnsten Lindstad: Etter snart 40 år i begge bransjer er min erfaring at det stort sett er et godt fungerende samarbeid mellom jounaliater og rådgivere. Men dette krever, som andre steder høflighet og respekt for hverandres jobber - ikke med forutinntatt holdninger a la « Det er jevnt over middelmådige eller dårlige journalister, ofte med et oppblåst selvbilde, som blir kommunikasjonsr ådgivere.» som innleggets forfatter så suverent beskriver det.
Og han legger til at hans dårlige erfaringer like godt kunne vært hentet fra en hvilken som helst kommune eller forvaltningsled d i hele kongeriket. Ja, det har han vel solid egenempiri å vise til. Hele landet da gitt.
Jeg kan tilltate meg å stå skrevs over en slik debatt og innrømme at det finnes elendige journalister og det finnes suverene informasjonsfol k - og vice versa.
At denne tråden nok en gang prøver å fremstille det som ensidig dårlig på den ene siden blir litt trang og nærsynt. Trådstarteren og flere andre hadde hatt godt av et opphold hos informasjonsfol kene for bedre å kunne bruke de i sin jobb - det er jo i tilfelle bare en hospitering blant de gamle og dårlige kollegaene hans.
#8 Hans Petter Fosseng 05-08-2020 08:47
Kan godt skjønne det kan være en kjedelig tidstyv for journalister når de ikke får svar på direkten, men samtidig er det heller ikke vanskelig å forstå at ansatte og politikere trenger å forberede seg og sette av tid til å følge opp mediehenvendels er. I dette skal vanligvis kommunikasjonsr ådgivere blant annet hjelpe journalister med å finne fram til riktig person, gjøre avtaler og bistå med å finne fram til relevant dokumentasjon. Setter derfor spørsmålstegn ved Vårt Oslo-journalist ens påstand om at "kommunikasjons rådgivernes oppgave er å hindre kritisk søkelys på uheldige forhold i kommunen ...". Står dette i kommunikasjonsr ådgivernes stillingsinstru ks?
#9 Harald Bøvre 05-08-2020 09:34
Kanskje svaret er at det bør settes av tid til pressebriefing?
Ser journalistens utfordring her, men ser også at ledelse og politikere fort kan bli nokså handlingslammet (utover grunntilstanden ...) om de skulle være tilgjengelige hele tiden.
Kan forøvrig grunnen til at det er økt pågang fra journalister skyldes politikken rett og slett? At den er vanskelig å forklare.
#10 Trond Iversen 05-08-2020 09:49
Dette er en generell utvikling i samfunnet, og har vært det i lang tid. Ikke helt vanskelig å skjønne med det store antall medier som alle ønsker innsyn, intervjuer og kommentarer i sann tid.
Men, det er et voksende problem at vi har utviklet en profesjon av høyt utdannede kommunikasjonsf olk som ikke i første rekke forbedrer kommunikasjon og informasjon, men ofte faktisk hindrer den. Derfor ser vi stadig oftere at en journalist på Dagsrevyen intervjuer en journalist om saker som de selv ikke er førstehånds involvert i.
#11 Jo Andreas Sannem 05-08-2020 11:48
Kommunikasjonsr ådgivning er i stor grad et filter mellom folk og makt - det gjelder å uttale seg på en "smart" måte.
#12 Berit Røsvik 05-08-2020 16:41
Er det skattebetalerne som lønner 130 kommunikasjonsr ådgivere bare i Oslo kommune? Dette er ille, men lang mer alvorlig er all den bruk av kommunikasjonsr ådgivere for Regjeringen. Vi som følger litt med, også med ett kritisk blikk, har fått med oss at det som blir lagt frem for vanlige folk, er sminket og sukret for å selge inn ett budskap eller en politikk som ellers ville møtt kraftig motstand. f. Eks. Vindindustri. Her fremstilles disse enorme vinkraftanlegge ne som "parker", som "Møller", Fornybar Energi, Grønt skifte. Det er ingenting ved vindindustri som er grønt. Tvert om. Dette er en gedigen miljøkatastrofe for norsk uberørt natur. Turbinene er laget av kompositmateria le, forsterket med Epoxy plast. Dette smuldrer opp i vær og vind og havner ute i naturer, i fuglemager, drikkevannskild er, fisk og maten vår. Turbinene inneholder også 3-5000l Hydraulikkolje og girolje som med stor sannsynlighet vil ødelegge drikkevatnet om det skjer lekkasjer. Jo vinden er fornybar, men ikke turbinene som ikke kan gjenvinnes. Dette er ordsminket profittbasert industri, og vi innbyggerne er møkk lei all ordsminken, løgnene og bedraget. Både fra politikere, kommunikasjonsr ådgivere og media!!!

You have no rights to post comments