Åpenhet

Nei til munnkurv på kommunalt ansatte

Nei til munnkurv på kommunalt ansatte

Gang på gang ser vi eksempler på at det ikke er samsvar mellom de vakre formuleringer om offentlig ansattes ytringsfrihet og den faktiske virkelighet ansatte opplever.

Denne gang et eksempel fra Time kommune, som Sivilombudsmannen omtaler slik:"En kommunalt ansatt, som også var styremedlem i en folkegruppe mot en utbygging i kommunen, ble intervjuet om utbyggingssaken i lokalavisa. Det ble også publisert et innlegg om saken på gruppens Facebook-side, der den ansatte figurerte. I etterkant av ytringene ble hun innkalt til et møte med arbeidsgiver, hvor hun ble bedt om å vurdere formen på sitt fremtidige engasjement og oppfordret til å ha en mer tilbaketrukket rolle i gruppen.

Ombudsmannen er enig i kommunens redegjørelse om at ytringene var innenfor det som er vernet av ytringsfriheten, og ikke var i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten for arbeidstakere. Det avholdte møtet var egnet til å kunne fremstå som en reaksjon fra arbeidsgiver. Ombudsmannen forutsetter at saken ikke får betydning for den ansattes arbeidsforhold i kommunen."

Eksempelet kunne nok vært fra svært mange kommuner. Kommunalt ansatte opplever nok ofte at, ja, formelt har de ytringsfrihet, men reelt ønskes det nok at de holder kjeft.

Jeg kommer til fortsatt å fokusere på dette, igjen og igjen. Kom gjerne med eksempler og erfaringer fra din arbeidsplass.

You have no rights to post comments