Åpenhet

Fellesskapets eiendom i digital kartpresentasjon

Fellesskapets eiendom: Register bør oppdateres

Etter initiativ fra meg kom for 10 år siden spørsmålet om offentlighetens tilgang til informasjon om kommunens register over kommunens egne eiendommer opp i bystyrets finanskomite. Jeg mente et slikt register over fellesskapets eiendom burde være alminnelig tilgjengelig for byens innbyggere.

Daværende Høyrebyrod Kristin Vinje skrev til finanskomiteen: "Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument." Jeg kunne imildertid få dette som bystyremedlem, og konsekvensen ville naturligvis være at jeg umiddelbart ville dyttet det ut på nettet.

Denne hemmelighetsholdning provoserte fler enn meg. Jeg fremmet forslag, og det ble enstemmig vedtatt, en krystall-klar beskjed til byrådet: "Byrådet bes legge til rette for at en elektronisk oversikt over alle kommunale eiendommer er tilgjengelig for oppslag på kommunens nettsider. "

Og slik har det vært deretter. Oversikten ligger på Eiendoms- og byfornyelsesetatens nettsider.Så gjør av og til kreative mennesker spennende koblinger mellom offentlige registre, og skaper ny informasjon. Som når Petter Reinholdtsen kobler kommunens egen base mot Matrikkelen til Statens Kartverk.  Derved får man en digital kartpresentasjon av alle kommunens 6824 tomter i Oslo. Spennende. 

Samtidig viser den noe svikt i databasegrunnlaget til kommunen, som sikkert lett kan rettes på. Men viktigst: Det holder ikke å ha en slik base som ikke er oppdatert på 4 år, så her har kommunen en jobb å gjøre. Jeg sender en utfordring til etatsdirektør Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og kommunikasjonssjef Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

You have no rights to post comments