Åpenhet

Ytringsfrihet.... ?

Ytringsfrihet.... ?

«Kommunen kan nekte leie til arrangementer som ikke er egnet til å fremme en offentlig samtale og debatt», heter det i utkast til Oslo kommunes nye handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

– De har nok de beste hensikter, men setningen er nok formulert litt for raskt. Kommunen har ikke definisjonsmakt til å bestemme hva som egnet til offentlig debatt eller samtale. 

Det sier førsteamanuensis Anine Kierulf ved Universitetet i Oslos (UiO) institutt for offentlig rett til Avisa Oslo.

Hun understreker at selv om det er prisverdig å ville komme hatefulle ytringer til livs, kan ikke ytringer stoppes i forkant. De må eventuelt sanksjoneres i ettertid dersom overtramp begås.

– En kan ikke ha en forhåndssensur der en nekter å slippe enkelte typer synspunkter å komme fram. Alle synspunkter skal ha anledning til å komme fram, såframt de ikke er ulovlige. Hvis de kun er provoserende eller sjokkerende, må man eventuelt møte dem med motytringer, sier Kierulf.

Hun reiser en viktig debatt. Hva mener du?

Kommentarer   

+1 #1 Aksel Flack 12-08-2021 18:43
Det gir kommunen for vid definisjonsmakt . Vær heller konkret, kommunen leier ikke ut til arrangementer med hatefulle ytringer.
+1 #2 Lin Langberg 12-08-2021 18:44
At de burde være tydeligere? Hvis det er hatprat, fascisme og rasisme de vil fjerne plattformen til, kunne de kanskje bare sagt det rett ut?
#3 Ingrid Thunheim Bjørnstad 12-08-2021 22:44
Her må jeg si meg helt enig med Kierulf. Hun er et frisk pust i det trange offentlige ytringsrommet i dag. Hvem i kommunen skal sitte å bestemme hvilke arrangementer som er egnet til offentlig debatt og samtale? Skal det opprettes et slags meningsutvalg, eller et nytt supperåd? Å forme den offentlige debatten må folket selv gjøre, og ikke kommuneansatte!
#4 Truls Lie 13-08-2021 07:37
No-platforming er dårlig politikk. Sensur skaper trykkkokere..
#5 John Andre Halvorzen 13-08-2021 12:14
Jeg mener Oslo kommune er utpå virkelig farlige veier. Jeg ser at de har de beste forsetter, men vi vet jo hva veien til helvete er brolagt med.
#6 Inger-Johanne Sæterdal 14-08-2021 13:22
Oslo kommune er en politisk styrt organisasjon - hvis den ikke kan vedta viktige prinsipper for hva egen eiendom skal brukes til, er den feig.
#7 Svein Gjølmesli 14-08-2021 19:22
Jeg mener at mennesker som innbiller seg å besitte moralsk overlegenhet til å definere andres meninger som hat er arrogante og farlige.
+1 #8 Tor Jones 16-08-2021 08:10
Kierulf har ikke definisjonsmakt til å bestemme hva som er egnet til offentlig debatt eller samtale. Bibliotekene er byenes viktigset møteplasser for fellesskapet. Det sier seg selv at de ikke kan være rekrutteringste der for nazister.
#9 eva torp 16-08-2021 08:52
Nekte organisasjoner og personer, som over tid, og i skjul av ytringsfriheten , begrenser andres mulighet til å ytre seg.

You have no rights to post comments