Åpenhet

Ytringsfrihet.... ?

Ytringsfrihet.... ?

«Kommunen kan nekte leie til arrangementer som ikke er egnet til å fremme en offentlig samtale og debatt», heter det i utkast til Oslo kommunes nye handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

– De har nok de beste hensikter, men setningen er nok formulert litt for raskt. Kommunen har ikke definisjonsmakt til å bestemme hva som egnet til offentlig debatt eller samtale. 

Det sier førsteamanuensis Anine Kierulf ved Universitetet i Oslos (UiO) institutt for offentlig rett til Avisa Oslo.

Hun understreker at selv om det er prisverdig å ville komme hatefulle ytringer til livs, kan ikke ytringer stoppes i forkant. De må eventuelt sanksjoneres i ettertid dersom overtramp begås.

– En kan ikke ha en forhåndssensur der en nekter å slippe enkelte typer synspunkter å komme fram. Alle synspunkter skal ha anledning til å komme fram, såframt de ikke er ulovlige. Hvis de kun er provoserende eller sjokkerende, må man eventuelt møte dem med motytringer, sier Kierulf.

Hun reiser en viktig debatt. Hva mener du?