Åpenhet

Byrådet med selektiv, politisk, føring av postjournal

Byrådet med selektiv, politisk, føring av postjournalByrådet brøt loven, og valgte å ikke journalføre en innhentet advokatuttalelse vedrørende anbudsutsettelse. Innholdet i uttalelsen passet ikke Byrådets anbudspolitikk.

Oslo kommune, ved det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF, innhentet en juridisk uttalelse fra det velrenommerte advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co, vedrørende eventuell anbudsutsettelse av Ammerudlunden Sykehjem. Byrådet mottok uttalelsen en av de første dagene av november, men for det anbudskåte Byrådet var uttalelsen svært upassende.

Overfor bystyrets finanskomite skapte byråd Aud Kvalbein - bevisst - det inntrykk at det kun var innhentet uttalelse fra Kommuneadvokaten. Men når jeg ved spørsmål av 30. januar antydet at det kanskje forelå uttalelse også fra annet hold, ble Byrådet tvunget til å oversende den til finanskomiteen. Og Byrådet så seg også tvunget til å føre dokumentet inn i Byrådets offentlige postjournal 3. februar, tre måneder etter at det var mottatt. Politisk begrunnet, selektiv, føring av postjournal synes jeg er ganske ugreit.

Les notat fra byråd Hallstein Bjercke

PST vil ha mine besøkendes IP-adresser

PST vil ha mine besøkendes IP-adressePolitiets sikkerhetstjeneste (PST) vil flytte nye grenser i overvåkingssamfunnet. Nå ønsker de med hjemmel i Datalagringsdirektivet at myndighetene skal pålegge bloggere og nettaviser å lagre - og eventuelt utlevere - nettdebattanters IP-adresse.

I kommentarfeltet her på bloggen har mine besøkende lagt igjen mer enn 10.000 kommentarer og innspill. Dette bidrar til en levende politisk meningsbrytning, og ikke minst: det gir meg bedre muligheter til å gjøre en god jobb som folkevalgt.

Jeg har, i motsetning til flere nettaviser, ikke innført krav om at debattanter skal registrere seg med navn. Jeg kjenner IP-adressen til dem som legger innspill i kommentarfeltet, men vil se det som svært betenkelig dersom PST skal kunne kreve å få utlevert denne informasjon. Kanskje vil jeg da endre programmet mitt, slik at jeg ikke kjenner IP-adressen.

George Orwells 1984 ble ansett som en fiksjon, men den er forlengst passert. Og i disse tider er det ikke minst Arbeiderpartiet som er en aktiv aktør for dette, sist med Datalagringsdirektivet. Tar du den så tar du den. Tar Ap også denne?

Les mer i Aftenposten

Byrådet: Bedre service gjennom digitale tjenester

Byrådet: Bedre service gjennom digitale tjenesterHøyres finansbyråd Kristin Vinje har i dag vært på konferanse om digital inspirasjon, og la ut denne Twittermeldingen:

"‏@KristinVinje Inspirerende innlegg av Thomas Jakobsen fra Københavns kommune om bedre service gjennom digitale tjenester #NEO2012 #itpol"

Og jeg kvitterte med "‏ @ivarjohansen @KristinVinje Da betyr vel det at Byrådet applauderer mitt forslag i bystyret om at Oslo må gå i Københavns spor?"

For bystyret har til behandling følgende forslag fra meg: "Bystyret ber om at det snarlig blir etablert en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København." Jeg går ut fra at byråd Vinje kribler etter å få dette forslaget vedtatt i bystyret, og at hun setter i gang med liv og lyst. Dette lover bra!

Åpne stortingsprosesser: Representantene selv ser ikke behovet

Åpne stortingsprosesser: Representantene selv ser ikke behovetLovgiver - Stortinget - har i lovs form fastslått at møter i folkevalgte organer i kommunene og fylkene som hovedregel skal være åpne.

Men for seg selv - møter i presidentskap, stortingskomiteene m.v. har det vedtatt det motsatte: hovedregelen er at møtene skal være lukket.

Jeg utfordret stortingsfolka: "Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ha åpne Rådhus, men lukket Storting. Slipp publikum, presse og offentligheten inn!" Men de skjønte knapt nok temaet.

Les en del av reaksjonene nedenfor.

IKT: Hvem bryr seg egentlig om kommunen?

IKT: Hvem bryr seg egentlig om kommunen?I Oslo får innbyggerne ingen heldigitale selvbetjeningsløsninger, mens du som innbygger i København får over 50 slike og i Stockholm i omlag 70. Tjenestene gir god borgertilfredshet. Innbyggerne i København og Stockholm opplever en serviceorientert kommune med høy grad av selvbetjeningsløsninger som sparer de for timer i kø, frustrerende venting og en uoversiktlig offentlig sektor.

Rett og slett fordi de betjener seg selv, får raskt svar og kommunen er tilgjengelig hele tiden. For innbyggerne i Oslo er situasjonen veldig annerledes. Riktignok har kommunen noen tjenester på nett, som for eksempel søknadsskjema til barnehage. Men dette er bare en halvdigital løsning. Du får fremdeles brev i posten og må returnere svarslipp i posten.

Det er nå bred politisk enighet i Oslo kommune om at noe må gjøres, og både forslag fra opposisjonspartiet SV og byrådskollegaene Høyre, Venstre og KrF peker i en digitaliserende retning. Det er IKT-Norge glade for, og vi har en god dialog med hovedstaden om dette. Jeg er sikker på at de vil lykkes, skriver Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge.

Les mer hos Digi.no

Tviholder på millionavtalen om reklametårnene

Tviholder på millionavtalen om reklametårneneOslo kommune og Hafslund Nett nekter å utlevere avtalen bak nedstigningstårnene i hovedstaden til Fylkesmannen. I november beskrev kommunal-rapport.no hvordan reklameselskapet JCDecaux tjener millionbeløp på 48 nedstigningstårn som kunne vært fjernet fra nyttår. Avtalen som siden 2001 har sikret reklameselskapet millioninntekter på salg av reklameplass i Oslos gater er hemmeligstemplet.

Kommunal Rapport har siden november gjentatte ganger klaget på hemmeligholdet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har likevel hittil ikke behandlet saken. Årsaken er at både Oslo kommune og Hafslund Nett AS ignorerer gjentatte oppfordringer om å sende en kopi av den omstridte kontrakten til Fylkesmannen:

Hafslund Nett AS har siden november fått fire brev av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. «Det legges til grunn at Hafslund ikke vil etterfølge Fylkesmannens anmodninger», skriver Fylkesmannen i et brev til Kommunal Rapport. Oslo kommune har også fått flere brev fra Fylkesmannen. Etter klage fra Kommunal Rapport har kommunen også opplyst til Sivilombudsmannen, at kontrakten skulle utleveres i midten av januar. Det har ikke skjedd, skriver Kommunal Rapport.

Jeg tar saken opp med Byrådet.

Et åpent Storting

Et åpent StortingSVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell, har en klok kronikk i Aftenposten i går, og skriver bl.a.:

"Eg har no sete på Stortinget i litt over to år. Lenge nok til å ha danna meg eit inntrykk, kort nok til ikkje å vere heilt naturalisert. Det har fått meg til å reflektere over eit spørsmål. Kva nasjonalforsamling treng eit moderne, komplekst demokrati som vårt? Ei som vedtek lover og budsjett, openbart. Ei som kontrollerer den utøvande makt. Ei nasjonalforsamling der folk kan finne ombod frå sin region.

Som ny stortingsrepresentant har eg gått gjennom korridorar, inn i møterom og sete i salen med ærefrykt. Men som ny stortingsrepresentant er eg også fylt av spørjeteikn. Kanskje særleg dette; Kvar er debatten? Kvar får idear bryne seg mot kvarandre og mot kunnskap? Kvar er den politiske samtalen det går an å bli klokare av? Den er i for liten grad på Stortinget, slik eg ser det. I stortingsalen vert det diskutert. Etter at alle har bestemt seg."

Jeg har et innspill, og jeg har gitt det til stortingsgruppa før, uten å få respons. I Kommunelovens § 31 er det slått fast som et hovedprinsipp at møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører, - i kommune-Norge. Hvorfor skal det på Stortinget være det motsatte; at møtene - unntatt plenumsmøtene i Stortings-salen, etter at alle har bestemt seg - som hovedregel holdes lukket? Hver gang jeg hører motargumentene svarer jeg: hvert ord du sier kan også overføres til kommune-Norge.

Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ha åpne Rådhus, men lukket Storting. Slipp publikum, presse og offentligheten inn!

Og stortingsrepresentanter svarer da: "Stortingssalen og de politiske forhandlingene i Stortinget er åpent for publikum, presse og offentligheten. I tillegg kan en følge høringer og saksbehandlingen direkte på nett", eller "Stortinget er åpent for presse og publikum."  Nei, de politiske prosessene er normalt ikke åpne for offentlighetens innsyn. Alle møter i bystyrekomiteene i Oslo Rådhus er det lovpålagt skal være åpne, men på Stortinget er hovedregelen for møter i fagkomiteene det motsatte: lukkede møter.

Les hans kronikk

Oslo må ut av IKT-bakleksa

Oslo må ut av IKT-bakleksaKommune-Norge ligger i bakleksa og kaster bort enorme summer på gammeldagse løsninger. Forvaltningens tilbud til innbyggerne preges av et skjemavelde og papirer som må sendes frem og tilbake med treg og dyr post.

Dette må det bli slutt på, mener IKT-Norges direktør for samfunnskontakt Heidi Arnesen Austlid. - Oslo er digitalt sett helt horribel, sier Austlid til digi.no.
IKT-Norge-direktøren holdt i helgen et innlegg for finanskomiteen i Oslo bystyre. Anledningen ble brukt for å vise til erfaringene fra våre langt flinkere naboland.

- Jeg fortalte dem om hvordan situasjonen er i Stockholm og København, som har mellom 50 og 70 heldigitale tjenester. De har valgt å sette innbyggerne i fokus når de konstruerte tjenestene.

Hun talte ikke for døve ører. Ideen om en døgnåpen, helautomatisk digital forvaltning ble raskt plukket opp og formelt lagt frem i form av et forslag fra SVs bystyremedlem Ivar Johansen.

Les artikkelen hos Digi.no her
Les Heidi Arnesen Austlids utfordring til finanskomiteen (pdf)

Forslag: Døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning

Forslag: Døgnåpen, helautomatsik, digital forvaltningStockholm kan vise til 70 tjenester i en døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning, mens København tilbyr mer enn 50 heldigitale tilbud til innbyggerne.

I Oslo dominerer skjemaveldet.

Jeg mener Oslo kommune nå må ta et skikkelig skippertak på dette av flere grunner:

-    Det vil gi bedre og mer tilgjengelig tjenester for byens innbyggere
-    Det vil innebære en betydelig kostnadseffektivisering av forvaltningen
-    Det kan forenkle utfylling av skjemaer m.v. ved at systemet henter opp grunndata kommunen/Staten allerede har om den enkelte
-    Det bør bygge på LivsIT hvor det gis informasjon tilpasset den enkelte innbyggers livssituasjon (alder, familie, jobb, bosted m.v.)
-    Det kan støtte opp under deltakelse og demokratisering

og har derfor sendt fram følgende forslag til bystyret: "Bystyret ber om at det snarlig blir etablert en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København."

Fortell medlemmene i bystyrets finanskomite hva du synes om forslaget

Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for Sivilombudsmannen

Hemmelighets-byrådet: Klaget inn for SivilombudsmannenJustisdepartementets veileder til offentlighetsloven er krystallklar: byråd i kommuner med parlamentarisk styreform er å regne som folkevalgt organ. Og da er et grunnprinsipp at saksdokumenter som skal behandles i folkevalgte organer er offentlige for publikum, presse og almenhetens ellers på det tidspunkt det framsendes til organet.

Byrådet i Oslo følger ikke loven på dette punkt, og "kommunelovens far", professor Jan Fridtjof Bernt mener Oslo kommune begår lovbrudd.. KS sin ukeavis Kommunal Rapport klager derfor Oslo kommune inn for Sivilombudsmannen.

Det synes jeg er bra, for hemmelige Oslo har et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder å rydde opp i lukkethetskulturen som preger hovedstaden.

Les Kommunal Rapports klage til Sivilombudsmannen
Les Byrådets begrunnelse for praksisen

Kartdata: Offentlig informasjon bør være gratis for innbyggerne

Kartdata: Offentlig informasjon bør være gratis for innbyggernePlan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune selger i dag kartprodukter til publikum, etater/virksomheter og kunder for rundt 20 millioner kroner pr. år. Kartproduktene er tilgjengelig gjennom tjenester på internett, samt gjennom å besøke PBEs kundesenter.

Jeg mener disse kartdata prinsipielt sett bør være gratis tilgjengelig for byens innbyggere, ut fra 5 grunner:

Offentlig informasjon bør være gratis tilgjengelig for alle
Betalingskrav hindrer verdiskapning
Betalingskrav hindrer kostnadseffektivisering
Betalingskrav hindrer bruk i fri programvare
Betalingskrav kan gi dårligere samfunnsikkerhet

Jeg har derfor sendt fram et forslag følgende forslag som skal behandles i bystyret: "Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett."

Den våkne leser vil vite at jeg fremmet likelydende forslag i 2009, og som ble nedstemt av bystyrets borgerlige flertall. Men siden dengang har Oslo Høyre snudd og de gikk til valg på å "Frigi offentlige data, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem." Så hvis Høyre er lojale på sitt program må de stemme for forslaget, og derfor prøver jeg meg igjen.