Åpenhet

Lojalitet mot publikum, ikke sjefen

Lojalitet mot publikum, ikke sjefen– Av alle kontrolltiltak man kan sette i gang for å avdekke kritikkverdige forhold og korrupsjon, er varseltelefon suverent det beste! Mange er lojale mot lederen, ikke mot organisasjonens formål eller  visjoner. Å være lojal handler for kommunens ansatte om å være lojal mot det man sier man skal levere til allmennheten, dvs. sørge for at skattebetalernes penger benyttes i samsvar med målsettingene. Ikke om lojalitet til sjefen, sier Erling Grimstad, tidligere politietterforsker og statsadvokat i Økokrim til Oslo kommunes informasjonsavis OsloNå.

Les mer (Pdf - hvis problemer: last ned til egen maskin og les så dokumentet)

Sykehjemsetaten: En lukket etat

Sykehjemsetaten: En lukket etatJeg ba byrådet skriftlig oversende til bystyrets finanskomite følgende:

"- Regler ansatte og institusjonsledere i Sykehjemsetaten skal følge når det gjelder henvendelser fra media
- Regler ansatte og institusjonslederes skal følge når det gjelder deltakelse i offentlige debatt på område eldreomsorg, inklusive sykehjemsdrift”.

Og byråd Jøran Kallmyr svarer ved notat til finanskomiteen av 2. desember at  "Sykehjemsetaten har orientert meg om at de ikke har særskilte regler eller retningslinjer for dette området, ut over de regler og retningslinjer som gjelder for Oslo kommune – i henhold til Informasjonspolitikk for Oslo kommune (utgitt 01.07.2008)."

Men dette stemmer ganske enkelt ikke med virkeligheten.

Rektorer skremmes til taushet

Rektorer skremmes til taushetFire av fem rektorer mener skoleledere ikke tør fortelle om kritikkverdige forhold i skolen. Hver femte grunnskolerektor sier de har fått refs etter å ha uttalt seg offentlig. Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse der Utdanningsforbundet har kartlagt ytringsfriheten i norsk skole. Undersøkelsen presenteres på en skolelederkonferanse som starter i Bergen i dag. Ikke bare er resultatene nedslående – de har forverret seg siden 2004, da en tilsvarende kartlegging ble gjort.

Les mer i Dagsavisen

Du gamla, du totalitära?

Sveriges nye avlyttingslov kan begrense ytringsfrihet og journalistisk kildevern i hele Norden, mener Nils E. Øy og Jon Wessel-Aas. Loven innebærer i praksis at svensk etterretning - uten judisiell forhåndsprøving - kan overvåke blant annet all telefon- og e-postkommunikasjon inn og ut av Sverige. For partene i slik kommunikasjon vil det være umulig å forutse om de overvåkes eller ei.

Les deres kronikk i Aftenposten

Offiserers ytringsplikt

De fleste lesere av dette bladet husker oberstløytnant Terje Torsteinsson. Gjennom flere år var han Forsvarets viktigste ansikt i media, til stadighet på Dagsrevyen, i ukeslutt eller i søndagsavisen. Opplest, kunnskapsrik og alltid villig til å gi en vurdering på bakgrunn av den innsikt han hadde. I sin velbrukte oberstløytnantsuniform fremsto han i sin personlige trygghet som et enmanns pr- byrå for Forsvarets analytiske kapasitet og tenkeevne. "Et norsk ekspedisjonskorps - et eliteforsvar - er en demokratisk utfordring i seg selv. Politisk siling og kontroll med informasjonen som offentligheten har tilgang til, svekker ytterligere en åpen demokratisk debatt," skriver førsteamanuensis Nils E. Njaastad, ved Universitetet i Trondheim, tidligere tilsatt ved Luftkrigsskolen i siste utgave av tidsskriftet Norges Forsvar.

Åpenhet i kommune-Norge: Korrespondansen ut på nett

Åpenhet i kommune-Norge: Korrespondansen ut på nettJoda, de fleste av landets kommuner legger postjournalen ut på internett, selv om vi har noen sinker. Men en del kommuner går betydelig lengere, og legger inn- og utgående korrespondanse i full-format ut på nettsidene sine, naturligvis med unntak av informasjon som er unntatt fra offentlighet. Dette gjelder store kommuner som Tromsø og Bærum, men i særlig grad har de mindre kommuner gått foran, med kommuner som Stranda, Lillesand, Vågan og Kautekeino, for å nevne noen. Dette er bra.

Fritidsklubbansatte må bruke sin ytringsrett

Fritidsklubbansatte må bruke sin ytringsrettAnsatte i fritidsklubbene føler at de ikke har blitt hørt, og at fritidsklubben er truet av nedleggelse. Men samtidig sitter de med beskjed fra sine overordnede om at de ikke får uttale seg om saken til pressen. Hva skal de gjøre? spør bladet Ung & Fri, bladet til landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Og i bladet gir jeg selv svaret: "Selvsagt skal ikke kommunalt ansatte akseptere noen munnkurv. Ikke minst som folkevalgt er jeg helt avhengig av at det offentlige rom blir tilført den faktainformasjon som ytringer fra klubbfolk selv innebærer. Derfor; bruk ytringsfriheten."

Les artikkelen

Natur og Ungdom får nei

SVs Ivar Johansen mener Oslo Sporveier ikke oppfyller et bystyrevedtak om å gjøre sine områder tilgjengelige som møteplasser. Bakgrunnener at organisasjonen Natur og Ungdom har fått avslag fra Sporveien på en søknad om å arrangere en utstilling på Furuset T-banestasjon.

Les mer

Innbyggerinitiativ mot bygging av hustun i Sørkedalen

Selv om bystyret realitetsbehandler innbyggerinitiativet – og oversender det rett fagkomite - står det bystyret senere fritt til avvise realiteten. Men innbyggerne skal altså gis en fair sjanse til ordentlig behandling, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet ønsket å avskjære innbyggere retten til å fremme innbyggerinitiativ.


Privat forslag fra Ola Elvestuen (V) vedrørende åpenhet og meroffentlighet i forvaltningen

Det er et viktig spørsmål Venstre har reiser. Om Oslo skal være en åpen by må vi få større samsvar mellom teori og praksis.
Venstre vil at de ansatte skal orienteres om sin rett til å gi faktaopplysninger fra eget arbeidsområde og til å uttale seg offentlig på egne vegne. Flott. Vi må få til en kulturendring. Svært mange kommunalt ansatte i denne kommunen føler (berettiget eller uberettiget) at vel kan du aller nådigst få lov til å ytre deg, men egentlig ser kommunes toppledere og mellomledere helst at du holder kjeft, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet Venstres forslag.


Gode kildetips for gravende borgerjournalister

Kunne du tenke deg å spørre ut en politiker, sentralt eller lokalt, om et tema du ønsker å dekke? Det kan tidvis være vanskelig å kjempe seg gjennom krattskogen av informasjonsmedarbeidere og forværelser, som alle har som oppgave å sile bort “uønskede” elementer. iNorden gir deg like godt e-postadressene og telefonnumrene — rett til kildene, nemlig politikerne selv. Det er SV-politikeren Ivar Johansen (kjent for Det røde surfebrettet for ti-tolv år siden) som har gjort det prisverdige stykke arbeid å samle alt i én ressurs, på siden “Folkevalgte epostadresser og telefonnummere” (sic!). Meget, meget nyttig! Jeg foreslår at vi kollektivt hever våre sitronbrusglass for Johansen, her og nå, skriver journalisten Jarle Petterson.

Les mer