Åpenhet

Byråkratiets irrganger

Oslo Venstres kommunevalgprogram for denne valgperioden har bl.a. denne målformulering: "Venstre ønsker å minske avstanden mellom politikerne og velgerne, mellom de som styrer og de som blir styrt." Foreldrene ved Huseby skole var fortvilet, og mente det var viktig å involvere byens politiske ledelse. Men skolebyrådens generelle beskjed tilbake var: Hold dere til den byråkratiske tjenestevei. "Du er sjefen", er et slagord Venstre benytter i sine valgkamper. Og sjefen er altså byens innbyggere. Byens skolebyråd bør da akseptere å ta imot appeller fra foreldre og innbyggere i denne byen som er i en fortvilet situasjon, og ikke overlate dem til de byråkratiske irrganger, skriver Ivar Johansen.

Informasjonspolitikk for Oslo kommune

Fra SVs side synes vi det er en grunnleggende mangel i det dokumentet byrådet her har lagt fram: Informasjon gjøres til en enveiskommunikasjon, hvor det er kommunen selv som skal informere eller gjøre informasjon tilgjengelig. Dette til forskjell fra Statens informasjonspolitikk, hvor kommunikasjonsprinsippet ligger inne som et – av 5 – hovedprinsipper. Kommunen skal ikke være et ensidig propaganda-apparat ut til innbyggerne, men legge til rette for toveiskommunikasjon. Dialog. Og hvor det særs viktig å inspirere innbyggerne til å være aktiv i å forme lokalsamfunnet og påvirke tjenestetilbudet. Kommunen skal være lyttende og ta signaler fra brukerne av kommunens tjenester, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets forslag til informasjonspolitikk for kommunen. Han fikk enstemmig tilslutning til forslagetom at kommunikasjon også skulle inn som et av hovedprinsippene.

Utrolige Oslo

Oslo kommune framstår som landets mest lukkede kommune. Det norske militærforsvar kan snart anses som en åpen bok, sammenlignet med den lukkethetskultur som preger Oslo Rådhus. Men nå overgår Høyre-byrådet selv de villeste fantasier når detgjelder hemmelighold. Byråd Bård Folke Fredriksen hevdet i siste møte i bystyrets finanskomite er det vil være i strid med forvaltningslovens bestemmelser å gi byens folkevalgte innsyn i de kontrakter som kommunen inngår som følge av konkurranseutsetting og privatisering, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Oslo: Den lukkede kommune

Oslo er fortsatt landets mest lukkede kommune. Onsdag behandlet bystyret kommunens høringsuttalelse om ny offentlighetslov. Behandlingen viste at Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti verdsetter hemmeligholdet, og sammen vil sloss for at Oslo fortsatt skal være den lukkede hovedstad, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Refser Oslo for hemmelighold

Oslo kommune holder dokumenter hemmelig i strid med offentlighetsloven. En stikkprøve Oslo kommunes kontrollutvalg har foretatt, viser at mer enn halvparten av dokumentene skulle vært offentliggjort. - Det er større åpenhet i Forsvarets overkommando enn i Rådhuset, sier medlem av utvalget, Ivar Johansen (SV).

Les mer i Dagbladet

Rådhuset ble ulovlig stengt

Politiets jernring rundt Oslo rådhus sist onsdag møter krass kritikk. Kommunens bidrag var å stenge bystyrets galleri for publikum. Bare egne ansatte fikk lov til å høre de folkevalgte snakke. Nå har SVs bystyregruppe sendt et krast brev til ordføreren med krav om en forklaring på utestengelsen av demonstranter og andre interesserte tilhørere.Ifølge ordfører Per Ditlev-Simonsen var avgjørelsen tatt i samråd med politiet og Rådhusets sikkerhetsfolk. Hensikten var å hindre forstyrrelse av bystyremøtet.


SVs Ivar Johansen reagerte spontant, og protesterte på at et åpent møte var lukket uten lovlig grunn.- Vi kan ikke gå ut fra at noen vil lage bråk før de eventuelt har gjort det. Jeg kan ikke avgjøre om de som sitter på galleriet nå er mer verdige enn de som demonstrerer ute i borggården.

Les mer

Ansattes ytringsfrihet i Oslo kommune

Som sykepleieer sitter dere med enormt mye kunnskap om hvordan virkeligheten er for brukerne av kommunens helse- og sosialtjenester. Dere ser hvor skoen trykker. Dere har synspunkter på hvilke endringer som er ønskelig og nødvendig. Jeg har nå skaffet dere et vedtak i Oslo bystyre som ikke bare gir dere en rett til å ytre dere, men hvor det understrekes at det er viktig at dere ytrer dere. Det betyr at dere kan snakke med pressen. Dere kan snakke med politikere. Bruk denne muligheten! Til beste for byens innbyggere, som trenger gode helse- og sosialtjenester. Og skulle noen etatsledere - eller andre - forsøke å undergrave denne rettigheten; Ikke nøl da med å ta kontakt med meg. Da kan jeg love dere at jeg umiddelbart skal ta forholdet opp i bystyrets organer, sa Ivar Johansen bl.a. da holdt en innledning for Norsk Sykepleierforbund, Oslo krets.

Statsansattes rettigheter

I den senere tid har det vært fokus på «varslere» - ansattes mulighet til å si i fra om kritikkverdige forhold. Og som det er naturlig at kommunalt ansatte varsler politiske beslutningstakere i kommunestyret, bør statsansatte kunne varsle stortingsrepresentanter. Men en av de siste handlinger fra Bondevik-regjeringen var å sette en effektiv bom mot dette. I september ble det fastsatt etiske retningslinjer for statstjenesten, retningslinjer som i hovedsak er helt utmerket. Retningslinjene gjelder for hele statstjenesten og alle statsansatte. I retningslinjene slås det krystallklart fast: «Statsansatte skal ikke ha kontakt med Stortingets komitéer eller komitéfraksjoner uten at dette er klarert med overordnet departement.» skriver Ivar Johansen bl.a. i Dagbladet.

Les mer