Åpenhet

Bydelsutvalgsleder til innbyggerne: Hold kjeft

En av lærdommene av de omfattende mislighets- og korrupsjonssakene Oslo kommune nå står overfor er at kommunen må styrke varslervernet, for derigjennom å sikre at ansatte, brukere og innbyggerne på en trygg måte kan varsle der det er svikt i kommunens tjenester eller det er mistanke om misligheter.

Høyres bydelsutvalgsleder i bydel Nordre Aker, Egil Ihlen, ser annerledes på dette: "Det er beklagelig å se at enkelte av bydelens brukere benytter media til å klage på bydelens tjenester, og ikke minst at de trekker frem de ansatte som de store hindrene for å få nødvendige tjenester. Ofte vil faktagrunnlaget være ganske mangelfullt og skape unødig frykt hos andre", skriver han i sin spalte i lokalavisen Nordre Aker Budstikke.
For som han sier: "Vi har og skal fortsette å ha, et godt tjenestetilbud i Nordre Aker." Han beskjed er altså til brukerne av kommunens tjenester: Vi er så gode. Den virkeligheten dere beskriver og opplever er uriktig. Hold kjeft. Dere vet ikke hva dere snakker om.

Les artikkelen

Varslere knebles i Oslo kommune

Sykepleieren "Kari" var frekk nok til å si ifra om at pasienter ble verre av å være på institusjon. De fikk ikke mat i seg. Ledelsen svarte med å angripe henne. - De gjorde meg ansvarlig. I stedet for å diskutere hvorfor systemet svikter, gikk de løs på meg, sier hun.

Kulturbyråden krever forhåndssensur av etatenes pressemeldinger

En utrolig beskjed fra Byrådsavdeling for næring og kultur til deres underliggende etater: Næringsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Gravferdsetaten. Etatene er gitt følgende instruks i brev av 27. november: "Det er besluttet at samtlige utkast til pressemeldinger skal sendes Byrådsavdelingen for eventuelle kommentarer før de sendes ut. Avdelingen skal innen 24 timer gi nødvendig tilbakemeldinger til etaten."

Sagt på en annen måte: Vi har ikke tillit til at etatene har den beste kompetanse til å utforme pressemeldinger på deres saksområder. Vi i Rådhuset vet best.

Utdanningsetaten knebler elevene

Elever og ansatte ved Ris skole har stort engasjement i forhold til det dårlige inneklimaet ved skolen. De mener det er uholdbart at de må lufte gjennom vinduene, når Ringveien ligger 3 meter unna og er full av svevestøv. I høst engasjerte elevene seg, gjennom et elevinitiativ under faget Medier og kommunikasjon, for å få bedret inneklima-forholdene ved å sende e-mailer til skolebyråd, etatsledelse og politikere om saken.

Ansattes ytringsfrihet: Sykehjemsetaten må trekke tilbake rundskriv

Sykehjemsetaten sendte ut rundskriv til alle etatens rundt 6.000 ansatte som klart begrenset tjenesteledere og ansattes mulighet til å ytre seg i forhold til presse og offentlighet og delta i den alminnelige samfunnsdebatt. Med bakgrunn i initiativ i bystyrets finanskomite fra Ivar Johansen har byrådet nå pålagt etaten å trekke tilbake rundskrivet.

Kritiserer uriktig informasjon fra Forsvaret

Forsvarets beslutning om å tie om at offiserer i den norske spesialstyrken drakk seg fulle og skjøt med pistol i NATOs hovedkvarter i Kabul, vekker reaksjoner i SV. – Forsvaret har et ansvar for å sikre at den informasjon som tilflyter offentligheten er korrekt. Når de ser at det er ukorrekt, bør de bidra til å korrigere, sier Ivar Johansen som er leder av SVs internasjonale utvalg og medlem i Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret til NTB.

Les mer

Datalagringsdirektivet: Mer overvåking

Datateknologien gjør at Staten allerede vet mye om hva vi gjør og hvor vi er. Snart, om ikke regjeringen nedlegger veto mot EUs nye datalagringsdirektiv, kan alle opplysninger om hvem du kommuniserer med på telefon og e-post bli lagret i inntil to år og brukes ved mistanke om noe kriminelt. Men har lovlydige borgere grunn til å være bekymret? Ivar Johansen advarer, i et intervju med NRK P2s magasin Kurer.
Les mer

Hør radioprogrammet