Åpenhet

Ny offentlighetslov. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Den gang det ble lovbestemt at møter i folkevalgte organer, for eksempel bystyrekomiteene, strittet flertallet i dette bystyre i mot. Dessverre, ordfører. Også i dag ser vi at flertallet i denne salen stritter i mot når et regjeringsoppnevnt utvalg nesten enstemmig anbefaler større åpenhet i kommune-Norge. Oslo kan fortsatt med rette bære betegnelsen ”den lukkede kommune”, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet høringsuttalelse til endringer i offentlighetsloven.

Årsberetning 2003 - Oslo kommunes klagenemnd

Dessverre har vi nok for mange eksempler på at det i kommunens etater og virksomheter ikke verdsettes og oppmuntres i skikkelig grad til at kommunens ansatte deltar i den alminnelige samfunnsdebatt. Uttalelse om at Oslo skal være en maksimal åpen kommune har liten verdi hvis byrådet selv i den praktiske hverdag ikke forvalter dette verdisyn. Særlig har skolebyråden her et særlig ansvar i forhold til så vel etatssjefen, som sin nærmeste stab, sa jeg bl.a. når bystyret behandlet årsberetningen til Oslo kommune klagenemnd.