Barn og Unge

Årsberetning 2003 - Virkninger av regnskap for 2002 m.v.

”Hvis fritidsklubben i Søndre Nordstrand blir nedlagt frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke.” Det er ikke hvem som helst som sier dette. Det kommer fra leder for forebyggende avdeling ved Manglerud Politistasjon. Dette er bydelen som for noen år siden fikk mye oppmerksomhet fra statsministeren, partiledere, biskop og byrådsleder Erling Lae etter det tragiske drapet på Benjamin Hermansen. Alle garanterte, ikke minst byrådslederen, for at alt skulle bli gjort for at dette ikke skulle skje igjen. Kommunen skulle støtte opp under positive ungdomstiltak, fritidsklubber, ungdomsarbeid og skolene. Vi ser at gradvis blir løftene glemt når fjernsynskameraene skrus av. Bydelsutvalget Søndre Nordstrand har til behandling forslag om å halvere fritidsklubbtilbudet. Stenge Hallagerbakken fritidsklubb og Seterbråten fritidsklubb. Stoppe all driftsstøtte til Søndre Holmlia fritidssenter. Flere hundre ungdommer vil da miste sine fritidstilbud. Foreløpig er vedtaket utsatt til over sommeren, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet justert kommunebudsjett for 2003.