Barn og Unge

Årsberetning 2003 - Virkninger av regnskap for 2002 m.v.

”Hvis fritidsklubben i Søndre Nordstrand blir nedlagt frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke.” Det er ikke hvem som helst som sier dette. Det kommer fra leder for forebyggende avdeling ved Manglerud Politistasjon. Dette er bydelen som for noen år siden fikk mye oppmerksomhet fra statsministeren, partiledere, biskop og byrådsleder Erling Lae etter det tragiske drapet på Benjamin Hermansen. Alle garanterte, ikke minst byrådslederen, for at alt skulle bli gjort for at dette ikke skulle skje igjen. Kommunen skulle støtte opp under positive ungdomstiltak, fritidsklubber, ungdomsarbeid og skolene. Vi ser at gradvis blir løftene glemt når fjernsynskameraene skrus av. Bydelsutvalget Søndre Nordstrand har til behandling forslag om å halvere fritidsklubbtilbudet. Stenge Hallagerbakken fritidsklubb og Seterbråten fritidsklubb. Stoppe all driftsstøtte til Søndre Holmlia fritidssenter. Flere hundre ungdommer vil da miste sine fritidstilbud. Foreløpig er vedtaket utsatt til over sommeren, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet justert kommunebudsjett for 2003.


Oslo bystyre 18. juni 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Årsberetning 2003 - Virkninger av regnskap for 2002 m.v.


”Hvis fritidsklubben i Søndre Nordstrand blir nedlagt frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke.” Det er ikke hvem som helst som sier dette. Det kommer fra leder for forebyggende avdeling ved Manglerud Politistasjon.

Dette er bydelen som for noen år siden fikk mye oppmerksomhet fra statsministeren, partiledere, biskop og byrådsleder Erling Lae etter det tragiske drapet på Benjamin Hermansen. Alle garanterte, ikke minst byrådslederen, for at alt skulle bli gjort for at dette ikke skulle skje igjen. Kommunen skulle støtte opp under positive ungdomstiltak, fritidsklubber, ungdomsarbeid og skolene. Vi ser at gradvis blir løftene glemt når fjernsynskameraene skrus av.
Bydelsutvalget Søndre Nordstrand har til behandling forslag om å halvere fritidsklubbtilbudet. Stenge Hallagerbakken fritidsklubb og Seterbråten fritidsklubb. Stoppe all driftsstøtte til Søndre Holmlia fritidssenter. Flere hundre ungdommer vil da miste sine fritidstilbud. Foreløpig er vedtaket utsatt til over sommeren.

Vi ser det samme i Osloskolen. I fjor forsvant 235 lærere i Osloskolen. Vi ser den samme tendens i år. På grunn av budsjettkutt og nedbemanning har 134 fast ansatte lærere i Oslo mistet jobben sin. Nå har Skoleetaten innført full ansettelsesstopp i et forsøk på å unngå oppsigelser. Dette skjer i en Osloskole som har fått 1 000 flere elever siden høsten 2000.

Skolen i Søndre Nordstrand rammes også her. Manglerud politi har grunn til å være bekymret for minoritetsungdommene i bydelen. 60 prosent av elevene ved Rosenholm skole har et annet morsmål enn norsk. Mens alle politikere så sterkt understreker betydningen av språkopplæring skal skolen til høsten redusere morsmålsundervisningen til et minimum. To av tre morsmålslærere må slutte. Skolen må også kutte utflukter og faget forming er nesten utradert.

SV er særs bekymret for barn og unge, så vel i Søndre Nordstrand som i Osloskolen ellers. Det er sårbare barn og unge, bl.a. i Søndre Nordstrand, som betaler regningen for at de borgerlige partiene i denne salen er mer opptatt av skattelettelser enn å sikre tilstrekkelige midler til utdanning og forebyggende arbeid for barn og unge.

Byrådet har en prognose på at kommunen i år vil gå ut med et overskudd på 81 mill. kroner. I den situasjonen mener SV og A at vi har råd til å sette av 15 mill. kroner for å styrke skolenes driftsbudsjetter, og hindre nedleggelse av viktige forebyggende tiltak i Bydel Søndre Nordstrand. Det er grunn til å merke seg at bystyrets borgerlige flertall sier nei.

Til slutt det positive. Det er bra når det er skapt flertall i finanskomiteen til videreføring av prosjektet med gratis korttidstilbud i barnehager for 4- og 5-åringer i Bydel Gamle Oslo. Et særs viktig integreringstiltak kan med dette videreføres.

Det er også bra at bibliotektjenesten ved Smestad skole er sikret, ikke minst i at byrådet pålegges til å legge frem en sak for bystyret om investeringssituasjonen i Osloskolen. Det vil være meningsløst dersom kommunen skulle måtte betale kanskje 50-60 mill. kroner i tvangsmulter til statskassen, ilagt av Arbeidstilsynet, i stedet for at kommunen setter inn tilstrekkelige midler til nødvendig vedlikehold i osloskolen.

Legg til kommentar