Barn og Unge

Barnevern på børs

Når institusjonsplasser for ungdom legges ut på anbud, er det ungdommene og deres familier som taper, skriver Tyrilikollektivets Ulf Jansen i en kronikk i Dagbladet.

Les mer