Barn og Unge

Riverside ungdomshus med aktivitetsreduksjoner?

Riverside ungdomshus med aktivitetsreduksjoner?Riverside ungdomshus er et byomfattende ungdomstiltak i sentrumsområdet. De gir ulike tilbud rettet hovedsakelig mot ungdom mellom 15 til 23 år gjennom kompetansegivende virksomhet, internettcafetilbud der ungdom får informasjon om jobbsøk, utdanning o.l. og ulike aktiviteter, samt sosialfaglig oppfølging og oppsøkende sosialt arbeid. Med den foreliggende budsjettramme som bystyreflertallet - så langt - ligger an til å vedta vil Riverside måtte foreta en betydelig reduksjon av åpningstider og aktiviteter forøvrig, så sant de da ikke klarer å hanke inn penger fra private legater og sponsorer.

I finanskomiteens møte onsdag fremmet jeg på vegne av SV, og i samarbeid med Ap, et forslag om å øke budsjettrammen for Riverside med kr. 840.00o, men det borgerlige flertallet var ikke villig til å øke med en eneste krone. Et særs viktig forebyggende tiltak i sentrum er derfor truet, i en tid hvor politikere er særs flinke til i vakre festtaler å understreke betydningen av nettopp å forhindre rekruttering til rus og kriminalitet.


Konsekvenser ved budsjettkutt ved Riverside ungdomshus

Riverside er et byomfattende tiltak med ulike tilbud rettet hovedsakelig mot ungdom mellom 15 til 23 år. Riverside ungdomshus sine hovedstrategier er kompetansegivende virksomhet, internettcafetilbud, der ungdom får informasjon om jobbsøk, utdanning o.l. og ulike aktiviteter, samt sosialfaglig oppfølging og oppsøkende sosialt arbeid i sentrumsområdene.

Riverside ungdomshus har følgende tiltak; internettcafe med ungdomsinformasjon, web–verksted, IKT-verksted, ungdomskjøkken/cafe, informasjonsnettverk (samarbeid mellom Ungbo, Unginfo, Uteseksjon og Riverside) og Oppsøkende ungdomsteam m.m.

I budsjettet for 2010 er det forespeilet at Riverside vil motta 5 505 00,- i sentrale midler. Riverside ungdomshus opererer med et budsjett på kr 7 500 00,- for å opprettholde dagens nivå. Noe av dette vil søkes fra BLD og man vil også ha noen inntekter i form av refusjonsinntekter fra NAV, knyttet til praksisplassene Riverside ungdomshus forvalter.

Dette betyr at Riverside ungdomshus mangler rundt kr. 1 000 000,- for å kunne opprettholde dagens tilbud til ungdommer i Oslo. Konsekvenser ved mindre penger vil blant annet være:

- Redusert åpningstid i ukedagene.
- Det vil bli stengt i helgene.
- Sterkt redusert aktivitetsnivå. 
- Svekket rekrutteringsgrunnlag og kontaktflate for blant annet det oppsøkende arbeidet Riverside ungdomshus driver med.
- Redusert kartleggingsgrunnlag
- Ansatte vil være mindre tilgjengelig for ungdommene som benytter seg av tilbudene på huset.

Det er vanskelig å måle suksessen av forebyggende arbeid, og ikke minst konsekvensene av fraværet av det samme. Men med følgende nøkkeltall så langt for 2009, mener vi at det er et tydelig behov for Riverside sitt nåværende tilbud:

Antall unike brukere: ca 2800
Antall besøk generert av 2800 brukere: ca. 26000

Riverside ungdomshus har i gjennomsnitt ca. 80-100 ungdommer innom hver dag. Hvor går de som f.eks. møter en stengt dør på grunn av reduserte åpningstider? Ungdommene sier selv at de vil ”loke rundt i byen” – noe vi ser på som svært uheldig, gitt det vi vet om risikofylte ungdomsmiljøet i Oslo sentrum. 

Videre vil andre ungdomsarbeidere kunne finne andre alternativer i stedet for Riverside som samarbeidspartner, og fagmiljøet på huset vil svekkes. I tillegg vil Riverside ungdomshus sin positive rolle i et allerede belastet område svekkes ytterligere, noe som igjen kan bidra til økt kriminalitet. Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis det ønskes ytterligere redegjørelse for hvilke konsekvenser Riverside vil stå ovenfor ved budsjettkutt.

Vennlig hilsen

Hans-Petter Rode
FO-tillitsvalgt ved Riverside ungdomshus
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 900 74 066

Line Ruud Vollebæk
Oslo-representant og nestleder i LUK (Landsforeningen for utekontakter)
line@utekontaktene
Tlf: 913 72 913 (jobb) / 988 25 305 (privat)

Siri Graff
Fagforbundets varatillitsvalgt ved Riverside ungdomshus.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 948 67 946

Nettsidene til Riverside ungdomshus

Kommentarer   

0 #11 Tonje Odden 30-11-2009 13:01
Absolutt ingen ro rundt det her;-)
0 #12 Hans Petter Rode, tillitsvalg for FO ved Riverside ungdomshus 30-11-2009 17:21
Først og fremst ønsker jeg å kommentere Tore G Bareksten sitt innlegg der han påstår at en Riversideansatt skal ha kommet i slåsskamp med selgere etter å ha ”brydd” seg. Dette eller lignende episoder har aldri skjedd. Det betyr ikke at ansatte ikke bryr seg med hva som skjer rundt huset. For å kommentere videre de bekymringene som uttrykkes i forbindelse med hva som skjer av lyssky aktiviteter i Vaterlandsområd et, er ikke dette noe Riverside sitter med hendene i fanget og ser skjer. Det jobbes forebyggende og med holdningsskapen de arbeid daglig – både på huset og gjennom feltarbeid. Det samarbeides blant annet med diverse offentlige instanser om å skape en trygg arena for ungdom i sentrumsområdene.

For videre å kommentere noen av innleggene knyttet til plassering av Riverside ungdomshus, er mitt spørsmål tilbake til kritikerne av vår plassering: Skal ethvert positivt tiltak i et belastet nærmiljø skal fjernes? Vil ikke dette bli å kapitulere for negative krefter.

Videre er vår erfaring at ungdommene som benytter seg av Riverside enten bor i bydel Gamle Oslo, eller er på gjennomfart i sentrum - slik at disse ville sannsynligvis oppholdt seg i området rundt Vaterland/Grønl and selv om tilbudet ikke hadde eksistert, eller hadde hatt beliggenhet et annet sted.

Jeg ser at mye av debatten dreier om de negative tingene knyttet til områdene rundt Riverside ungdomshus. Det forebyggende arbeidet som Riverside bedriver, er vanskelig å måle. Fravær av slikt arbeid er det også vanskeig å si noe om. Jeg opplever som ansatt at dialog, holdningsskapen de arbeid fører til en positiv ladet stemning og mulighet til en diskusjon rundt ulike temaer som for eksempel rus, vold, kriminalitet og fremtidsplaner m.m., på huset og i de ulike problemområdene knyttet Vaterland/Grønl and.

Jeg håper at folk, uansett om man er enige eller uenige i beliggenhetssak en, er enige om at det er behov for et ungdomstilbud i sentrum som har kompetente medarbeidere, er tilgjengelige (blant annet med tanke på åpningstider) og som gir et aktivitetstilbu d som blant annet dekker kompetansehevin g, informasjonsarb eid rettet mot ungdom, holdningsskapin g og fungerer som en sosial arena. Slik det ser ut nå, vil Riverside være stengt og mørklagt i helgene, mens aktivitetstilbu d og tigjengelighet på hverdager vil bli betydelig svekket.

Legg til kommentar