Barn og Unge

Å rette opp skjevutvikling

Å rette opp skjevutviklingSkjevutvikling – benevnelsen ble skrevet i en sakkyndig rapport for mange år siden da han bare var et lite barn. Han som ble en massedrapsmann. Men hva mener vi når vi sier at et barn er i «fare for skjevutvikling»? Og hva gjør vi med det? spør Monica Lundstrøm i dette gjesteblogginnlegget.

Om vi kan klare å fange opp og tilby barn, ungdom og deres familier riktig hjelp til riktig tid med en langvarig og trygg oppfølgning, helst av tillitspersoner som følger opp over tid, gjerne år, vil faren for skjevutvikling reduseres betraktelig. Vi kan bygge rundt kimen til hvert enkelt barn, bygge ved å være faglige, vite hva som trengs og ikke minst samarbeide med foreldrene som ønsker sine barn det aller beste! er Monicas svar.


Å rette opp skjevutvikling

Av Monica Lundstrøm

Skjevutvikling – benevnelsen ble skrevet i en sakkyndig rapport for mange år siden da han bare var et lite barn. Han som ble en massedrapsmann. Men hva mener vi når vi sier at et barn er i «fare for skjevutvikling»? Og hva gjør vi med det?

Jeg bruker begrepet i rapporter når jeg er veldig bekymret for hvordan det er for et barn å leve i rammene det har rundt seg, og at disse rammene kan ha betydning for barnet senere i livet.

Det kan være mange forskjellige årsaker til bekymringen min. Det kan være en familie med masse kjærlighet og omtanke, men som av livets tilfeldigheter er rammet av f.eks. sykdom, fattigdom eller en ulykke. Det kan være barn som lever med foreldre som sliter med rus og kriminalitet, eller foreldre som aldri helt lærte å være foreldre og dermed ikke vet hvordan denne oppgaven skal gjennomføres. Alle disse ordene inneholder mange ulike nyanser og tolkninger, og det er veldig ofte at flere brukes sammen. Det ene ordet kan ofte henge sammen med det andre.


Barns utvikling avhenger av foreldrene

Vi har alle en genetisk utrustning. Den ligger som kimen til hvordan vi utvikler oss som mennesker; kognitivt, emosjonelt og atferdsmessig. Personlighet formes i et komplisert samspill mellom genetikk og omgivelsene våre. Foreldre, søsken, venner og skole spiller en avgjørende rolle for hvordan det enkelte barn utvikler sine egenskaper, sin sårbarhet og sin styrke. Barns forutsetninger for å utvikle seg på en god måte handler i første omgang om foreldrenes evne til å se barnet, knytte seg til det, følge dets behov og sette det i første rekke.

Det er veldig mange av livets hendelser som kan sette en stopper for den gode utviklingen og omsorgen, og det kan skje oss alle. Ofte har omgivelsene til en familie de nødvendige støttepersonene eller tiltakene som skal til for at livets utfordringer løser seg. Men i noen svært få tilfeller hvor foreldrene ikke klarer eller orker å gi barnet det svært elementære og viktige, og "andre" ikke er i nærheten, trenger barnet hjelp til å vokse opp slik at det både emosjonelt og kognitivt og adferdsmessig kan få seg en så hel og god kime som mulig.

Det beste er jo at foreldrene sammen med barnet, omgivelsene og kommunene, støtter opp og gir barnet og foreldrene mulighet til å skape denne plattformen. Å tilby barnefamilier enten hjelp hjemme hos seg selv, veiledning eller et opphold på et familiehjem ser jeg på som et bidrag i barns liv som kan hjelpe foreldrene til at barnet utvikler seg på en god og trygg måte.


Når flere av livets utfordringer sammenfaller

Når skjer det da - faren for skjevutvikling? Jo, det er akkurat når flere av livets tilfeldigheter blir for store og utfordrende: når flere av utfordringene sammen begynner å bli gjeldende som en ramme for et barns liv. Når foreldrene, av en eller annen årsak, ikke klarer eller kan, sette barnet først. Det kan være når barnet og familien isoleres fra vanlige daglige sosiale gjøremål eller når det ikke er ro og forutsigbart i barnets liv. Når et barn blir hengende etter kognitivt og sosialt, og ingen hjelper til. Når et barnet ser eller blir utsatt for vold, også den usynlige truende volden. Når en eller flere av disse faktorene preger et barneliv, er det fare for at barnet rett og slett trekker seg litt unna.

Konsekvensene kan være at barn blir usynlige, eller veldig synlige og sinna. Barn kan leve litt i to verdener, bruke masse fantasi for å komme unna virkeligheten. Barn kan slutte å leke og bli tause, eller bli veldig utrygge, redde og ikke tør å gjøre vanlige ting som vennene gjør. Faren er at det skjer små eller større sår i utviklingen av kimen, grunnpilaren i personligheten, som kan bidra til en bekymring for normalutvikling.


Mange fallgruver i ungdomstiden


Som ungdom formes vi mer etter tilbakemeldinger. Kimen er lagt, og vi oppdager oss selv som individer i en større helhet; vi er en del av verden, har ansvar og plikter. Ungdom har behov for å se meningen med livet, se muligheter, være i en gruppe, dele sorger og gleder. Dette er tiden hvor følelser styrer handlinger, uante krefter og ressurser kommer frem. Det er i disse sårbare årene at det er størst risiko for å trå feil, at avtrykket fra tidligere sår har betydning. Det er i denne tiden at ensomhet og isolasjon blir tydeligere, og tidligere historier i livet blir synligere og preger personligheten. Det er nå skjevutviklingen kan komme til syne og fallgruvene er mange; man kan bli stående utenfor, på siden, eller bli hengende etter. I verste fall blir erfaringene så utfordrende at man ikke orker mer.


Se deres styrke!


Og det er akkurat da vi må se – se deres styrke, se det unike, se deres ressurser – og slik bidra til at deres liv får mening og sammenheng. Tydelige og tilgjengelige voksne kan hjelpe den enkelte til å finne løsninger. Tålmodighet, kjærlighet, oppriktighet og sannhet blir viktig. Tiltak som ser den enkeltes muligheter og griper inn i deres situasjon i viktige ungdomsår, kan forhindre en utvikling i feil retning. Vi vet at ungdommer som får riktig hjelp til riktig tid kan utvikle kreativitet og tro på seg selv.

Om vi kan klare å fange opp og tilby barn, ungdom og deres familier riktig hjelp til riktig tid med en langvarig og trygg oppfølgning, helst av tillitspersoner som følger opp over tid, gjerne år, vil faren for skjevutvikling reduseres betraktelig. Vi kan bygge rundt kimen til hvert enkelt barn, bygge ved å være faglige, vite hva som trengs og ikke minst samarbeide med foreldrene som ønsker sine barn det aller beste!

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Inger Seim 29-04-2012 09:21
god tannhelse gir gode tenner - gode tenner gir mulighet for gode måltider - gode måltider forlenger tiden de eldre kan klare seg selv før de ender opp i en sykehjemsseng. Mange eldre i Oslo har utfordringer med å komme seg til tannlege - ikke alle har pårørende "som følger opp..." God tannhelse hos eldre henger også sammen med samhandlingsref ormen ............
+1 #2 Språk 29-04-2012 21:36
Det hadde vært fint om man byttet ut ordet skjevutvikling med noe mindre stigmatiserende , tenker jeg. For dette ordet antyder at vi som har hatt en skadelig oppvokst og ikke har fått den hjelpen vi trengte/trenger , har en feil. Ordet skjev er ikke bare en nøytral motsetning til ordet rett; alle skjønner at det er mye, mye bedre å være rett enn skjev. Vi som sliter, får ofte belastende ord klistret på oss, selv om det ikke akkurat er det vi trenger. Språk påvirker måten både vi selv og andre ser på oss. Språk skaper virkelighet.

Den siste setningen kan gi det inntrykk at alle foreldre (det står foreldrene i bestemt form) vil sitt barn beste. Det er jo tøv. De gjør ikke sitt beste som mishandler og voldtar ungene sine. Jf Debatten på NRK sist torsdag.
0 #3 Monica Lundstrøm 03-05-2012 23:55
Jeg er helt enig, språket er stigmatiserende og svært uheldig, rett og skjev, det blir liksom sort og hvitt! Men det er det er ett som har blitt et fagterminologis k begrep! Jeg søker ustanselig etter bedre begreper som ikke stigmatiserer.. . Godt innspill....Det handler jo også om holdninger til slutt og sist!
0 #4 Cecilie Bedsvaag 13-06-2012 11:34
Hvem er Monica Lundstrøm?
0 #5 Ivar J 13-06-2012 17:49
Monica jobber i Kirkens Bymisjon her i Oslo.
0 #6 Wenche Johanne Falck Borgerse 18-10-2014 20:27
Kunne jo vært litt mer inngående og konkret i hva som menes med skjevutvikling? Det her blir for diffust.
0 #7 Holshagen 19-10-2021 12:27
Vondt og bli stemplet. Jeg er selv et løvetannsbarn. Og leter febrilsk etter behandling og forståelse for det traumatiserte barnet I min voksne kropp.

"Ikke påpek mine feil...lær meg,vis meg"

Legg til kommentar