Barn og Unge

Gratis SFO på Mortensrud skole

Gratis SFO på Mortensrud skoleTil høsten får elever ved Mortensrud skole tilbud om gratis kjernetid i SFO. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen håper dette skal gi minoritetsspråklige barn bedre forutsetninger for å lykkes i skolen.

- Veldig mange barn med minoritetsbakgrunn deltar ikke i SFO. De går hjem. Barna går hjem til et miljø hvor all lek, samvær og samtale foregår på morsmålet. Dermed mister de den arena som SFO er for lek og samarbeid med andre barn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Aftenposten.

40 % av barna i lavinntektsfamilier går i SFO mot 70 % av barn av foreldre med høy utdanning. Skolene med lavest deltagelse i SFO har størst andel elever med behov for særskilt språkopplæring.

- Mange barns språkferdigheter stagnerer når de slutter i barnehagen og begynner på skolen. Dette har tett sammenheng med sosial bakgrunn og om man benytter seg av SFO eller ikke, sier Kristin Halvorsen. Regjeringen vil prøve ut gratis SFO for å sikre at ulike barn får like muligheter til å lykkes.

Dette er veldig bra!

Legg til kommentar