Barn og Unge

Ungdommens bystyremøte engasjerer seg mot barn på hospits

Ungdommens bystyremøte engasjerer seg mot barn på hospitsOslo bystyre har etablert en ordning med at "Ungdommens bystyremøte" årlig har rett til å sende fram fem saker som Oslo bystyre skal behandle på ordinær måte.

En av sakene de prisverdig har valgt for 2013 gjelder barn på hospits:

"Ungdommens bystyremøte mener at ingen barn skal bo på døgnovernattingssteder som ikke egner seg for barn. Kommunen må skaffe seg kvalitetsavtaler med overnattingssteder kun for barnefamilier eller opprette egne overnattingssteder beregnet kun for barnefamilier."

Se hele forslaget nedenfor.
Det betyr også at Ungdommens bystyremøte i praksis også støtter mitt forslag

 


Sak 3: Barn på hospits
 
Bakgrunn for saken:
 
Oslo kommune har behov for overnattingssteder til bruk for mennesker i vanskelige situasjoner.Kommen eier ingen slike overnattingssteder, men har avtaler med private og ideelle aktører somtilbuyr døgnovernatting for vanskeligstilte.
 
Etter kommunens egne regler skal ingen barn bo på slike overnattingssteder uten at kommunen haren kvalitetsavtale med overnattingsstedet. Kvalitetsavtalen definerer en minimumsstandard fordøgnovernattingsstedet; dette inneværer blant annet krav til rommene, regler for tilsyn og
bemanning og krav til renhold.
 
I løpet av de første åtte månedene av 2012 var 117 av 128 barn med midlertidige botiltak plassert på overnattingssteder uten en slik kvalitetsavtale, altså uten å oppfylle minimumsstandarden.På dissestedene bor også rusmisbrukere og andre som ikke gjør bomiljøet egnet for barnefamilier.Overnattingsstedene er preget av uro og bråk som blir særlig vanskelig i en periode der barna med
stor sannsynlighet trenger ro og omsorg.
 
Vedtak:
 
Ungdommens bystyremøte mener at ingen barn skal bo på døgnovernattingssteder som ikke egner seg for barn. Kommunen må skaffe seg kvalitetsavtaler med overnattingssteder kun for barnefamiliereller opprette egne overnattingssteder beregnet kun for barnefamilier.
 

Kommentarer   

0 #1 Tove Skjerve-Nielssen 13-03-2013 11:00
Så kjempeflott engasjement i en svært viktig sak! Du må gjerne hilse til Ungdommens bystyrerepr. fra meg.

Forstemmende at det enda ikke er slutt på dette elendig tilbudet til barnefamilier i nød i Oslo kommune. Vi var opptatt av samme sak da jeg var barnevernkons. på Oslo barnevernktr. i 1980-årene. Og i mellomtiden er vel hospitsene blitt enda dårligere og de øvrige gjestene lever et enda mer uverdig liv.

Med hilsen

Tove Skjerve-Nielssen

Høgskolelektor HiOA
0 #2 Jan Elverum 13-03-2013 14:45
Dette er en sak vi vil heie på.

Med vennlig hilsen

Jan Elverum
Generalsekretær
Blå Kors Norge

Legg til kommentar