Barn og Unge

Barnevernsetaten nedlegger MST-teamet

Barnevernsetaten nedlegger MST-teametMultisystemisk terapi (MST) er en metode som er utarbeidet for å hjelpe ungdom med store atferdsproblemer. Fra bystyrets side har vi ved flere anledninger, med bakgrunn i behandlingsresultatene og betydningen av å ha en differensiert omsorg, framhevet MST-teamets arbeid. MST-teamet i Oslo er lagt til Barne- og familieetaten.

Også nasjonale fagmiljøer framhever de gode resultater med MST overfor ungdom med store adferdsproblemer. Barne- og familiedepartementet bestemte i 1999 at MST skulle tilbys som metode i Norge. Alle fylker fikk mulighet til å starte opp team, i løpet av 2000 ble det startet team i 17 fylker. Det er pr i dag etablert 25 MST-team i Norge. Teamene er organisatorisk knyttet til det fylkeskommunale barnevernet, ansettelser og avlønning skjer gjennom fylkeskommunen.

Men så, plutselig, nedlegges teamet, foreløpig for resten av dette året. Dette kan jo ikke være klokt, og jeg ber Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1. Hva er den faglige begrunnelse for at MST i praksis nå ikke er en del av BFEs tjenestetilbud?

2. Om begrunnelsen ikke er faglig; hvorfor kunne/kan ikke MST drifte videre ved at det konstitueres en leder i den faste lederens fravær?

Les hele spørsmålet nedenfor
Les en beskrivelse av MST-teamet (Word)Nedleggelse av MST-teamet i Barne- og familieetaten

Bystyret har ved flere anledninger understreket betydningen av MST-teamet i Barne- og familieetaten.

På tross av at tilbudet av den grunn, naturlig nok, markedsføres på etatens nettsider
http://www.barne-og-familieetaten.oslo.kommune.no/tjenestetilbud_fra_a_a/multisystemisk_terapi/
får de som pr. mail kontakter tilbudets leder følgende automatiske svar:

"Hei, i forbindelse med permisjoner er MST midlertidig nedlagt fra 01.03.13 og til 31.12.13. Ved behov, ring senterleder Pia Pladsgård."

Jeg får opplyst at MST-teamets 6 ansatte er omplassert til andre oppgaver, og bydelsbarnevernet er fortvilet.

Det opplyses at etaten i løpet av året vil beslutte om nedleggelsen skal være permanent.

1. Hva er den faglige begrunnelse for at MST i praksis nå ikke er en del av BFEs tjenestetilbud?

2. Om begrunnelsen ikke er faglig; hvorfor kunne/kan ikke MST drifte videre ved at det konstitueres en leder i den faste lederens fravær?

Kommentarer   

0 #1 Wiggo Frantzen 14-03-2013 09:26
Men å bruke millioner til verdens største kunstisbane i kulturlandskape t på Bogstad og lefle med langt større beløp til OL det har dere råd til i Oslo kommune! En skam hvordan skattebetaleren es og fellesskapets midler forvaltes.
0 #2 Are Karlsen 14-03-2013 10:40
MST er det best dokumenterte tilbudet barnevernet har til ungdom med atferdsprobleme r. De jobber med å styrke forelderferdigh etene, og er ofte et alternativ til institusjonspla ssering. Et hjemmebasert tilbud som MST vil i mange tilfeller være faglig bedre og billigere enn alternativene. Siktemålet bør være at flere – ikke færre - barn får tilbud om forskningsbaser te tilbud i eget hjemmemiljø.

Legg til kommentar