Barn og Unge

Barnesamtalen - et viktig kompetanseutviklingsprogram

Barnesamtalen - et viktig kompetanseutviklingsprogramÅ få fram barnets stemme i barnevernsakene er selvsagt særs viktig.Nyere forskning viser, til tross for et økt fokus på at barn skal høres, at dette fortsatt ikke skjer i tilstrekkelig grad i barnevernet i Norge i dag. Barnevernansatte som har til oppgave å beskytte bam og sikre bam gode oppvekstvilkår, mangler fortsatt kunnskap, trygghet og handlingskompetanse for å legge til rette for barnesamtaler om hvordan bam har det ut fra sitt perspektiv.

Kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen - en dialogisk samtalemetode med barn - kommunen gjennomfører i samarbeid med RVTS er derfor bra. 82 barnevernskonsulenter fra 12 bydeler har så langt gjennomført programmet. Nå foreligger en prosjektrapport.

Les rapporten her

Kommentarer   

0 #1 tvilende 28-03-2013 20:54
Det er vel ikke barnets stemme som kommer fram når noen skal tolke deres utsagn i en rettssal?

Legg til kommentar