Barn og Unge

Fattigdommen du ikke ser

Fattigdommen du ikke serAll oppmerksom som rettes mot barnefattigdom er bra, som et bidrag for å få de mange nødvendige løft for endre situasjonen. Derfor er det også prisverdig når Røde Kors engasjerer seg.

Over hele den vestlige verden ser vi at de sosiale forskjellene øker. Få er klar over at dette også skjer i Norge. De som lider mest under dette er barna.I februar la Statistisk sentralbyrå(SSB) frem nye tall som viser at antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt ligger stabilt på 74 000 barn.

Samtidig viser den samme statistikken at stadig flere i befolkningen får bedre råd. - Befolkningen får generelt bedre råd, men langt fra alle tar del i velstandsutviklingen, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Hun er bekymret for at tallet på barn som vokser opp i familier med svak økonomi ikke går ned og at forskjellene øker. Når flertallet lever med en materiell velstand uten historisk sidestykke, blir dagliglivet ofte veldig utfordrende for de som faller utenfor. Spesielt hardt rammes barna.

Jeg vil alltid være utålmodig på vegne av dem dette gjelder.

Les mer i Røde Kors-magasinet

Kommentarer   

0 #1 Mariane sandholdt 29-03-2013 10:33
På tide å få fokus på problemet.
0 #2 haakon 29-03-2013 21:21
Ja, på tide å løse problelet. Skal sv love å fjerne fattigdom igjen?

Legg til kommentar