Barn og Unge

Barnevernets MST-team på plass igjen fra årsskiftet

MST (multisystemisk terapi) representerer en viktig kompetanse overfor særlig ungdom med store adferdsproblemer. Den "midlertidige" nedleggelsen av Barne- og familieetatens MST-team representerer derfor en svekkelse av hjelpetilbudet til svært hjelpetrengende ungdommer.

Fagfolk frykter at nedleggelsen slett ikke er "midlertidig", særlig når Byrådet argumenterer med at bydelene har gitt "ulike tilbakemeldinger på om etaten skulle drive til tak som MST og PMTO. Det har de senere årene vært nedgang i etterspørselen etter MST."

Jeg har derfor vært opptatt av å få tydelige forsikringer om at MST-teamet igjen skal bli operativt, og i notat skriver byråden: "MST-teamet er midlertidig nedlagt ut 2013. De ansatte som ikke er i permisjon har midlertidig fått andre relevante arbeidsoppgaver i etaten." I siste møte i helse- og sosialkomiteen  forsikret byråden at teamet skal være operativt igjen fra 1. januar 2014.

Legg til kommentar