Barn og Unge

Fosterhjem: Tilstrekkelig og nødvendig kontinuitet?

Fosterhjem: Tilstrekkelig og nødvendig kontinuitet?

Fosterhjem og fosterforeldre er et av de viktigste barnevernstiltakene vi har. Å ha tilstrekkelig fosterhjem og stabile fosterhjem er av stor verdi for barn som trenger døgnbaserte tiltak.

Marianne Borgen har derfor bedt Byrådet skriftlig overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

1. Medfører det riktighet at Barne- og familieetaten har problemer med å fremskaffe tilstrekkelig fosterhjem i forhold til hva bydelene har behov for?

2. Hva er årsaken til dette, og hvilke tiltak vil byrådet sette i verk for å sikre et tilstrekkelig tilfang av fosterhjem til barn som trenger det?

3. Betyr mangelen på fosterhjem at mange barn må vente før vedtatt plassering i fosterhjem faktisk skjer? Hvor mange barn dreier dette seg om? Hva slags tilbud gis til barna mens de venter?

4. Hvilke fakta og tall har vi for midlertidige plasseringer i fosterhjem for Oslo, og hva slags fakta har vi fra Oslo knyttet til barn som må oppleve gjentatte midlertidige plasseringer?

Nå foreligger svaret, og kan leses nedenfor. Er svaret greit, eller gir det grunnlag for bekymring og politiske initiativ?

Kommentarer   

+1 #1 Harald Berre 01-05-2013 12:28
Sosial dumping i fosterhjemmene
SV stiller ikke mange nok spørsmål til byrådslederen, spørsmålene er heller ikke utfyllende nok til å få gode svar på hvorfor folk kvier seg for å bli fosterforeldre. Ingen med ønske om forutsigbarhet i egne liv bør skrive en privatrettslig avtale med kommunal barnevernstjene ste. Alle fosterforeldre på kommunalt oppdrag vet at ingen med økonomisk motiv ville skrevet navnet sitt på en slik kontrakt.
Kontraktene burde vært utformet med mål om hjelpe fosterforeldre å sikre fosterbarn best mulige oppvekstforhold og utvikling. I stedet handler kontrakten stort sett om økonomi.
Fordi kontrakten er en privatrettslig avtale mellom kommunen (barnevernet) og fosterforeldren e, har ikke en gang fylkesmannen noe med den. Selv om kontrakten faktisk handler om barns levekår og utvikling samt rammebetingelse r og oppfølging fra det offentlige. All informasjon om dårlige kontraktsbeting elser holdes lukket og låst inne i barnevernets ”hemmelige” arkiver. Ingen andre enn barnevernet kan kreve innsyn i privatrettslige kontraktsforhol d, selv om kontraktene handler om noen av de svakeste gruppene i samfunnet; barnevernsbarn.
Fortvilte fosterforeldre kan ikke gå ut i media med informasjon de brenner inne med, fordi de ikke kan gå ut med opplysninger om fosterbarnet.
Hvem roper høyest om sosial dumping i Norge? LO og SV har sterke meninger om sosial dumping i arbeidslivet, men har åpenbart ikke tenkt på hva som skjer i fosterhjemsomsorgen…
Det er på tide at SV forstår at private fosterhjemskont rakter ikke er til barnas beste! Vår kommune (og sikkert også noen av Oslos bydeler) tenker utelukkende på sin egen økonomi. Det fører til at fosterfamilier blir utnyttet på det groveste, og at fosterbarn ikke får den oppfølgingen de burde ha rettighetsfeste t i den nye barnevernsloven .
0 #2 Oscard 04-05-2013 07:19
Forsåvidt ikke dårlige spørsmål. Problemet er at i godviljens navn har alle institusjonene blitt bygget ned. Barnevernet har ikke alternativer til fosterhjemmene og blir derfor rent nødt til å plassere barn i halvdårlige hjem.

Legg til kommentar