Barn og Unge

Fosterhjem: Tilstrekkelig og nødvendig kontinuitet?

Fosterhjem: Tilstrekkelig og nødvendig kontinuitet?

Fosterhjem og fosterforeldre er et av de viktigste barnevernstiltakene vi har. Å ha tilstrekkelig fosterhjem og stabile fosterhjem er av stor verdi for barn som trenger døgnbaserte tiltak.

Marianne Borgen har derfor bedt Byrådet skriftlig overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

1. Medfører det riktighet at Barne- og familieetaten har problemer med å fremskaffe tilstrekkelig fosterhjem i forhold til hva bydelene har behov for?

2. Hva er årsaken til dette, og hvilke tiltak vil byrådet sette i verk for å sikre et tilstrekkelig tilfang av fosterhjem til barn som trenger det?

3. Betyr mangelen på fosterhjem at mange barn må vente før vedtatt plassering i fosterhjem faktisk skjer? Hvor mange barn dreier dette seg om? Hva slags tilbud gis til barna mens de venter?

4. Hvilke fakta og tall har vi for midlertidige plasseringer i fosterhjem for Oslo, og hva slags fakta har vi fra Oslo knyttet til barn som må oppleve gjentatte midlertidige plasseringer?

Nå foreligger svaret, og kan leses nedenfor. Er svaret greit, eller gir det grunnlag for bekymring og politiske initiativ?