Barn og Unge

Bystyret: Stemmerett for 16-åringer i 2015

Bystyret: Stemmerett for 16-åringer i 2013

Sammen med mine bystyrekollegaer Marianne Borgen, Ingvild Reymert og Gulay Kutal sendte vi fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre: "Oslo bystyre ber Byrådet søke staten om å få kunne gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunestyrevalg i 2015."

I går behandlet bystyret forslaget, og et klart flertall (Ap, SV, Venstre, Rødt og Miljøpartiet De Grønne) støttet i prinsippet forslaget, som til slutt fikk denne teksten: "Oslo Bystyre er positive til å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år. Dersom Stortinget, etter at forsøksordningen fra 2011 er evaluert, åpner for det, settes stemmerettsalderen i Oslo til 16 år ved kommunevalget 2015."

Så får vi leve med at Høyre og Fremskrittspartiet henger etter. Det har vi opplevd før, f.eks. ved at Høyre i sin tid (1898) stemte mot allmenn stemmerett for menn. Høyres begrunnelse dreide seg blant annet om økonomi. Partiet mente at fordi mindretallet (de rikeste) var de som betalte mest i skatt, var det ikke riktig at flertallet skulle kunne bestemme størrelsen på skattene. Det var også mange som mente at arbeidere og kvinner ikke var kunnskapsrike nok til å delta i valg; de ville følge følelser og instinkter istedenfor forstand!


Kommentarer   

0 #1 Ragnar Fjærestrand 16-05-2013 06:29
For engang skyld er jeg uenig med deg Ivar. Stemmeretts alderen bør ikke bli lavere enn den er i dag. At 16 åringer er modene nok forrå stemme betviler jeg sterkt. Noen er kanskje det , men ikke alle. Jeg synes dette kun er et desperat forsøk på å komme litt oppover på gallupen. Når jeg var til valg urnene første gang måtte vi ha fylt 21 år og det var greit. Nekter å tro at vi var så mye dummere på den tiden enn dagens 16 åringer. Men det var en fordel med 21 års grensen og det var at da hadde vi vært ute i arbeidslivet noen år. I dag vet mange ikke hva det er å arbeide, må slå opp i leksikon for å skjønne ordet arbeid.
0 #2 Stine 16-05-2013 09:33
I lovverket står det at en er valgbar ved stemmerettsalde r. Jeg er ikke komfortabel med at 16-åringer kan stille til valg, og derfor er jeg prinsipielt imot stemmerett for 16-åringer.

I tillegg synes jeg det er ganske spesielt at man skal kunne bestemme hvem som skal styre kommunen (eller landet, dersom ordninger med stemmerett for 16-åringer videreføres) før man i det hele tatt er ferdig med grunnskolen. Man har ennå ikke rett til å bestemme over seg selv, men skal altså være med å fatte beslutninger som kan få store konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner (eller landet som helhet)? Nei, takk.
0 #3 Petter 16-05-2013 14:56
Du skriver, Ragnar, "at 16 åringer er modene nok for å stemme betviler jeg sterkt."

Tja, at mange demente i 80 og 90 åra er modne for å stemme stiller jeg et større spørsmål. Det burde kanskje vurderes om du burde fratas stemmeretten?

Legg til kommentar