Barn og Unge

Bystyret: Stemmerett for 16-åringer i 2015

Bystyret: Stemmerett for 16-åringer i 2013

Sammen med mine bystyrekollegaer Marianne Borgen, Ingvild Reymert og Gulay Kutal sendte vi fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre: "Oslo bystyre ber Byrådet søke staten om å få kunne gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunestyrevalg i 2015."

I går behandlet bystyret forslaget, og et klart flertall (Ap, SV, Venstre, Rødt og Miljøpartiet De Grønne) støttet i prinsippet forslaget, som til slutt fikk denne teksten: "Oslo Bystyre er positive til å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år. Dersom Stortinget, etter at forsøksordningen fra 2011 er evaluert, åpner for det, settes stemmerettsalderen i Oslo til 16 år ved kommunevalget 2015."

Så får vi leve med at Høyre og Fremskrittspartiet henger etter. Det har vi opplevd før, f.eks. ved at Høyre i sin tid (1898) stemte mot allmenn stemmerett for menn. Høyres begrunnelse dreide seg blant annet om økonomi. Partiet mente at fordi mindretallet (de rikeste) var de som betalte mest i skatt, var det ikke riktig at flertallet skulle kunne bestemme størrelsen på skattene. Det var også mange som mente at arbeidere og kvinner ikke var kunnskapsrike nok til å delta i valg; de ville følge følelser og instinkter istedenfor forstand!