Barn og Unge

Departementskorreks til Byrådet: Dere har tilsynsansvar for barnevernet

Departementskorreks til Byrådet: Dere har tilsynsansvar for barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er krystallklare, og støtter - slik Helsetilsynet og Fylkesmannen tidligere har gjort - at Byrådet etter Kommuneloven har det overordnede tilsynsansvar for den kommunale forvaltning, og som en konsekvens av dette har det også (forvaltningslovens § 13, 4. ledd) tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Men på spørsmål fra meg, og i notat til bystyrets finanskomite, fraskrev Byrådet seg tilsynsansvaret på barnevernsområdet og begrunnet dette med "at ansvarlig byråd ikke har tilgang til dokumentene i enkeltsaker på barnevernsområdet." Og så sa Byrådet: "At dette er utgangspunktet i disse sakene skyldes blant annet at det er Fylkesmannen, og ikke byråden, som har ansvaret for å føre et slikt tilsyn med barnevernet."

Det er alvorlig når Byrådet slik fraskriver seg ansvaret for en særs sårbar gruppe. Selvsagt er det kommunens øverste ledelse som har det overordnede tilsynsansvar for hele den kommunale forvaltning, inklusive barnevernet. Jeg tok saken opp i bystyrets finanskomite, og også Fylkesmannen for Oslo og Akershus engasjerte seg. Nå foreligger departementets uttalelse, og den er en klar korreks til Byrådets syn.

Fylkesmannen, Helsetilsynet og departementet har gitt en klar beskjed til Oslo kommune: Dere har selvsagt tilsynsansvaret for barnevernet. Det er særs viktig beskjed for barn som blir utsatt for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt.


Kommentarer   

+6 #1 Bjørn Bjøro 22-05-2013 07:00
Departementets uttalelse er logisk og meget klar. Så klart har det vært hele tiden.

Nå må du følge opp at byråden faktisk retter seg etter departementets avgjørelse.

Samtidig har jeg - etter å jobbet nesten 10 år i akutt barnevern - og deretter fulgt godt med i en del enkeltsaker en viss forståelse for byrådet, når det forsøker å unndra seg ansvar: Det er også enkeltsaker med ekstremt dårlig og skadelig barnevern, som også har resultert i pengesløsing, langvarig illegetim fysisk smertepåføring mot barn fra barnevernets side med tilhørende blokkering av politietterfors kning for å nevne noe. Det er klart at det er ubehagelig for byrådet å ha et direkte ansvar for dette, spesielt hvis det høyere opp i Oslo kommunes system er kunnskap om forhold knyttet til sak som nevnt.
+1 #2 Monica Lundstrøm 22-05-2013 18:42
En meget viktig presisering. DA er det klinkende klart hvem som bærer ansvar for tilsyn og skal man ha tilsyn må man ha innsyn. Så da er det bare å sette innsynet i system slik at barns rettigheter blir sett på med kommunens skarpe blikk. Det må jo egentlig være en befrielse for byråden slik at han med loven i hånd kan hevde sin rett til å utøve en skikkelig kontroll på barnas vegne. Gratulerer alle sammen!

Legg til kommentar