Barn og Unge

Departementskorreks til Byrådet: Dere har tilsynsansvar for barnevernet

Departementskorreks til Byrådet: Dere har tilsynsansvar for barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er krystallklare, og støtter - slik Helsetilsynet og Fylkesmannen tidligere har gjort - at Byrådet etter Kommuneloven har det overordnede tilsynsansvar for den kommunale forvaltning, og som en konsekvens av dette har det også (forvaltningslovens § 13, 4. ledd) tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Men på spørsmål fra meg, og i notat til bystyrets finanskomite, fraskrev Byrådet seg tilsynsansvaret på barnevernsområdet og begrunnet dette med "at ansvarlig byråd ikke har tilgang til dokumentene i enkeltsaker på barnevernsområdet." Og så sa Byrådet: "At dette er utgangspunktet i disse sakene skyldes blant annet at det er Fylkesmannen, og ikke byråden, som har ansvaret for å føre et slikt tilsyn med barnevernet."

Det er alvorlig når Byrådet slik fraskriver seg ansvaret for en særs sårbar gruppe. Selvsagt er det kommunens øverste ledelse som har det overordnede tilsynsansvar for hele den kommunale forvaltning, inklusive barnevernet. Jeg tok saken opp i bystyrets finanskomite, og også Fylkesmannen for Oslo og Akershus engasjerte seg. Nå foreligger departementets uttalelse, og den er en klar korreks til Byrådets syn.

Fylkesmannen, Helsetilsynet og departementet har gitt en klar beskjed til Oslo kommune: Dere har selvsagt tilsynsansvaret for barnevernet. Det er særs viktig beskjed for barn som blir utsatt for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt.